Корпус лопатки газової турбіни з удосконаленими контурами охолодження

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Корпус лопатки газової турбіни, що містить порожнину і зовнішні та внутрішні поверхні, який відрізняється тим, що на поверхнях корпусу виконано періодичний макрорельєф.

Текст

Корпус лопатки газової турбіни, що містить порожнину і зовнішні та внутрішні поверхні, який відрізняє ться тим, що на поверхнях корпусу виконано періодичний макрорельєф. (19) (21) u200806092 (22) 12.05.2008 (24) 10.12.2008 (46) 10.12.2008, Бюл.№ 23, 2008 р. (72) ДІАМАНТОПУЛО КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ, UA, ЛОГОЗИНСЬКА Н АДІЯ ЮРІЇВН А, U A 3 37649 збільшення поверхні контакту о холоджувача і корпусу. Зовнішній та внутрішній макрорельєфи перпендикулярні напрямку потоку теплоносія можуть бути виконані литвом або видавлюванням корпусу. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на фіг. 1. представлений поперечний перетин корпуса лопатки з виконаним на ньому зовнішнього та внутрішнього макрорельєфу. На порожнистому корпусі лопатки 2 виконані зовнішній макрорельєф 3 та внутрішній макрорельєф 4, напрям яких перпендикулярний напряму потоку носія. Корпус лопатки працює наступним чином. При контакті корпуса лопатки 2 з гарячими газами поверхня лопатки нагрівається до температури, що не перевищує допустиму, при якій контакт корпусу 1 з газами не викликає пошкодження лопатки 2. Для охолоджування матеріалу лопатки 2 в порожнистий корпус 1 подається охолоджувач , що відбирає тепло від лопатки 2. При цьому за рахунок внутрішнього рельєфу 4, на поверхні якого охолоджувач завіряється, і ламінарна течія його змінюється на турбулентну, реалізується Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун 4 підвищене, у порівнянні з прототипом, тепло відведення від порожнистого корпусу 1. Зовнішній макрорельєф 3 на корпусі 1 додатково турбулізує потік теплоносія, який завихрюється і створює додаткову розгінну силу, що діє на лопатку 2. Таким чином виконання зовнішнього 3 та внутрішнього 4 макрорельєфів на поверхні порожнистого корпусу 1 лопатки 2 відтворює диференційне охолодження лопатки 2 і додаткову розгінну силу, що, у свою чергу, підвищує термін роботи лопаток ГТ і коефіцієнт корисної дії ГТ. Перелік посилань: 1. Газотурбинные и парогазовые установки теплових электростанций / Учебник для вузов / С.В. Цанев., В.Д. Гуров, А.Н. Ремезов - М.:МЭИ, 2006. -583с, с.112, рис. 4.34. 2. Газотурбинные и парогазовые установки теплових электростанций / Учебник для вузов / С.В. Цанев., В.Д. Г уров, А.Н. Ремезов - М..МЭИ , 2006. -583с, с.112, рис. 4.35. 3. Паровые и газовые турбины: Учебник для вузов / М.А. Тр убиллов, Г.В. Арсеньев, В.В. Фролов и др.; Под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова. М.: Энергоатомиздат, 1985. – 285с., рис.2.17. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Body of blade of gas turbine with improved cooling contours

Автори англійською

Diamantopulo Kostiantyn Kostiantynovych, Lohozynska Nadia Yuriivna

Назва патенту російською

Корпус лопатки газовой турбины с усовершенствованными контурами охлаждения

Автори російською

Диамантопуло Константин Константинович, Логозинская Надежда Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: F01D 5/00

Мітки: турбіни, удосконаленими, корпус, лопатки, контурами, охолодження, газової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-37649-korpus-lopatki-gazovo-turbini-z-udoskonalenimi-konturami-okholodzhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Корпус лопатки газової турбіни з удосконаленими контурами охолодження</a>

Подібні патенти