Спосіб кісткової пластики проксимального відділу стегнової кістки в зростаючому організмі

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб кісткової пластики проксимального відділу стегнової кістки в зростаючому організмі шляхом резекції патологічного вогнища з подальшим заміщенням видаленої дільниці стегна кістковим 37695 діафізарного сегмента стегнової кістки формують фігурний алотрансплантат, форма якого точно відтворює шийно-діафізарний відділ стегнової кістки. Підлеглий до головки кінець трансплантата повинен відповідати її діаметру і щільно з нею контактувати. Інший кінець трансплантата обробляють таким чином, щоб його товщина відповідала зовнішньому діаметру дистального фрагмента стегнової кістки, а на кінці його формують конусоподібний виступ, відповідний діаметру кістково мозкового каналу. З місця передбачуваного прикріплення великого вертлюга паралельно осі шийки трансплантата свердлом висвердлюють чотири крізних канали діаметром 3-4 мм. Для фіксації головки стегнової кістки готують чотири ступінчастоголчатих алотрансплантата, що мають на кінці, що впроваджується, голчату частину і обмежуючий глибину впровадження ступінчастий виступ. Розміри їх відповідають діаметру і довжині каналів створених в фігурному трансплантаті, а голчата частина не повинна перевищувати товщину головки стегна. Потім конусоподібний виступ фігурного трансплантата щільно впроваджують в кістковомозковий канал дистального фрагмента стегнової кістки. Далі стикають трансплантат з головкою стегна в правильному анатомічному взаємовідношенні. Після чого через канали в трансплантаті проводять ступінчасто-голчаті трансплантати, впроваджуючи голчату частин у до ступінчастого виступу в головки стегнової кістки. Способом, що пропонується, прооперовано 18 дітей з пухлинними процесами в проксимальному відділі стегнової кістки. У 12 дітей мав місце патологічний перелом в області шийки стегна. У всіх хворих після операції відновлена правильна анатомічна форма шийно-діафізарного відділу стегнової кістки, зміщення головки стегна не було. У віддаленому періоді трансплантат повністю пере будувався і замістився власною кістковою тканиною, функція оперованої кінцівки не страждає, рушення в кульшовому суглобі в повному об'ємі, зростання кінцівки в довжину не порушене. Прикладом може служити таке спостереження. Хворий З., 7 років, історія хвороби № 7043, поступив в клініку 09.11.97 р. зі скаргами на болі в правому кульшовому суглобі і кульгавість на праву нижню кінцівку. Хворіє протягом півроку. На рентгенограмі кульшових суглобів № 3327 в області шийки правого стегна визначається остеобластокластома розмірами 5х3 см. Хворому виконана операція - резекція метафізарної зони проксимального відділу стегнової кістки з кістково пластичним заміщенням дефекту, що утворився за способом, що пропонується. Ускладнень в постопераційному періоді не було. При огляді через рік хворий скарг не пред'являє. Функція правої нижньої кінцівки відновлена, рушення в кульшовому суглобі в повному обсязі, зростання кінцівки не порушене. Рентгенологічно відмічається повна перебудова трансплантата і заміщення дефекту власною кістковою тканиною із збереженням правильної анатомічної будови шийно-діафізарної області стегнової кістки. Запропонований спосіб дозволяє відновити правильну анатомічну форму шийно-діафізарної відділу стегнової кістки, більш надійно і атравматично фіксувати головку стегна з епіфізарної пластинкою до трансплантата, не порушує подальшого зростання кінцівки в довжину, що надалі сприяє збереженню функції в кульшовому суглобі. Джерела інформації. 1. Чаклин В.Д. Основы оперативной ортопедии и травматологии. – М., 1964. - С. 417, 416. 2. А. с. СССР № 971290, A61B 17/00, 1981 p. 3. A. с. № 950348, БИ № 30, 1982 р. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dihtiar Valerii Andriovych, Dihtiar Valerii Andriiovych

Автори російською

Дегтяр Валерий Андреевич, Дигтяр Валерий Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/74

Мітки: відділу, пластики, кісткової, організмі, проксимального, спосіб, стегнової, кістки, зростаючому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-37695-sposib-kistkovo-plastiki-proksimalnogo-viddilu-stegnovo-kistki-v-zrostayuchomu-organizmi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб кісткової пластики проксимального відділу стегнової кістки в зростаючому організмі</a>

Подібні патенти