Спосіб спрямованого вирощування популяцій трихограми (hymenoptera, trichogrammatidae)

Номер патенту: 35308

Опубліковано: 10.09.2008

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб спрямованого вирощування популяцій трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає вирощування трихограми в яйцях комах-хазяїв, який відрізняється тим, що лабораторні популяції трихограми щорічно оновлюють шляхом збору з природних ценозів не менше 50 % заражених трихограмою яєць заморозкової листокрутки (Exapate congelatella Сl.), а в лабораторних умовах проводять пасаж трихограми впродовж двох генерацій через яйця млинової вогнівки (Ephestia kuehniella Z.) з підживленням самиць трихограми водним розчином модифікованої циклофосфамідом дріжджової рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,025-0,006 %.

Текст

Спосіб спрямованого вирощування популяцій трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає вирощування трихограми в яйцях комаххазяїв, який відрізняється тим, що лабораторні 3 35308 трихограми в яйцях комах-хазяїв, згідно корисної моделі лабораторні популяції трихограми щорічно оновлюють шляхом збору з природних ценозів не менше 50% заражених три хограмою яєць заморозкової листокрутки (Exapate congelatella Сl.), а в лабораторних умовах проводять пасаж трихограми впродовж двох генерацій через яйця млинової вогнівки (Ephestia kuehniella Z.) з підживленням самиць трихограми водним розчином модифікованої циклофосфамідом дріжджової рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,025-0,006%. Суть запропонованого способу полягає у тому, що оновлення лабораторних популяцій трихограми супроводжується їх генетичним різноманіттям, що корелює із її життєздатністю, активізує рухову активність, пошукову здатність та плодючість. Згідно способу, найбільш сприятливі умови для перезимівлі трихограми в природних умовах відбуваються внаслідок їх розвитку в яйцях заморозкової листокрутки. Саме тому, один із складових елементів способу передбачає збір яєць з природних умов з цього виду. Спрямоване вирощування популяцій трихограми, згідно способу, передбачає пасаж паразита через яйця млинової вогнівки. Специфічна дієта для імаго трихограми дозволяє оптимізувати загальну її продуктивність. Приклад Типова біолабораторія, де вирощують популяції трихограми - паразита яєць лускокрилих шкідників для потреб біологічного контролю їх чисель 4 ності. Обґрунтовували спосіб спрямованого вирощування трихограми з використанням виду Trichogramma pintoi. Технологічний процес вирощування паразита проводили в яйцях найбільш поширеного виду - зернової молі. Внаслідок тривалого пасажу через яйця зернової молі, трихограма втрачала життєздатність та інші біологічні та господарські ознаки. Згідно способу, спрямовано, щорічно оновлювали лабораторну популяцію трихограми, шляхом збору з природних ценозів заражених трихограмою яєць багатьох видів лускокрилих комах. Суттєвим є те, що не менше 50% заражених паразитом яєць із збору становили заражені трихограмою яйця заморозкової листокрутки (Exapate congelatella Сl.). У складі способу, в лабораторних умовах, впродовж двох генерацій проводили пасаж трихограми через яйця млинової вогнівки (Ephestia kuehniella Z). Крім того, самиці трихограми підживлювали водним розчином модифікованої циклофосфамідом дріжджової рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,025-0,006%. Отримані тестові показники, що характеризують позитивний результат, порівнювали із аналогічними показниками, котрі отримали, внаслідок реалізації способу-найближчого аналога. Для порівняння передбачався також контрольний варіант, популяції трихограми розвивались постійно в яйцях зернової молі. Результати експериментального обгрунтування способу наведено у таблиці. Таблиця Обґрунтув ання способу в ирощування популяцій трихограми (trichogramma pintoi) Режим розв едення Темпера Вологість, тура, °С % Збір трихограми з природних ценозів. 20 65 Пасаж через яйця млинов ої в огнів ки; 22 70 Підживлення ім аго 24 75 (спосіб, що пропонується) 30 70 Комаха-хазяін трихограми - млинов а 20 65 в огнів ка 22 70 24 75 (спосіб-найближчий аналог) 30 70 Контроль 20 65 22 70 24 75 30 70 Способи, що порів нюються Встановлено, що популяції трихограми, котрі вирощувались згідно запропонованого способу характеризувались тестовими показниками, що перевищували показники способу-найближчого аналога. Спрямоване вирощування трихограми Комп’ютерна в ерстка Н. Лисенко Заражено яєць хазяіна трихограмою, % 77,8 89,7 90,2 69,2 42,8 53,9 60,5 71,3 62,5 70,8 71,3 56,2 Відродилось імаго із яєць господаря, % Трив алість життя самиць, дні Плодючість самиць, екз 79,6 88,4 87,5 79,5 62,2 63,1 66,2 72,5 64,2 61,4 62,2 60,7 5 6 6 4 4 4 6 5 5 4 4 5 40,3 47,8 52,3 38,2 35,2 33,7 40,2 36,4 32,6 30,2 28,6 24,3 сприяло отриманню високожиттєздатних популяцій паразита. Внаслідок цього, лабораторна культура за усіма ознаками перевищувала показники відомого способу. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for directed growing of populations of trichogramma (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ направленного выращивания популяций трихограммы (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: спрямованого, популяцій, трихограми, спосіб, trichogrammatidae, вирощування, hymenoptera

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-35308-sposib-spryamovanogo-viroshhuvannya-populyacijj-trikhogrami-hymenoptera-trichogrammatidae.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спрямованого вирощування популяцій трихограми (hymenoptera, trichogrammatidae)</a>

Подібні патенти