Спосіб перев’язки зовнішньої сонної артерії з метою припинення кровотечі з неоперабельної злоякісної пухлини у хворих, які попередньо приймали хіміотерапію методом регіонарної інфузії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб перев'язки зовнішньої сонної артерії з метою припинення кровотечі з неоперабельної злоякісної пухлини у хворих, які попередньо приймали хіміотерапію методом регіонарної перфузії, що включає оголення біфуркації спільної сонної артерії, який відрізняється тим, що відокремлюють внутрішню сонну артерію і накладають лігатуру між нею та конгломератом тканин, який охоплює передню групу гілок зовнішньої сонної артерії.

Текст

Спосіб перев'язки зовнішньої сонної артерії з метою припинення кровотечі з неоперабельної злоякісної пухлини у хворих, які попередньо приймали хіміотерапію методом регіонарної перфузії, що включає оголення біфуркації спільної сонної артерії, який відрізняється тим, що відокремлюють внутрішню сонну артерію і накладають лігатуру між нею та конгломератом тканин, який охоплює передню групу гілок зовнішньої сонної артерії. (19) (21) u200804208 (22) 03.04.2008 (24) 10.09.2008 (46) 10.09.2008, Бюл.№ 17, 2008 р. (72) ЦЕНТІЛО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, UA, РУМ'ЯНЦЕВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, U A, КРАЙНІКОВА ЕММА ВАЛЕРІЇВНА, UA, П АВЛЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ, UA (73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО, U A 3 35230 Вкладають хворого на спину з валиком під лопатками і обличчям, повернутим у протилежний від ураження пухлиною та кровотечі бік. Розріз шкіри довжиною біля 6-7см ведуть вздовж заднього краю кивального м'язу. Розтинають шкіру, підшкірну клітковину, поверхню платівку фасції шиї, мобілізують кивальний м'яз і відводять його медіально та догори. Вздовж передньо-бічної поверхні хребців оголюють передхребцеву платівку шийної фасції і по ній підходять до спільної сонної артерії. Мобілізують спільну сонну артерію. За допомогою проведеної навколо неї лігатури спільну сонну артерію максимально можливо підтягають латерально, оголюють її медіальну поверхню до біфуркації. Оголюють медіальну поверхню внутрішньої сонної артерії. За допомогою зігнутого кровоспинюючого затискача вздовж бічної стінки глотки проходять від біфуркації спільної сонної артерії до оголеної внутрішньої артерії, проводять лігатур у і зав'язують її. Приклад конкретного виконання способу. Хвора П-ва В.Н. 44 років, мед. карта №59, пшиталізована у ЩЛХВ м. Макіївки 13.10.08р з приводу кровотечі з ракової виразки язика. До цього діагноз був верифікований, хвора отримала курс променевої терапії, половинну ре Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко 4 зекцію язика, тсляопераційний курс променевої та хіміотерапії шляхом регіонарної інфузії через зовнішню сонну артерію у зв'язку з рецедивом первинної пухлини. 15.10.07 виконано атипову перев'язку зовнішньої сонної артерії справа. Розріз довжиною близько 7см проведено вздовж заднього краю кивального м'язу. Пошарово оголена загальна сонна артерія. Під неї підведено лігатуру. Бі фуркація сонної артерії та уся передня група її гілок знаходяться у пухлинному конгломераті та не діференціюються. Відокремлено внутрішню сонну артерію та проведено шовкову лігатур у вище бі фуркації загальної сонної артерії та нижче рівня пухлинного конгломерату, в якому знаходилася уся передня група гілок зовнішньої сонної артерії. Лігатур у зав'язано. Рана пошарово зашита з дренажем. Кровотеча зупинилась і не поновлювалась за весь час перебування хворої у відділенні. Переваги способу, що заявляється полягають у тім, що він забезпечує єдино можливий шлях і спосіб накладання лігатури на кровоносні судини, що постачають кров у неоперабельну злоякісну пухлину щелепно-лицевої ділянки у ситуації, коли передня група гілок зовнішньої сонної артерії залучена у пухлинний інфільтрат. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for bandaging of external carotid artery with the purpose of bleeding arresting from an inoperable malignant tumour in patients, which are treated chemotherapeutically by the method of regional infusion

Автори англійською

Tsentilo Vitalii Hryhorovych, Rumiantsev Serhii Viktorovych, Krainikova Emma Valeriivna, Pavlenko Maksym Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ перевязки внешней сонной артерии с целью прекращения кровотечения из неоперабельной злокачественной опухоли у больных, которые предварительно принимали химиотерапию методом регионарной инфузии

Автори російською

Центило Виталий Григорьевич, Румьянцев Сергей Викторович, Крайникова Эмма Валерьевна, Павленко Максим Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: інфузії, пухлини, сонної, артерії, метою, хіміотерапію, перев'язки, припинення, спосіб, зовнішньої, неоперабельної, методом, хворих, регіонарної, злоякісної, приймали, попередньо, кровотечі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-35230-sposib-perevyazki-zovnishno-sonno-arteri-z-metoyu-pripinennya-krovotechi-z-neoperabelno-zloyakisno-pukhlini-u-khvorikh-yaki-poperedno-prijjmali-khimioterapiyu-metodom-regionarno-in.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб перев’язки зовнішньої сонної артерії з метою припинення кровотечі з неоперабельної злоякісної пухлини у хворих, які попередньо приймали хіміотерапію методом регіонарної інфузії</a>

Подібні патенти