Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб криптографічного перетворення інформації, який полягає в тому, що інформаційні дані перетворюються у криптограму (кодове слово, що замасковане під випадкову послідовність) за допомогою пристроїв кодування замаскованого лінійного блокового (n, k, d) коду над GF(q), який відрізняється тим, що при перетворенні інформаційних даних як відкритий ключ застосовують підматрицю породжувальної матриці у систематичному вигляді.

Текст

Спосіб криптографічного перетворення інформації, який полягає в тому, що інформаційні дані перетворюються у криптограму (кодове слово, що замасковане під випадкову послідовність) за допомогою пристроїв кодування замаскованого лінійного блокового (n, k, d) коду над GF(q), який відрізняє ться тим, що при перетворенні інформаційних даних як відкритий ключ застосовують підматрицю породжувальної матриці у систематичному вигляді. (19) (21) u200803481 (22) 18.03.2008 (24) 26.08.2008 (46) 26.08.2008, Бюл.№ 16, 2008 р. (72) СТАСЄВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, UA, КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, U A, ГРАБЧАК ВОЛОДИ МИР ІВАНОВИЧ, U A, ЄВСЕЄВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, UA, КАВУН СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, UA, КУЖЕЛЬ ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ, UA, КОРОЛЬОВ РОМАН ВОЛОДИ МИРОВИЧ, U A (73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА, U A 3 34852 матрицею Р розміру n´n з елементами із GF(q). За допомогою матриць X, Р і D обчислюється Н х виду: h X 0, 0 hX 0,1 ... h X 0,n-1 h X1,0 HX = ( X × H × P × D) = ... hX n-k -1,0 h X1, 1 ... hX 1, n-1 ... ... ... hX n-k-1,1 ... hX n-k-1, n-1 Із співвідношення Gx• HT =0, за допомогою ріX шення систем лінійних рівнянь h X 0, 0 + h X . × g0,k + h X 0,k -1 × g0,k +1 + ... + hX . × g0,n-k -1 = 0 ì 0,k 0 ,k-1 ï hX 0,1 + h X × g1,k + hX 0 ,k-1 × g1,k +1 + ... + hX × g1,n-k -1 = 0 ï 0,k 0 ,k-1 ï ... ï h X 0,k- 1 + hX 0 ,k × gk -1,k + hX 0 ,k-1 × gk -1,k +1 + ... + h X 0,k -1 × gk -1,n-k -1 = 0 ï h X1, 0 + h X × g0,k + h X 1,k-1 × g0,k +1 + ... + h X × g0,n-k -1 = 0 ï 1k , 1,k -1 ï í hX 1,1 + h X × g1,k + hX 1,k-1 × g1k +1 + ... + hX × g1n -k -1 = 0 , , 1,k 1,k- 1 ï ... ï ï hX 1,k-1 + hX 1,k × gk -1,k + hX 1,k-1 × gk -1,k +1 + ... + h X 1k -1 × gk -1n- k -1 = 0 , ï , ï .... ï ïh X n-k -1,k-1 + h X n-k -1,k × gk -1,k + hX n -k-1,k -1 × gk -1,k +1 + ... + hX n -k-1,k -1 × gk -1,n-k -1 = 0 î обчислюється породжуюча матриця Gx виду: g0, k +1 ... g0, n -k -1 1 0 ... 0 g0, k g1, k +1 ... g1, n -k -1 0 1 ... 0 g1, k GX = ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 ... 1 gk -1,k gk -1,k + 1 ... gk -1,n - k -1 Секретним (закритим) ключем є матриці X, P, D. Закрита інформація (кодограма - кодове слово що замасковане під випадкову послідовність) представляє собою вектор довжини п і обчислюється за правилом C* = I × G X + e , X де вектор G * = {C0 , C2 ... Cn -1 } належить (n, k, X d) коду з породжувальною матрицею Gx; І = (i 0,i 1,...,i k-1) - інформаційний вектор; e = (е0,e1,...,e n-1) - секретний вектор помилок ваги w(e)

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for cryptographic transformation of information

Автори англійською

Stasiev Yurii Volodymyrovych, Kuznetsov Oleksandr Oleksandrovych, Hrabchak Volodymyr Ivanovych, Yevseiev Serhii Petrovych, Kavun Serhii Vitaliiovych, Kuzhel Ihor Yevheniiovych, Koroliov Roman Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ криптографического преобразования информации

Автори російською

Стасев Юрий Владимирович, Кузнецов Александр Александрович, Грабчак Владимир Иванович, Евсеев Сергей Петрович, Кавун Сергей Витальевич, Кужель Игорь Евгеньевич, Королев Роман Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G09C 1/00

Мітки: перетворення, спосіб, інформації, криптографічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-34852-sposib-kriptografichnogo-peretvorennya-informaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб криптографічного перетворення інформації</a>

Подібні патенти