Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Гідроциклон, що містить корпус, робочу камеру з циліндричною та конічною секціями, гвинтову напрямну, живильний, зливний та пісковий патрубок, який відрізняється тим, що гвинтова напрямна виконана так, що крок нарізки дорівнює її довжині на ділянці від живильного до піскового патрубка.

2. Гідроциклон за п. 1, який відрізняється тим, що гвинтова напрямна має змінний поперечний переріз, що збільшується в напрямку руху матеріалу.

Текст

1. Гідроциклон, що містить корпус, робочу камеру з циліндричною та конічною секціями, гвинтову напрямну, живильний, зливний та пісковий патрубок, який відрізняється тим, що гвинтова напрямна виконана так, що крок нарізки дорівнює її довжині на ділянці від живильного до піскового патрубка. 2. Гідроциклон за п.1, який відрізняється тим, що гвинтова напрямна має змінний поперечний переріз, що збільшується в напрямку руху матеріалу. (19) (21) u200807986 (22) 12.06.2008 (24) 10.11.2008 (46) 10.11.2008, Бюл.№ 21, 2008 р. (72) ЩЕРБИНА ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ, U A, ЧЖАН ЮЛІНЬ, ВАСИЛЬЧЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, UA, КОВЄШНІКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, СОКОЛЕЦЬ ОЛЕКС АНДР ОЛЕКС АНДРОВИЧ, UA (73) НАЦІОН АЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", U A 3 36997 зі змінним поперечним перерізом, який збільшується в напрямку руху матеріалу від живильного 1 до піскового патрубку 6 зі збільшенням ширини каналу від В1 до В2 в напрямку руху матеріалу (Фіг.1, Фіг.2). З каналів 7 частки крупної фракції та механічні домішки з твердими включеннями потрапляють у пісковий патрубок 6. Гідроциклон працює таким чином. Після надходження робочої рідини (нафти) в гідроциклон по живильному патрубку 1, що встановлений тангенціально до корпусу 3, в створеному вихровому спіральному потоці починається сепарація часток. Більш великі частки, під дією відцентрових сил, потрапляють в канали 7 стінки і рухається в них як по направляючій. Канал 7 виконаний у вигляді гвинтової направляючої, крок якої дорівнює довжині нарізки на ділянці від живильного до піскового патрубку 6. Це дозволяє крупним фракціям та механічним домішкам з твердими включеннями, які потрапили в канал 7, рухатись до піскового патрубку з швидкістю більшою ніж Комп’ютерна в ерстка Н. Лисенко 4 швидкість робочої рідини (нафти) в робочій камері, так як траєкторія їх руху більш похила і не відповідає напрямку руху носія. За рахунок цього матеріал буде менше часу перебувати в гідроциклоні. Крім того канал 7 виконаний зі змінною формою поперечного перерізу який збільшується в напрямку руху матеріалу. Це дає можливість на перешкоджати руху механічних домішок з твердими включеннями в каналі навіть при потраплянні в нього, у процесі сепарації, інших часток що сепаруються в гідроциклоні. Таким чином частки механічних домішок не потрапляють в робочу камеру гідроциклону та не порушують гідродинаміку потоку, що сприяє більш ефективній сепарації. Це дозволяє підвищити ефективність очищення робочої рідини та збільшити ККД сепарації. Джерела інформації: 1. Патент SU №1287947, МПК В04С5/181, 07.02.1987. Гидроциклон. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hydrocyclone

Автори англійською

Scherbyna Valerii Yuriiovych, Zhang Yulin, Vasylchenko Hennadii Mykolaiovych, Koveshnikov Andrii Oleksandrovych, Sokolets Oleksandr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Гидроциклон

Автори російською

Щербина Валерий Юрьевич, Чжан Юлинь, Васильченко Геннадий Николаевич, Ковешников Андрей Александрович, Соколец Александр Александрович

МПК / Мітки

МПК: B04C 5/22

Мітки: гідроциклон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-36997-gidrociklon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гідроциклон</a>

Подібні патенти