Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система обробки технологічної інформації, яка містить сполучений з об'єктом управління та схемою, відображення інформації логічний контролер, що має схему послідовного зв'язку, з'єднану з об'єктом управління, яка відрізняється тим, що логічний контролер містить підключені паралельно процесор управління, багатоканальну схему дискретного вводу, багатоканальну схему дискретного виводу, багатоканальну схему аналогового вводу, багатоканальну схему аналогового виводу та додаткову другу схему послідовного зв'язку, а схема відображення інформації містить підключені паралельно власні дві та більше схеми послідовного зв'язку, до виходів яких підключені відповідні цифрові індикатори, причому зазначена перша схема послідовного зв'язку контролера з'єднана через комп'ютер з відеомонітором, а зазначена друга схема послідовного зв'язку контролера з'єднана через схеми послідовного зв'язку дисплея з цифровими індикаторами.

Текст

Система обробки технологічної інформації, яка містить сполучений з об'єктом управління та схемою відображення інформації логічний контролер, що має схему послідовного зв'язку, з'єднану з об'єктом управління, яка відрізняється тим, що логічний контролер містить підключені паралельно процесор управління, багатоканальну схему дискретного вводу, багатоканальну схему дискретного виводу, багатоканальну схему аналогового вводу, багатоканальну схему аналогового виводу та додаткову другу схему послідовного зв'язку, а схема відображення інформації містить підключені паралельно власні дві та більше схеми послідовного зв'язку, до виходів яких підключені відповідні цифрові індикатори, причому зазначена перша схема послідовного зв'язку контролера з'єднана через комп'ютер з відеомонітором, а зазначена друга схема послідовного зв'язку контролера з'єднана через схеми послідовного зв'язку дисплея з цифровими індикаторами. Винахід відноситься до галузі автоматики та обчислювальної техніки і може знайти застосування при побудові систем обробки технологічної Інформації високої надійності. Відома резервована система виявлення несправностей У системі програмної обробки дискретної технологічної інформації з використанням декількох паралельно працюючих пристроїв (каналів), відновлюючих органів, що реалізують мажоритарну ..функцію, і схем виявлення несправностей Система містить сполучений з об'єктом управління та схемою відображення Інформації контролер, що складається з відновлюючих органів (схем послідовного зв'язку), сполучених з блоками управління, схем визначення невідповідності кодів І мерез вентилі - із резервними блоками, схем І та АБО, де виходи схем визначення невідповідності кодів приєднані до входів схем АБО, відповідна група виходів яких об'єднана І приєднана до перших входів схем І, другі входи яких сполучені з виходами відновлюючих органів. Для нормальної роботи системи необхідний резервний контролер аварійного захисту. (А.с. СРСР № 457990, кл. G06F 11/00; Н05К 10/00, 1975). Причинами, що перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату, також є ускладнена конструкція відомої системи і недостатня її надійність. Задачею, поставленою в основу даного винаходу, є в системі обробки технологічної Інфор мації шляхом обробки як дискретних, так І аналогових сигналів, забезпечити спрощення конструкції системи, підвищити її надійність та розширити її функціональні можливості. Ознаками, спільними для прототипу та технічного рішення, що заявляється, є в системі обробки технологічної інформації, наявність схеми послідовного зв'язку, сполученої з об'єктом управління. Зазначена задача вирішується тим, що в системі обробки технологічної інформації, що містить сполучений з об'єктом управління та схемою відображення інформації логічний контролер, що має схему послідовного зв'язку, сполучену з об'єктом управління, згідно з винаходом, логічний контролер містить підключені паралельно процесор управління, багатоканальну схему дискретного вводу, багатоканальну схему дискретного виводу, багатоканальну схему аналогового вводу, багатоканальну схему аналогового виводу та додаткову другу схему послідовного зв'язку, а схема відображення інформації містить підключені паралельно власні дві та більше схеми послідовного зв'язку, до виходів яких підключені відповідні цифрові Індикатори, причому зазначена