Спосіб лікування хворих на “сухі” форми сенильної макулярної дегенерації

Номер патенту: 36355

Опубліковано: 16.04.2001

Автор: Веселовська Наталія Миколаївна

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб лікування хворих на "сухі" форми сенильної макулярної дегенерації, який поєднює використання призначення судинно-поширюючих препаратів на фоні вітаминотералії відрізняється тим, що з групи судинно-поширюючих препаратів застосовуються блокатори кальцієвих каналів, наприклад, ніфедипин в дозі 10-20 мг 3-4 рази на день курсом 10 днів з послідуючою підгримуючою дозою 10-15 мг 2-3 рази на день на протязі 30-180 днів. (19) (21) 99126654 (22) 07.12.1999 (24) 16.04.2001 (33) UA (46) 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р. (72) Веселовська Наталія Миколаївна (73) КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СУДИННОЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГ АНА ЗОРУ, КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧН А ЛІКАРНЯ № 1 36355 днів з послідуючою підтримуючою дозою 10-15 мг 2-3 рази на день на протязі 30-180 днів. Спосіб лікування виконують слідуючим чином: хворому, якому за даними офтальмоскопичного та ангіографічного обстежень, а також використовуючи результати візометрії, кампіметриї та доплерографічного обстеження, встановлено діагноз: "суха" форма сенильної макулярної дегенерації призначено курс лікування. Він полягає в пероральному прийомі 10-20 мг ніфедіпину 3-4 рази на день на фоні вітамінотерапії (внутрішньомўязові інўєкції аскорбинової кислоти по 2,0 мл курсом 10 днів, вітамінів В6, В12 по 1,0 мл курсом 10 днів та пероральному прийомі вітаміну Е по 0,1 г 3 рази на день курсом 30 днів та вітаміну А по 3300 МО 3 рази на день курсом 30 днів) та через 10 днів прийом ніфедипину у підтримуючій дозі 10-15 мг на протязі 30-180 днів. Відсутність будь-якого впливу на реологічні властивості крові надає можливість довгочасного використування ніфедіпину в підтримуючій дозі. Враховуючи те, що більша частина хворих на сенильні макулярні дегенерації є люди прихильного віку з супутніми серцево-судинними захворюваннями, застосування блокаторів кальцієвих каналів окрім дії на патологічне вогнище в макулі покращує кардіологічний стан хворого завдяки зменшенню післянавантаження, що приводить до меншої потреби міокарда в кисні. Покращення загального стану серцево-судинної системи хворого благодійно впливає на процес лікування початкової форми макулодістрофії. До переваги застосування блокаторів кальцієвих каналів (ніфедіпину) в курсі лікування сенильної макулярної дегенерації відноситься відсутність потенціювання дії антідіабетичних препаратів. Відсутність геморрагичних ускладнень при вживанні ніфедіпину у хворих з макулодістрофіями з супутнім цукровим діабетом робить можливим його використання при цій патології. Приклад з практики. Хворий Н. 58 років, історія хвороби №1220 поступив до офтальмологічного відділення з діагнозом "суха" форма сенильної макулярної дегенерації правого ока. При цьому гострота правого ока 0,4, за данними кампіметрії - відносна центральна скотома 2 ступеню. Хворий отримував лікування: внутришньом "язові ін"єкції витаминів В6, В12 по 1,0 мл курсом 10 днів, витамину С по 5,0 курсом 10 днів, перорально 15 мг ніфедипину 4 рази на день курсом 10 днів та по 10 мг - на протязі 2-х місяців, та на про тязі 21 дня - перорально вит. А по 3300 МО (1 драже) 3 рази на день та вітамину Е по 0,1 г Зрази на день. Через 10 днів гострота зору дорівнює 0,5, данні кампіметрії - відносна скотома 1 ступеню. Через 1 місяць гострота зору дорівнює 0,8 та за даними кампіметрії - відносна скотома 1 ступеню. 2. Хворий Д. 65 років, історія хвороби №1287 поступив до офтальмологічного відділення з діагнозом "суха" форма сенильної макулярної дедгнерації правого ока. При цьому гострота правого ока 0,3, за данними кампіметрії - відносна центральна скотома 2 ступеню. Хворий отримував лікування: внутрицшьом"язові інўєкції вітамінів В6, В12 по 1,0 мл курсом 10 днів, витамину С по 5,0 курсом 10 днів, перорально 20 мг ніфедипину 4 рази на день курсом 10 днів та по 10 мг - на протязі 3-х місяців, та на протязі 21 дня - перорально вит. А по 3300 МО (1 драже) 3 рази на день та вітаміну Е по 0,1 г Зрази на день. Через 10 днів гострота зору дорівнює 0,5, данні кампіметрії - відносна скотома 1 ступеню. Через 1 місяц гострота зору 0,7 та за данними кампіметрії -відносна скотома 1 ступеню. В лікуванні початкових форм СМД необхідно використовува ти судинний препарат, який не викликатиме різкий перепад артеріального тиску та одночасно буде діяти на гладком"язові клітини стінок судин. До таких препаратів належать блокатори кальциєвих каналів, наприклад, ніфедіпин (похідний дигідропиридина). Блокатори кальцієвих каналів традиційно використовуються в кардіологічній практиці. Вони знімають спазм та поширюють коронарні і периферичні артерії, понижують периферичнеий опір, артеріальний тиск та покращують коронарний кровоток. В експерименті на ізольованих клітинах сітківки лабораторних тварин було доведено, що в умовах штучної гіпоксії під впливом блокаторів кальцієвих каналів, наприклад, ніфедіпину стабілізуються елекгро-фізіологичні властивості клітинної мембрани. Таким чином, ніфедіпин подвійно діє на сітківку при лікуванні СМД. Поперше, знімаючи спазм мўязів судинної стінки, препарат покращує кровообіг в цілому та, як слідство, в макулярній зоні сітківки. По-друге, діючи без посереднього на мембрани клітин сітківки та викликаючи їх стабілізацію, ніфеділин забезпечує нормалізацію внутриклітинного метаболізму та результатом є підвищення функціональної активності клітин сітківки. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating dry forms of senile macular degenerations

Автори англійською

Veselovska Nataliia Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ лечения больных "сухими" формами сенильной макулярной дегенерации

Автори російською

Веселовская Наталия Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/00

Мітки: спосіб, лікування, хворих, сенільної, макулярної, сухі, дегенерації, форми

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-36355-sposib-likuvannya-khvorikh-na-sukhi-formi-senilno-makulyarno-degeneraci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на “сухі” форми сенильної макулярної дегенерації</a>

Подібні патенти