Завантажити PDF файл.

Текст

Нафтоуловлювач, який містить відстійник з підвідною та відвідною трубами, відрізняється тим, що на відвідній трубі встановлений клапан, кінематично зв'язаний з поплавком, причому загальна об'ємна щільність поплавка з клапаном перевищує щільність нафти і менше щільності води. (19) (21) 2000020962 (22) 21.02.2000 (24) 16.04.2001 (33) UA (46) 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р. (72) Василюк Володимир Ми хайлович, Мочалов В'ячеслав Іванович, Мелещук Олександр Денисович, Яремчук Євген Ми хайлович 36885 при цьому нафтопродукти не попадають у відвідну трубу. Таким чином, завдяки визначеній щільності поплавка 5 і позитивному зворотному зв'язку між поплавком 5 і клапаном 4 (коли витрата води через клапан 4 пропорційна висоті підйому поплавка 5), досягається можливість роботи нафтовловлювача в режимах автоматичного скиду води та утримування нафтопродуктів при будь-якому процентному співвідношенні кількості води і нафтопродуктів. При високих вимогах до чистоти води можлива послідовна установка нафтовловлювачів. Запропонована конструкція нафтовловлювача може знайти широке використання на штучних та природних водотоках (струмках, малих річках, каналах, ливнестоках, водопроводах, дюкерах тощо) в районах нафтопродуктопроводів, нафтосхови щ, в складі протипожежного обладнання насосноперекачувальних станцій та протипожежних споруд населених пунктів та ін. Експериментальний зразок запропонованого нафтовловлювача пройшов успішне випробування в районі насосно-перекачувальної станції ''Чижівка'' нафтопроводу ''Дружба'' (Рівненське управління нaфтопpoвoдy ''Дружба''). Використання запропонованого нафтовловлювача сприяє підвищенню екологічної та пожежної безпеки, зменшенню втрат в галузі транспорту, зберігання і переробки нафти та нафтопродуктів. Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Oil-recovery device

Автори англійською

Vasyliuk Volodymyr Mykhailovych, Mochalov Viacheslav Ivanovych, Meleschuk Oleksandr Denysovych, Yaremchuk Yevhen Mykhailovych

Назва патенту російською

Нефтеуловитель

Автори російською

Василюк Владимир Михайлович, Мочалов Вячеслав Иванович, Мелещук Александр Денисович, Яремчук Евгений Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B08B 5/00, E02B 7/02

Мітки: нафтоуловлювач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-36885-naftoulovlyuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Нафтоуловлювач</a>

Подібні патенти