Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Харчова есенція /ароматизатор/ для роздрібної торгівлі, що міс­тить ванілін і етиловий спирт, яка відрізнявться тим, що вона додатково містить настій кави, настій какао, ароматний спирт кави і ароматний спирт какао щри такому співвідношенні компо­нентів, кг на 1000 кг продукту:

- настій кави І зливу                           - 100 - 350

- настій какао І зливу                         -  II - 100

- ароматний спирт кави                     -  50 - 250

- ароматний спирт какао                    -10-80

- ванілін                                              -   І -  10

- спирт етиловий, 96,2 %                  - решта.

Текст

Харчова есенція (ароматизатор) для роздрібної торгівлі, що містить ванілін і етиловий спирт, яка, відрізняє ться тим, що вона додатково містить настій кави, настій какао, ароматний спирт кави і ароматний спирт какао при такому співвідношенні компонентів, кг на 1000 кг продукту: настій кави 1 зливу 100-350; настій какао 1 зливу 11-100; ароматний спирт кави 50-250; ароматний спирт какао 10-80; ванілін 1-10; спирт етиловий, 96,2% решта. (19) (21) 99020947 (22) 18.02.1999 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Кірюк Христина Іванівна, Гончарук Володимир Якович, Яковець Іван Іванович, Сватков Леонід Борисович, Жолнер Іван Дмитрович, Сосніцький Віталій Володимирович, Паньків Андрій Григорович, Тимошицький Олександр Семенович (73) Кірюк Христина Іванівна, Гончарук Володимир Якович, Яковець Іван Іванович, Сватков Леонід Борисович, Жолнер Іван Дмитрович, Сосніцький Віталій Володимирович, Паньків Андрій Григорович, Тимошицький Олександр Семенович 37482 міш ароматичних речовин плодів кави, що називаються кофеол, були збагачені ароматичними речовинами: ліналоом, діацетилом, амілацетатом, каприлововалеріановим ефіром і іншими, котрі представлені в бобах какао та у ваніліні. В результаті такого доповнення одержано харчову есенцію (ароматизатор) для безалкогольних напоїв "Кавова", наділену високими органолептичними показниками. Крім того, використовування тільки двох вихідних інгредієнтів плодів кави і какао для виготовляння есенції за єдиною технологією приготування настою і ароматного спирту кави чи какао здешевлює собівартість продукту. Оптимальне співвідношення інтервалів місткості компонентів даного складу харчової есенції (ароматизатора) для роздрібної торгівлі "Кавова" визначено лабораторними дослідженнями і підтверджено експериментальними випробуваннями. Дану харчову есенцію (ароматизатор) для безалкогольних напоїв "Кавова" готують таким чином. Для виготовляння есенції використовують: спирт етиловий за ГОСТ 5962; ванілін за ГОСТ 16599; кава за ГОСТ 6805; боби какао за ГОСТ 108; воду питну за ГОСТ 2874. Приклад 1. Готують настій кави і настій какао шляхом подрібнення і заливки обсмажуваної кави і бобів какао водно-спиртовою рідиною міцністю 50% і 60% у співвідношенні 1:1 і 1,5:1, відповідно, із розрахунку ви ходу необхідної кількості водноспиртового настою кави водно-спиртового настою какао. Потім настій кави настоюють на протязі 10 діб, а настій какао на протязі 5 діб, при періодичному переміщуванні. Готують ароматні спирти кави і какао таким чином. Подрібнюють обсмажену каву і закладають подрібнену сировину в куб перегінного апарату. Потім заливши в куб 45% водно-спиртову рідину у співвідношенні 8,5:1, здійснюють перегонку. Таким же чином, але із врахування виходу необхідної кількості ароматного спирту какао, при співвідношенні 2:1 готують ароматний спирт какао. Виходи 80% ароматного спирту кави і какао фільтрують через картон. Після цього приготовлені настої кави і какао у кількості 100 і 11 кг задають в реактор обладнаний мішалкою і почергово вводять ароматний спирт кави у кількості 50 кг і ароматний спирт какао у кількості 10 кг. Потім при постійній роботі мішалки додають ванілін та 96,2% етилові спирт і задану суміш перемішують на протязі 15 хвилин і направляють на видержку для проведення асиміляції композиційної суміші. Асиміляцію здійснюють на протязі 10 днів. Готова композиція має таке співвідношення компонентів, кг на 1000 кг продукту: настій кави 1 зливу 100; настій какао 1 зливу 11; ароматний спирт кави 50; ароматний спирт какао 10; ванілін 1; спирт етиловий, 96,2% решта. Приклад 2. Готують композицію аналогічно прикладу 1, але із врахуванням приготування та задання необхідної кількості компонентів для даної композиції. Готова композиція має таке співвідношення компонентів, кг на 1000 кг продукту: настій кави 1 зливу 225; настій какао 1 зливу 48; ароматний спирт кави 150; ароматний спирт какао 40; ванілін 2,5; спирт етиловий, 96,2% решта. Приклад 3. Готують композицію аналогічно прикладу 1, але із врахуванням приготування та задання необхідної кількості компонентів для даної композиції. Готова композиція має таке співвідношення компонентів, кг на 1000 кг продукту: настій кави 1 зливу 350; настій какао 1 зливу 100; ароматний спирт кави 250; ароматний спирт какао 80; ванілін 10; спирт етиловий, 96,2% решта. Виготовлена за прикладом 1, 2 і 3 харчова есенція (ароматизатор) для безалкогольних напоїв "Кавова" розливається в скляну тару та закупорюється. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Coffee food essence (aromatizer) for retailment

Автори англійською

Kiriuk Khrystyna Ivanivna, Honcharuk Volodymyr Yakovych, Yakovets Ivan Ivanovych, Svatkov Leonid Borysovych, Zholner Ivan Dmytrovych, Sosnitskyi Vitalii Volodymyrovych, Pankiv Andrii Hryhorovych, Tymoshytskyi Oleksandr Semenovych

Назва патенту російською

Пищевая эссенция (ароматизатор) для розничной торговли "кофейная"

Автори російською

Кирюк Христина Ивановна, Гончарук Владимир Яковлевич, Яковец Иван Иванович, Сватков Леонид Борисович, Жолнер Иван Дмитриевич, Сосницкий Виталий Владимирович, Паньков Андрей Григорьевич, Тимошицкий Александр Семенович

МПК / Мітки

МПК: A23L 1/221

Мітки: есенція, торгівлі, кавова, роздрібної, ароматизатор, харчова

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-37482-kharchova-esenciya-aromatizator-dlya-rozdribno-torgivli-kavova.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Харчова есенція /ароматизатор/ для роздрібної торгівлі “кавова”</a>

Подібні патенти