Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладненого псевдокістою, який включає поздовжнє розсічення головного панкреатичного протока та дренування порожнини псевдокісти, який відрізняється тим, що після поздовжнього розсічення головного панкреатичного протока, розсікають його задню стінку та стінку псевдокісти, яка підлягає, і накладають цистодуктостомію та дуктоєюностомію.

Текст

Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладненого псевдокістою, який включає поздовжнє розсічення головного панкреатичного протока та дренування порожнини псевдокіста, який відрізняється тим, що після поздовжнього розсічення головного панкреатичного протока, розсікають його задню стінку та стінку псевдокіста, яка підлягає, і накладають цистодуктостомію та дуктоєюностомію. (19) (21) 99105857 (22) 27.10.1999 (24) 16.04.2001 (33) UA (46) 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р. (72) Копчак Володимир Михайлович, Дронов Олексій Іванович, Тодуров Іван Михайлович, Крестянов Микола Юхимович, Шевколенко Генадій Генадійович, Хомяк Ігор Васильович, Сердюк В'ячеслав Петрович (73) ІНСТИТУТ КЛІНІЧНОЇ ТА 36041 ступив в клініку 19.04.99 p. зі скаргами на біль в верхніх відділах черева, посилюючихся при погрішності в дієті, нудоту. З анамнезу: хворіє протягом двох років, коли вперше з'явилися болі, неодноразово знаходився на лікуванні. При обстеженні стан задовільний. Шкіра та видимі слизові нормальні на забарвлення. Пульс - 80 AT 140/80 мм.рт.ст. УЗД № 633 20.04.99 р. Холедох не розширений. V.portae 13 мм. В області голівки pancreas виявлено рідкий утвір 79´70 мм з одиничними внутрішніми включеннями - кіста pancreas. Селезінка 10,9´4,7 см. Нирки - вікові зміни. 21.04.99 р. ЕГДФС - стравохід вільно прохідний з явищами запалення. В шлунку помірна кількість рідини. В антральному відділі одиничні ерозії. Воротар широкий. В цибулині ДПК одиничні ерозії. Заключения: хр.езофагіт ерозивний гастродуоденіт. Встановлено діагноз - хронічний індуративний панкреатит кісти головки підшлункової залози. Ер. - 4,5 •1012 л. Біохімія крові - НЬ - 135 г/л; КП - 0,9; лейк. - 8,5×109 л. Загальний білок крові 68,7 г/л, білірубін - 10,7 мкмоль/л; К+ - 4,2 ммоль/л; Nа+ ммоль/л; АлАТ - 0,57 ммоль/ч.л; АсАТ – 0,28 ммоль/ч.л.; цукор крові - 3,8 ммоль/л. Враховуючи клініку та наявність кісти хворобу в плановому порядку 23.04.99 p. виконано оперативне лікування. Виконали верхньо-серединну лапаротомію. При ревізії: головка підшлункової залози збільшена, виявляється щільно-еластичний утвір округлої форми 7´8 см в ретропанкреатичному відділі головки підшлункової залози, пальпується розшире ний головний панкреатичний проток в тілі залози, останній розсічений поздовжньо на протязі 12 см. Широка протока до 6 мм. Виявлено стеноз головного панкреатичного протока на відстаю 2 см від медиальної стінки ДПК. Задня стінка розсічена від місця звуження до латеральної стінки воротної вени довжиною 4 см, після чого виконано дуктоцистостомію вузловими шовковими швами. Розсічений головний панкреатичний проток (передня стінка) вшиваємо в виключену з пасажа їжі пегаю тощої кишки формуючи поздовжню панкреатоєюностомію. Виписаний в задовільному стані через 7 діб після оперативного лікування. Оглянутий через 6 місяців. Скарг немає, по даним УЗД рецидиву кісти немає. По запропонованому способу прооперовано 4 хворих. У всіх хворих відмічено задовільний стан терміни перебування в клініці склали 8 діб. В той час, як у трьох хворих, пролікованих по способу прототипу терміни лікування склали 20 діб. Таким чином, використання запропонованого способу дозволяє знизити термін лікування та профілактику рецидивів. Джерела інформації 1. Шалимов С. А., Земсков B. C., Доманский Б. В, Шкарбан П. Е., Кадощук Т. А. Способ хирургического лечения кист поджелудочной железы //Авторское свидетельство СССР, № 806006. МКИ А 61В17/00, 1981. 2. Шалимов А.А., Шалимов С.А., Ничитайло М. Е., Радзиховский А. П. Хирургия поджелудочной железы //1997. - Симферополь «Таврида».- с. 101103 - прототип. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating chronic pancreatitis complicated by pseudocyst

Автори англійською

Kopchak Volodymyr Mykhailovych, Dronov Oleksii Ivanovych, Todurov Ivan Mykhailovych, Krestianov Mykola Yukhymovych, Shevkolenko Hennadii Hennadiiovych, Khomiak Ihor Vasyliovych, Serdiuk Viacheslav Petrovych

Назва патенту російською

Способ лечения хронического панкреатита, осложненного псевдокистой

Автори російською

Копчак Владимир Михайлович, Дронов Алексей Иванович, Тодуров Иван Михайлович, Крестянов Николай Ефимович, Шевколенко Геннадий Геннадьевич, Хомяк Игорь Васильевич, Сердюк Вячеслав Петрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/12, A61B 17/3209

Мітки: лікування, хронічного, спосіб, ускладненого, панкреатиту, псевдокістою

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-36041-sposib-likuvannya-khronichnogo-pankreatitu-uskladnenogo-psevdokistoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладненого псевдокістою</a>

Подібні патенти