Пристрій для аварійного відключення розрядної лампи високого тиску при зруйнуванні зовнішньої колби

Завантажити PDF файл.

Текст

Пристрій для аварійного відключення розрядної лампи високого тиску при зруйнуванні зовнішньої колби, що містить пружний елемент, встановлений з можливістю впливу на контакт в ланцюгу живлення лампи, відмінний тим, що вищезгаданий елемент виконаний у вигляді розташованого поза колбою важеля, встановленого з можливістю повороту навколо нерухомої осі між його кінцями, один з яких упирається у колбу, а другий - у р ухому частину контакту. (19) (21) 2000041907 (22) 04.04.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Брезінський Володимир Георгійович, Аветісова Тетяна Генадіївна, Дробот Іван Олексійович, Намітоков Кемаль Кадирович, Постольник Микола Вячеславович (73) Закрите акціонерне товариство "ТЕКАУТ", Харківська державна академія міського господарства 37685 таті рухома частина контакту 5 обертає важіль навколо осі 1 і відходить від рухомої частини контакту, розмикаючи ланцюг живлення лампи. Контакт 5 може бути увімкнений як безпосередньо в ланцюг живлення лампи, так і через проміжний комутаційний апарат. Відключення лампи усуває можливість шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання її пальника. Даний пристрій для відключення розрядної лампи високого тиску при зруйнуванні зовнішньої колби дозволяє здійснювати захист від ультрафіолетового випромінювання в освітлювальних приладах з лампами, не обладнаними відповідним захистом. Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for emergency switching out of high-pressure electric-discharge lamp while destroying of external bulb

Автори англійською

Brezinskyi Volodymyr Heorhiiovych, Avetisova Tetiana Hennadiivna, Drobot Ivan Oleksiiovych, Namitokov Kemal Kadyrovych, Postolnyk Mykola Viacheslavovych

Назва патенту російською

Устройство для аврийного отключения разрядной лампы высокого давления при разрушении внешней колбы

Автори російською

Брезинский Владимир Георгиевич, Аветисова Татьяна Геннадьевна, Дробот Иван Алексеевич, Намитоков Кемаль Кадырович, Постольник Николай Вячеславович

МПК / Мітки

МПК: H01J 7/00

Мітки: пристрій, розрядної, аварійного, зруйнуванні, відключення, колби, тиску, лампи, високого, зовнішньої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-37685-pristrijj-dlya-avarijjnogo-vidklyuchennya-rozryadno-lampi-visokogo-tisku-pri-zrujjnuvanni-zovnishno-kolbi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для аварійного відключення розрядної лампи високого тиску при зруйнуванні зовнішньої колби</a>

Подібні патенти