перша схема послідовного зв'язку контролера з'єднана через комп'ютер з вщеомонітором, а зазначена друга схема послідовного зв'язку контролера з'єднана через схеми послідовного зв'язку дисплея з цифровими індікаторами. CM О ю ю со зг • 35507 гатоканальну схему 4 аналогового вводу, прийом дискретних сигналів через багатоканальну схему 2 дискретного вводу, виконує обробку сигналів у процесорі 1 та видачу сигналів керування через багатоканальні схеми аналогового виводу 5 та дискретного виводу 3. Передача сигналів на відображення здійснюється через схеми 6 та 7 послідовного зв'язку у цифровій формі, що не вносить додаткової похибки як при аналого-цифровому, так і цифро-аналоговому перетворенні сигналів. Перша схема послідовного зв'язку контролера з'єднана через комп'ютер з відеомонітором, а друга схема 7 послідовного зв'язку логічного контролера з'єднана через схеми 10-12 послідовного зв'язку з цифровими індікаторами 13-15 схеми відображення інформації. Таке схемне рішення забезпечує можливість при виході з ладу відеомонітора 8, комп'ютера 9 або схеми в послідовного зв'язку логічного контролеразберегти відображення найбільш важливої технологічної Інформації на цифрових індикаторах 13-15. На фігурі креслень наведена блок-схема системи. Відповідно до креслень система постачена логічним контролером, що містить процесор 1 управління, багатоканальну схему 2 дискретного вводу, багатоканальну схему 3 дискретного виводу, багатоканальну схему 4 аналогового вводу, багатоканальну схему 5 аналогового виводу та першу та другу схеми 6 та 7 послідовного зв'язку, а також система постачена схемою відображення Інформації, що містить комп'ютер 8, відеомонітор 9, підключені паралельно дві та більше, наприклад, схеми 10, 11 та 12 послідовного зв'язку, до яких підключені відповідні цифрові індикатори 13, 14 та 15, причому зазначені дві та більше схеми 10, 11 та 12 послідовного зв'язку з'єднані з другою схемою 7 послідовного зв'язку логічного контролера. Схеми 2-5 зв'язані з об'єктом управління 16 Зазначена перша схема 6 послідовного зв'язку логічного контролера з'єднана через комп'ютер 9 з відеомонітором 8, а зазначена друга схема 7 послідовного зв'язку логічного контролера з'єднана через схеми 10, 11 та 12 послідовного зв'язку дисплея з цифровими 'ндікаторами 13,14 та 15. Система працює наступним чином. Логічний контролер виконує збір технологічної інформації від аналогових сигналів через ба13. Таким чином в запропонованій системі обробки технологічної інформації' шляхом обробки як дискретних, так і аналогових сигналів спрощується конструкція системи і підвищується ЇЇ надійність, розширюються її функціональні можливості. 14. Другий пнфровий Індикатор Перший цифровий Індикатор t t і 10. 11. сіема Друг* схема послідоввого «'«акт Перша ПОСЛІДОВНОГО ів'язкт і • і Проце ПОСЛІДОВНОГО ів'озкг і 9, 1 1 і і 2. Схсмщ 3. Схема дискре твого вводу багато 1—.—1 Третя Комп'ютер і 1 12. *і 8. ВІддеиояІтор і 15. Третій цифровий індикатор ДНскре ЛЬЯІ ль.на 1 твого виводу багато каиа . 4. іІ іг ШВІ 5. Схема а в їло гожого виводу багато кана л >на 1 F 7. ЛЬ| на Схем* анало пяого 6. Схема ПОСЛІ Друга сіеия 1 ПОСЛІДО «г. вводу багато докиого ів'язку . ї 16. Об'єкт уяравліиян Тираж 50 екз. Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна. 88000, м Ужгород, вул. Гагаріна, 101 (03122)3-72-89 (03122)2-57-03 вного зв'язку

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Buhai Yurii Mykolaiovych, Karp Ihor Mykolaiovych, Lytvyn Volodymyr Mykhailovych, Maliev Valerii Ivanovych, Nemchyn Oleksandr Fedorovych, Piatnychko Oleksandr Ivanovych, Rybchych Illia Yosypovych, Rudnyk Anatolii Andriiovych, Freiuk Taras Mykhailovych, Yatsenko Oleh volodymyrovych

Автори російською

Бугай Юрий Николаевич, Карп Игорь Николаевич, ЛИТВИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, Малев Валерий Иванович, Немчин Александр Федорович, Пятничко Александр Иванович, Рыбчич Илья Иосифович, Рудник Анатолий Андреевич, ФРЕЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ, Яценко Олег Владимирович

МПК / Мітки

МПК: H05K 10/00, G06F 11/00

Мітки: інформації, технологічної, обробки, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-35507-sistema-obrobki-tekhnologichno-informaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система обробки технологічної інформації</a>

Подібні патенти