Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Желейний мармелад, що містить високометоксильований пектин, кислоту, патоку, який відрізняється тим, що додатково використовується лактитол, при співвідношенні інгредієнтів, %:

лактитол

100

пектин

1,2-2,6

кислота

1,0-2,1

патока

10-25.

Текст

УКРАЇНА (19) UA (11) 35055 (13) U (51) МПК (2006) A23G 3/00 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ Д ЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛ ЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОПИС в идається під в ідпов ідальність в ласника патенту ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ (54) ЖЕЛЕЙНИЙ МАРМЕЛАД 1 2 (13) 35055 (11) міну рецептурного цукру, на лактитол, з низьким глікемічним індексом, тому такий мармелад можна споживати всім групам населення та хворим на цукровий діабет. Лактитол за своїми фізико-хімічними показниками наближається до цукрози. Він має чистий солодкий смак, подібний до цукрози, але солодкість його складає 0,3-0,4 SES. Лактитол добре розчиняється у воді при 20°С - 57, розчинність цукрози 67,09 з підвищенням температури до 50°С, розчинність лактитолу наближається до розчинності цукрози. Поряд з технологічними лактитол має значні фізіологічні властивості. Калорійність лактитолу дорівнює 2-2,4Ккал/г (8,4*10кДЖ/г), що майже вдвічі менше у порівнянні з цукрозою та фруктозою, калорійність яких дорівнює 4ккал. Важливим з фізіологічної токи зору позитивним аспектом властивостей лактитолу є те, що він лише у невеликому ступені ферментується у ротовій порожнині, тобто проявляє пребіотичні властивості. Приклади підбору складу інгредієнтів желейного мармеладу на лактитолі наведені в таблиці 1. З таблиці 1 видно, що запропонований в прикладі 2 склад інгредієнтів забезпечує отримання виробів на лактитолі стабільної якості а також дозволяє його споживання всім групам населення, в тому числі хворим на цукровий діабет. Приклади одержання продукту Приклад 1. Для одержання продукту складають рецептурну суміш із наступних інгредієнтів, % Лактитол 100 Пектин 1,2-2,6 Кислота 1,0-2,1 Патока 10-25 UA Корисна модель відноситься до харчової промисловості, до кондитерської галузі і може використовуватися як виробництво желейного мармеладу (на лактитолі та пектині). Найбільш близькими до заявленого є [Рецептура №91, Збірник рецептур на мармелад, пастилу і зефір, -Госагропром СРСР. - Москва, 1986р.]. Рецептурна суміш складається з наступних інгредієнтів, % Пектин 1,8 Патока 22 Кислота 1,3 Цукор-пісок 100 Недоліком даного складу виробу є високий глікемічний індекс цукру піску, що дорівнює 70%, що призводить до неможливості його споживання людьми, хворими на цукровий діабет. В основу корисної моделі поставлена задача знизити глікемічний індекс желейного мармеладу, та при цьому забезпечити виробництво желейного мармеладу з необхідними органолептичними та структурно-механічними властивостями. Поставлена задача вирішується тим, що желейний мармелад, що містить пектин, кислоту, патоку. Згідно корисної моделі, додатково використовується лактитол, при наступному співвідношенні інгредієнтів, % Лактитол 100 Пектин 1,2-2,6 Кислота 1,0-2,1 Пактока 10-25 Причинно-наслідковий зв’язок між запропонованими ознаками та очікуваним технічним результатом полягає в наступному. Використання лактитолу при виробництві желейного мармеладу дозволяє провести повну за U (57) Желейний мармелад, що містить високометоксильований пектин, кислоту, патоку, який відрізняється тим, що додатково використовується лактитол, при співвідношенні інгредієнтів, %: лактитол 100 пектин 1,2-2,6 кислота 1,0-2,1 патока 10-25. (19) (21) u200805307 (22) 23.04.2008 (24) 26.08.2008 (46) 26.08.2008, Бюл.№ 16, 2008 р. (72) СОЛОВЙОВА ОКС АН А ЛЕОНІДІВН А, UA, ДОРОХОВИЧ АНТОНЕЛА МИКОЛАЇВН А, U A (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, UA 3 35055 Такий чином встановлено, що запропоноване співвідношення даних інгредієнтів дозволяє отри 4 мати желейний мармелад на лактитолі та пектині стабільної якості. Таблиця 1 Приклади підбору складу желейного мармеладу на пектині Приклад 1. 2. Пектин 1,1 та менше 1,2-1,5 3. 1,6-1,9 4. 2,0-2,2 5. 2,3-2,5 6. 2,7 та більше Склад інгредієнтів, % Кислота Патока Лактитол Примітка Рецептура не забезпечує отримання марме0,9 та ме- 26 та бі99 та менше ладу на лактитолі стабінше льше льної якості. Не утворюється драгель Рецептура забезпечує отримання мармеладу на лактитолі стабільної 1,0-1,2 25-24 100 якості. Вироби недостатньо Г якості через дещо слабкий драгель Рецептура забезпечує отримання мармеладу на лактитолі стабільної 1,3-1,5 23-21 100 якості. Рекомендується проводити заходи проти незначної кристалізації Рецептура забезпечує отримання мармеладу 1,6-1,8 20-16 100 на лактитолі стабільної якості Рецептура забезпечує отримання мармеладу 1,9-2,1 15-10 100 на лактитолі стабільної якості, проте студень мае високу міцність Невідповідні структурно2,2 та бі- 10 та мемеханічні властивості 101 та більше льше нше драглю, дуже кислий смак Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко Підписне Висновок Склад не забезпечує отримання мармеладу на лактитолі стабільної якості Склад желейного мармеладу на лактитолі забезпечує отримання желейного мармеладу стабільної якості Склад забезпечує отримання мармеладу на лактитолі стабільної якості Склад забезпечує отримання желейного мармеладу стабільної якості Склад мармеладу забезпечує стабільну якість Склад мармеладу не забезпечує стабільну якість Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Jelly marmalade

Автори англійською

Soloviova Oksana Leonidivna, Dorokhovych Antonela Mykolaivna

Назва патенту російською

Желейный мармелад

Автори російською

Соловьёва Оксана Леонидовна, Дорохович Антонелла Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A23G 3/00

Мітки: мармелад, желейний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-35055-zhelejjnijj-marmelad.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Желейний мармелад</a>

Подібні патенти