Спосіб отримання лабораторних популяцій видів роду трихограма (hymenoptera, trichogrammatidae)

Номер патенту: 34575

Опубліковано: 11.08.2008

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання лабораторних популяцій трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає вирощування трихограми в яйцях комах-живителів, який відрізняється тим, що початкову лабораторну колонію-засновницю трихограми формують шляхом збору навесні з чагарникової та дерев'янистої рослинності яєць античної хвилівки (Orgyia antigua Z), заражених трихограмою, а в лабораторних умовах проводять пасаж трихограми впродовж трьох генерацій через яйця дубового шовкопряда (Antheraea pernyi G.M.).

Текст

Спосіб отримання лабораторних популяцій трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що 3 34575 ють шляхом збору навесні з чагарникової та дерев’янистої рослинності яєць античної хвилівки (Orgyia antigua Z), заражених три хограмою, а в лабораторних умовах проводять пасаж трихограми впродовж трьох генерацій через яйця дубового шовкопряда (Antheraea pernyi G.M.). Суть запропонованого способу полягає у тому, що високий рівень життєздатності, плодючості та загальної продуктивності досягається послідовним виконанням суттєви х прийомів. Вони спрямовані на те, щоб початкова лабораторна колонія трихограми формувалась шляхом збору заражених в природних умовах яєць античної хвилівки, що концентруються на чагарниковій та дерев’янистій рослинності. Згідно проведених досліджень, в яйцях цього виду складаються сприятливі умови для життєздатності трихограм. Пасаж через яйця дубового шовкопряда - один із прийомів оптимізації процесів життєздатності та продуктивності трихограми. Приклад. Типова біолабораторія, де вирощують лабораторні популяції паразитичних комах, зокрема, види роду трихограма. Обґрун товували запропонований спосіб отримання популяцій трихограми. Суттєві його елементи передбачали формування колонії-засновниці трихограми. Для цього, проводили весняний збір, перед початком реактивації трихограми з чагарникової та де 4 рев’янистої рослинності яєць античної хвилівки (Orgyia antigua Z), котрі були заражені природними популяціями трихограми. Далі, в лабораторних умовах проводили пасаж трихограми впродовж трьох генерацій через яйця дубового шовкопряда (Antheraea pernyi G.M.). Наступний варіант дослідів спосібнайближчий аналог, де вирощували лабораторні популяції трихограми. Контрольний варіант - вирощування трихограми в яйцях зернової молі без будь-яки дій - стандартний спосіб. Оцінку ефективності способів, величину позитивного результату проводили на основі порівняння найбільш інформативних тестових характеристик продуктивності популяцій трихограми. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично шляхом порівняння тестових показників запропонованого способу та найближчого аналога. Результати досліджень представлено у таблиці. Встановлено принципову можливість реалізації способу у сук упності суттєвих його ознак. За усіма тестовими характеристиками запропонований спосіб перевищував показники найближчого аналога. Різниця статистично доведена. Запропонований спосіб забезпечував отримання високожиттєздатних та високопродуктивних популяцій трихограми. Таблиця Експериментальне обгрунтування способу отримання лабораторних популяцій трихограми (Trichogramma pintoi) Способи, що порівнюються Збір трихограми із яєць античної хвилівки; Пасаж через яйця дубового шовкопряда; (спосіб, що пропонується) Заражено яєць господаря трихограмою, % 92,1 Відродилось імаго із яєць господаря, % 90,7 Плодючість самиць, екз. 50,2 Деформовано особин трихограми, % Позитивний результат 3,4 Спосіб цілком забезпечує отримання високопродуктивних популяцій трихограми Обробка яєць зернової молі біостимуляторами (спосібнайближчий аналог) 83,0 82,1 39,8 6,2 Контроль 77,5 78,4 32,5 8,8 НІР05 4,3 3,8 4,1 2,4 Комп’ютерна в ерстка А. Крулевський Підписне Спосіб лише частково сприяє отриманню високопродуктивних популяцій трихограми Контрольні популяції без виражених ознак високої продуктивності Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for obtaining laboratory populations of species of genus trichogramma (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ получения лабораторных популяций видов рода трихограмма (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: hymenoptera, лабораторних, trichogrammatidae, трихограма, видів, роду, спосіб, популяцій, отримання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-34575-sposib-otrimannya-laboratornikh-populyacijj-vidiv-rodu-trikhograma-hymenoptera-trichogrammatidae.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання лабораторних популяцій видів роду трихограма (hymenoptera, trichogrammatidae)</a>

Подібні патенти