Пристрій для виміру масової витрати рідкого палива

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для виміру масової витрати рідкого палива, що містить газовий балон, поплавець з магнітом, покажчик рівня палива, який відрізняється тим, що газова магістраль високого тиску додатково оcнащена вимірювальним поплавцем з постійним магнітом, що впливає на електричну частину пристрою.

2. Пристрій для виміру масової витрати рідкого палива за пунктом 1, який відрізняється тим, що в електричну частину пристрою додаються геркони, почергове включення в роботу яких надає сигнал про витрату певної кількості рідкого палива.

Текст

1. Пристрій для виміру масової витрати рідкого палива, що містить газовий балон, поплавець з 3 34975 4 витраті певної маси пального. Геркони 8, з елемевимірювального пристрою та його простоту і фуннтами електричної частини пристрою, кріпляться кціональність, які полягають у наступному: на зовнішній поверхні труби 3, у місцях її градую1. Забезпечено точність до 0,5г масового та вання. При відкритті обох кулькових двоходових 0,5мл об'ємного виміру витрати порцій рідкого гакранів 5, рідкий пропан-бутан, під тиском насичезу. них парів у балоні 1, заповнює ПХВ тр убу 3 та у 2. Забезпечено низьку собівартість приладу та подальшому використовується для роботи двигупростоту його конструкції, що дозволяє його викона. Поплавок 6 при цьому займає вихідне верхнє ристання за призначенням персоналом з мінімаположення. Після виведення параметрів двигуна льними навичками щодо проведення експерименна режим заміру витрати пального, верхній культів. ковий двоходовий кран 5 закривається та від'єднує 3. Запропонований пристрій може бути легко газовий балон 1 від вимірювального пристрою, в налаштований та використаний для заміру витраякому знаходиться певна кількість вимірювального ти інших видів рідких палив. пального. Випускний кульковий двоходовий кран 5 4. Модернізація пропонованого пристрою шляпри цьому остається відкритим. Рідкий газ (прохом паралельного встановлення великої ємності, пан-бутан), що знаходиться у вимірювальному дозволяють вимірювати значну витрату рідкого пристрої, поступово зменшує свій рівень, а поплагазу (палива) із зазначеною вище точністю. вець 6 з магнітом 7, пропорційно зменшенню рівню 5. Гарантований термін надійного використангазу, оп ускаються до низу. Момент знаходження ня приладу залежить тільки від герметичності магніту 7 навпроти геркону 8 призводить до замиз'єднань, механічної міцності використовуваних кання електричного ланцюга та спалахування матеріалів та їх відношення до агресивних комполампочки 11, що свідчить про витрату певного нентів вимірюваної рідини. об'єму і маси вимірюваного пального. Джерела інформації: Практичну реалізацію запропонованого при1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики строю виміру масової витрати рідкого пропанколичества. Л., «Ма шиностроение», 1975. бутан у здійснено на базі лабораторії двигунів На2. Массовый расходомер. Пат. СССР: МПК ціонального транспортного університету м.Київ G01F1/78. - №731295. Заявл.05.09.78. Опубл. при проведенні випробувань згідно ГОСТ 20306-90 30.04.80. Бюл. №16. «Автотранспортные средства. Топливная эконо3. Способ измерения массового расхода жидмичность. Методы испытаний» з визначенням пакостей и газов и устройство для его осуществлеливної економічності та енергетичних параметрів ния. Пат. СССР: МПК G01F1/78, G01F1/10. двигуна ВАЗ-2106 обладнаного газобалонним №761839. Заявл.31.07.78. Опубл.07.09.80. Бюл. устаткуванням та впроваджено як лабораторне №33. вимірювальне обладнання. 4. Москва "Недра" 1988 Ю.И. Боксерман Я.С. Результати, отримані в ході проведення ексМкртычан К.Ю. Чириков Перевод транспорта на периментальних вимірювань витрати рідкого прогазовое топливо. ББК 31.354 Б72 пан-бутану, дозволяють стверджувати про позитиУДК662.76.629.113/.114 вний ефект, високу точність запропонованого Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for measurement of mass flow rate of liquid fuel

Автори англійською

Altukhov Oleksandr Oleksandrovych, Gunko Andrii Veniaminovych

Назва патенту російською

Устройство для измерения массового расхода жидкого топлива

Автори російською

Алтухов Александр Александрович, Гунько Андрей Вениаминович

МПК / Мітки

МПК: G01F 1/76, G01F 1/05

Мітки: пристрій, рідкого, масової, витрати, палива, виміру

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-34975-pristrijj-dlya-vimiru-masovo-vitrati-ridkogo-paliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для виміру масової витрати рідкого палива</a>

Подібні патенти