Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб двоступеневої дегазації стічної води, що включає десорбцію корозійноактивних газів у вакуумному дегазаторі, відведення продуктів дегазації та відведення очищеної стічної води в бак-акумулятор, який відрізняється тим, що стічну воду на першому ступені дегазують при тиску 50-52 кПа в першому вакуумному дегазаторі, розташованому на відстані 5,0-5,2 м над приймальною камерою, а на другому ступені - при тиску 20-22 кПа в другому вакуумному дегазаторі, розташованому на відстані 3,0-3,2 м над першим вакуумним дегазатором, а відведення очищеної стічної води в бак-акумулятор здійснюють самопливом.

Текст

Спосіб двоступеневої дегазації стічної води, що включає десорбцію корозійноактивних газів у 3 34571 потужність обох вакуумних насосів підвищува тиметься. Розташування другого вакуумного дегазатора на відстані 3,0-3,2м над першим забезпечує економний режим роботи другого вакуумного дегазатора. Оскільки, якщо розташувати др угий вакуумний дегазатор нижче 3,0м спостерігатиметься збій в роботі вакуумного насосу цього ж дегазатора та недостатньо вилучатимуться корозійноактивні гази за рахунок зменшення розрідження на другому ступені дегазації. Якщо висота буде більше ніж 3,2м, то потрібно збільшити потужність вакуумного насосу другого дегазатора, що є недоцільним, так як призведе до збільшення електроенергії на привод вакуумного насосу того ж дегазатора. Залишковий тиск у стічній воді першого вакуумного дегазатора 50-52кПа буде створювати вакуумний насос, встановлений на висоті 5,0-5,2м, що відповідає 5,0-5,2м вод. ст. і при такому тиску відкачуватиметься основний об'єм корозійноактивних газів, які знаходяться в стічній воді. Якщо тиск буде більшим ніж 52кПа, то зменшуватиметься потужність вакуумного насосу першого дегазатора і знижуватиметься ступінь очистки від корозійноактивних газів на першій стадії дегазації стічної води. При тиску нижче ніж 50кПа потужність першого вакуумного насосу збільшуватиметься, І як наслідок, сумарна потужність обох вакуумних насосів дегазаторів зростатиме. На другому ступені дегазації відсмоктується залишок корозійноактивних газів. Дегазація стічних вод на другому ступені під тиском 20-22кПа є найбільш прийнятною, адже якщо збільшити тиск, то потужність насосу другого вакуумного дегазатора буде меншою і відповідно гірше відсмоктуватимуться гази зі стічної води на другій стадії дегазації. Відсмоктування газів на другому ступені дегазації під тиском нижче ніж 20-22кПа технічно Комп’ютерна в ерстка C. Литв иненко 4 неможливо, тому що насоси, які використовують при дегазації стічних вод не можуть підтримувати залишковий тиск нижче ніж 20-22кПа. Спосіб пояснюється кресленням, на якому зображена принципова схема двоступеневої дегазації стічної води. На першому ступені стічна вода з приймальної камери 1, внаслідок вакуум ування до тиску 5052кПа, що створюється вакуумним насосом 2 вакуумного дегазатора 3, під дією атмосферного тиску на поверхню стічної води в приймальній камері 1, потрапляє в накопичувальну ємність вакуумного-дегазатора 3 і на першій стадії відкачується основний об'єм корозійноактивних газів. В накопичувальній ємності вакуумного дегазатора 3 стічна вода перебуває під тиском 50-52кПа. Досягаючи краю накопичувальної ємності вакуумного дегазатора 3, стічна вода через трубопровід 4 потрапляє до накопичувальної ємності вакуумного дегазатора 5, в якому відбувається друга стадія вакуум ування стічної води, коли при тиску 2022кПа відкачується залишковий об'єм корозійноактивних газів. Потім стічна вода, досягаючи краю накопичувальної ємності вакуумного дегазатора 5, самопливом переливається у бак-акумулятор 7 через трубопровід 8. Шляхом емпірично підібраних режимів дегазації встановлено, що сумарна потужність приводу двох насосів вакуумних дегазаторів мінімальна на висоті 5,0-5,2 метра при вакуумуванні на першому ступені до тиску 50-52кПа. Запропонований спосіб двоступеневої дегазації стічної води оптимальним чином поділяється на два етапи, внаслідок чого мінімізуються потужності приводів вакуумних насосів для здійснення цих етапів, тобто ефективно видаляються корозійноактивні гази зі стічної води при мінімальних затратах енергії. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for two-stage degassing of waste water

Автори англійською

Voloshyn Mykola Dmytrovych, Ivanchenko Anna Volodymyrivna, Kravchenko Kateryna Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ двухступенчатой дегазации сточной воды

Автори російською

Волошин Николай Дмитриевич, Иванченко Анна Владимировна, Кравченко Екатерина Анатолиевна

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/20

Мітки: спосіб, двоступеневої, стічної, води, дегазації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-34571-sposib-dvostupenevo-degazaci-stichno-vodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб двоступеневої дегазації стічної води</a>

Подібні патенти