Спосіб одержання органічно-мономінерального цинквмісного препарату “оргмет-3″

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання органічно-мономінерального цинквмісного препарату, що включає в себе взаємодію цинку з лігандом, який відрізняється тим, що попередньо підготовлений цинк з'єднують із однією амінокислотою.

Текст

Спосіб одержання органічномономінерального цинквмісного препарату, що включає в себе взаємодію цинку з лігандом, який відрізняє ться тим, що попередньо підготовлений цинк з'єднують із однією амінокислотою. (19) (21) u200804658 (22) 11.04.2008 (24) 11.08.2008 (46) 11.08.2008, Бюл.№ 15, 2008 р. (72) ГЕРАСИМЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ, UA, ПИСАРУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, UA, МЕРЗЛОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, UA 3 34565 ператури тіла тварин, та наступним подрібненням одержаної маси. Приклад: 0,700г солі ZnSO4×7Н2О розчиняють в 8мл дистильованої води. Після чого, за стандартною методикою переводять цинк у розчині в сполуку, яка здатна реагувати з лігандами. З одержаної суспензії отримують осад, який змішують із амінокислотою до повного розчинення або утворення гомогенної суміші. Одержаний продукт підсушують в термостаті за температури 37-40°С. Сухий органічномономінеральний препарат „Оргмет-3" подрібнюють на лабораторному млині. Величина часток має бути від 0,01 до 0,1мм. Запропонований спосіб отримання препарату „Оргмет-3" має широке виробниче значення. Підвищена його біодоступність дозволяє зменшити норму введення цинку в раціони тварин, що супроводжується зниженням забруднення навколишнього середовища цим важким металом та сприяє отриманню конкурентоспроможної продукції. Використання цинку в органічно-мономінеральній формі сприяє підвищенню продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці [2, 3]. Використання запропонованого способу має економічне та екологічне значення. Джерела інформації: 1. Деклараційний патент на Корисна модель 29228 А, МКИ А61К37/02. Різнолігандні координаційні сполуки біометалів з L-глутаміл-Lтриптофаном та органічним лігандом, що виявляють імуностимулюючу дію, та спосіб їх отримання / П.А. Манорик, М.А. Федоренко, Г.М. Ліпкан та ін. № 98020653; Заявл. 06.02.1998; Опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5, 2000р. Комп’ютерна в ерстка Л. Купенко 4 2. Кравців Р. Й., Стадник A.M., Ключковська М.В. Біологічно активні речовини - регулятори метаболізму, чинники здоров'я худоби та високої продуктивності // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2005. - № 2. С.193-196. 3. Кравців P. Й., Стадник A.M. М'ясна і молочна продуктивність худоби та профілактика мікроелементозів за корекції раціонів метіонатами мікроелементів // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 36. наук. праць присвячений 80-річчю зооінженерного факультету. - Харків, 2000. -С.260-262. 4. Кузнецов С.Г. Биологическая доступность минеральных веществ для животных. - М., 1992. 52 с. 5. Марків A.M. Вплив хелатів деяких мікроелементів на фізіологічний стан сухостійних корів та їх телят - Автореф. десерт, на здоб. наук. ступ, канд. вет. на ук. - Львів, 1999. - 19 с. 6. Марченков Ф.С. Хелатные микроэлементы биоки - высокоэффективный модулятор процессов обмена веществ у птицы // Матеріали V Української конференції по птахівництву з міжнародною участю. - Харків, 2004. С. 286-287. 7. Мінеральне живлення тварин. За ред. Г.Т. Кліценка, М.Ф. Кулика, М.В. Косенка, В.Т. Лісовенка. - К. - Світ. - 2001. 8. Традиційні і нетрадиційні мінерали у тваринництві / М.Ф. Кулик, Т.В. Засуха, І.М. Величко та ін. - К., 1995. - 248 с. 9 Хенниг А. Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в кормлении с.-х. животных. Пер. с нем. Н.С. Гельман. Под ред. А.Л. Падучевой и Ю.И. Раецкой. М. - Колос. - 1976. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for producing organic-monomineral zinc-containing preparation orgmet-3

Автори англійською

Herasymenko Viktor Hryhorovych, Pysaruk Tetiana Mykolaivna, Merzlov Serhii Vitaliiovych

Назва патенту російською

Способ получения органически-мономинерального цинксодержащего препарата "оргмет-3"

Автори російською

Герасименко Виктор Григорьевич, Писарук Татьяна Николаевна, Мерзлов Сергей Витальевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: препарату, цинквмісного, органічно-мономінерального, оргмет-3, одержання, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-34565-sposib-oderzhannya-organichno-monomineralnogo-cinkvmisnogo-preparatu-orgmet-3.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання органічно-мономінерального цинквмісного препарату “оргмет-3″</a>

Подібні патенти