Пляшконосій в машинах для миття пляшок

Номер патенту: 3530

Опубліковано: 15.11.2004

Автори: Воронін Євген Петрович, Журба Володимир Миколаєвич

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пляшконосій в машинах для миття пляшок, який складається з бокових планок, між якими розташовано гнізда з отворами, причому бокові планки з'єднані між собою торцевими кутиками з отворами, який відрізняється тим, що кожне гніздо складається з двох півгнізд, причому торець гнізда має конусну частину з носиком, на кінці якого виконані радіуси закруглення і опуклості.

Текст

Пляшконосій в машинах для миття пляшок, який складається з бокових планок, між якими розташовано гнізда з отворами, причому бокові планки з'єднані між собою торцевими кутиками з отворами, який відрізняється тим, що кожне гніздо складається з двох півгнізд, причому торець гнізда має конусну частину з носиком, на кінці якого виконані радіуси закруглення і опуклості. (19) (21) 2004042604 (22) 06.04.2004 (24) 15.11.2004 (46) 15.11.2004, Бюл. № 11, 2004 р. (72) Воронін Євген Петрович, Журба Володимир Миколаєвич (73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПОЛЬПРОДМАШ", ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПОЛЬПРОДМАШСЕРВІС", 3 3530 4 вано гнізда з отворами, причому бокові планки Запропонований пляшконосій в машинах для з’єднуються між собою торцевими кутниками з миття пляшок складається з бокових планок 1, між отворами, відповідно до запропонованої конструкними розташовано гнізда 2, які складаються з ції, кожне гніздо складається з двох півгнізд, припівгнізд 3. Кожне півгніздо 3 має по три отвори 4. чому торець гнізда має конусну частину з носиком, Бокові планки 1 з'єднані між собою торцевими куна кінці якого виконано радіуси закруглення і опукточками 5 з отворами 6, як елементами кріплення лості. їх до ланцюгів машини. Носик 7 конусної частини 8 Запропонована конструкція забезпечує високу торця гнізда 2 має радіуси закруглення 9 і якість мийки пляшок за рахунок того, що радіуси опуклість 10. закруглення і опукленості на носику конусної часПляшконосій працює таким чином. тини гнізда створюють зону з певним запасом ріПід час роботи машини пляшка попадає під дини і цілеспрямовано направляють її на створенмийку і ополаскування, які відбуваються в той час, ня потоку навколо горлечка пляшки. коли гніздо 2 розташовано носиком 7 униз. МиюКонусна частина з носиком торця гнізда викчий розчин чи оборотна вода поступає в пляшколючає застосування полімерних вставок і дозвоносій і за рахунок отворів 4, які розташовані від ляє силу удар у при перевороті носія розподілити носика 7 на максимальну відстань, радіусів зана три точки чи на коротку дугу і одну точку, а це круглення 9 і попуцлості 10, створюється зона з розподіляє навантаження на три чи дві зони конпевним запасом миючого розчина чи оборотної такту. Крім того, коли пляшка підходить до точок води, яка стікає з пляшконосія цілеспрямовано у опори під косим кутом знижується інтенсивність вигляді потоку навколо горлечка пляшки, що і законтактних напруг при ударі. Це значно зменшує безпечує якісну мійку. відсоток відколів на горлечку пляшки. При перевороті пристрою сила удару розВиконання гнізда пляшконосія з двох півгнізд поділяється для пляшок і носика 7 гнізда 2 на три знижує собівартість при виготовлені пристрою. точки чи на коротку дугу й одну точку, що розСуть запропонованої корисної моделі поясподіляє навантаження на три чи на дві зони коннюється кресленням, на якому зображено: такту. Крім того, пляшка підходить до точок опори Фіг.1 - схема пляшконосія; під косим кутом, що також знижує інтенсивність Фіг.2 - вид збоку пляшконосія; контактних напруг при ударі. Усе вище викладене Фіг.3 - вид звер ху пляшконосія при нормальній якості пляшок виключає Фіг.4 - вид зверху конусної частини з носиком імовірність утворення відколів на горлечках пляторця гнізда. шок. Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B67C 7/00

Мітки: пляшконосій, миття, машинах, пляшок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-3530-plyashkonosijj-v-mashinakh-dlya-mittya-plyashok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пляшконосій в машинах для миття пляшок</a>

Подібні патенти