Спосіб створення чоловічостерильних форм для одержання гібридного насіння буряків

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб створення чоловічо-стерильних форм для одержання гібридного насіння буряків, що включає розмноження материнських, чоловічо-стерильних рослин шляхом схрещування з закріплювачем стерильності, який відрізняється тим, що як закріплювач стерильності використовують закріплювачі П-типу на S-плазмі (рослини з ідіотипом S xx ZZ Rfpar Rfpar). (19) (21) 2000041963 (22) 06.04.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Парій Федір Микитович, Малієнко Вадим Анатолійович, Мельничук Юрій Вікторович (73) Інститут цукрових буряків УААН 37708 ктивності створення промислово цінних ЧС-форм, тому що ви хідний матеріал для одержання закріплювачів стерильності П-типу обмежується лише фертильними рослинами на N-плазмі. В основу винаходу "Спосіб створення чоловічо-стерильних форм для одержання гібридного насіння буряків" поставлено задачу підвищити ефективність створення промислово цінних ЧСформ шляхом використання раніше встановленого явища-здатності окремих генотипів функціонально фертильних рослин на S-плазмі закріплювати стерильність, чим забезпечується розширення бази вихідного матеріалу для створення промислово цінних ЧС-форм. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі створення чоловічо-стерильних рослин для одержання гібридного насіння буряків, який включає розмноження материнських чоловічо-стерильних рослин шляхом схрещування з закріплювачами стерильності П-типу на N-плазмі (ідиотип N XX ZZ Rf раг Rf par), відповідно до винаходу для розмноження материнських чоловічо-стерильних рослин використовують закріплювачі стерильності П-типу на S-плазмі (ідиотип S xx ZZ Rfpar Rfpar). Винахід характеризується такими суттєвими ознаками: розмноження ЧС-рослин за допомогою закріплювачів стерильності 0-типу, схрещування з закріплювачем П-типу на S-плазмі (ідиотип S xx ZZ Rfpar Rfpar), використання одержаних ЧС-форм як материнського компоненту гібриду. Із цих суттєвих ознак використання при створенні ЧС-форм закріплювачів стерильності П-типу на S-плазмі є відмінною ознакою від відомого способу. Нова відмінна ознака, завдяки попередньо встановленому явищу закріплювальної здатності функціонально фертильних рослин на S-плазмі, дозволяє використовувати функціонально фертильні рослини на S-плазмі як закріплювачі стерильності при створенні чоловічо-стерильних материнських компонентів гібридів. Використання таких рослин дозволяє суттєво збільшити різноманіття створених промислово цінних ЧС-форм. Це стало можливим здійснити на основі результатів, одержаних внаслідок проведення експериментів. Стерильні рослини ЧС-форм схрещувались з функціонально фертильними рослинами на Sплазмі, відібраними серед нащадків самозапилення вихідної функціонально фертильної рослини на S-плазмі. В ряді випадків серед нащадків таких схрещувань не одержали ні одної функціонально фертильної рослини. При повторному схрещуванні ЧС-форм з такими фертильними рослинами знову не одержували ні одної. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of creating male sterile forms for producing hybrid beet seeds

Автори англійською

Parii Fedir Mykytovych, Маlііеnко Vadym Anatoliiovych, Maliienko Vadym Anatoliiovych, Melnychuk Yurii Viktorovych

Назва патенту російською

Способ создания мужскостерильных форм для получения гибридных семян свеклы

Автори російською

Парий Федор Никитич, Малиенко Вадим Анатольевич, Мельничук Юрий Викторович

МПК / Мітки

МПК: A01H 1/04

Мітки: чоловічостерильних, насіння, створення, гібридного, одержання, форм, буряків, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-37708-sposib-stvorennya-cholovichosterilnikh-form-dlya-oderzhannya-gibridnogo-nasinnya-buryakiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб створення чоловічостерильних форм для одержання гібридного насіння буряків</a>

Подібні патенти