Спосіб динамічної протифазової стабілізації коливань токарного верстата при точінні

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб динамічної протифазової стабілізації коливань токарного верстата при точінні, що включає вимірювання параметрів цих коливань, який відрізняється тим, що із параметрів, отриманих при вимірюванні, виділяють першу гармоніку коливань верстата, проводять її аналіз і за допомогою пошукової зміни в швидкості різання, в залежності від значення амплітуди першої гармоніки, змінюють динамічний коливальний режим процесу різання шляхом зміщення його частотного спектра в одну або іншу сторону, до створення протифазової його протидії коливальному динамічному режиму верстата та їх фізичного силового взаємоподавлення, яке відслідковують по значенню амплітуди першої гармоніки, і домагаються її мінімізації.

Текст

Спосіб динамічної протифазової стабілізації коливань токарного верстата при точінні, що включає вимірювання параметрів цих коливань, який відрізняється тим, що із параметрів, отри 3 34564 r сил різання PДS (t) і загального вектору сил пруж d2 × Py (t) Tp + Py (t) = -K p (t )× Y , dt2 r де Tp - час стружкоутворення; Y - величина пружного коливання деталі та різального інструменту; Kp - коефіцієнт жорсткості різання, як Py (t) ; t - глибина різання; t - час. Kp (t) = t (t) Первинний динамічний режим процесу різання збуджує в пружній системі верстата вторинний динамічний режим у вигляді автоколивального процесу, який записують у вигляді: M d2 Y dY +H + CY = fmp × Py ( t) dt dt 2 де M, H, C - відповідно приведена маса оброблюваної системи, її дисепативно-демпфіруючі властивості та її жорсткість; fm p - коефіцієнт тертя в зоні різання. Аналіз отриманих математичних залежностей показує, що те хнологічна оброблювальна система (ТОС) і ПМО в сукупності утворюють складну багатофункціональну перетворювальну систему зі змінним часом її роботи, вхідними параметрами процесу, де протидіють два силових динамічних режима у вигляді загального вектору динамічних Комп’ютерна в ерстка C. Литв иненко 4 них коливань динаміки верстату FДS (t) . Такий взаємодіючий процес двох векторів сил можливо зобразити у вигляді математичної моделі, як: r r PДS (t) « FДS (t) Вони з часом взаємно впливають один на одного. Але фазочастотні характеристики різання, як показали наші експериментальні дослідження, можливо змінювати за рахунок відповідного цілеспрямованого змінювання швидкості різання, а отже, фазового зрушення вектору динамічних сил r різання PДS (t) відносно більш інертного загального вектору сил пружних коливань елементів верстату r FД S (t) , що дає змогу досягнути їх певної силової протидії та заглушення, або відходу від резонансних процесів при механообробці. Проведені робочі випробування даного способу стабілізації верстату при роботі на кафедрі виробництва приладів та заводі показали, що динамічна стійкість ТОС значно збільшується, а точність обробки деталей поліпшується в 2 ¸ 3 рази. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for dynamical anti-phase stabilization of vibrations of turning machine at turning

Автори англійською

Hnateiko Nonna Valentynivna, Rumbeshta Valentyn Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ динамической противофазной стабилизации колебаний токарного станка при точении

Автори російською

Гнатейко Нонна Валентиновна, Румбешта Валентин Александрович

МПК / Мітки

МПК: F16F 15/00

Мітки: точінні, стабілізації, динамічної, коливань, токарного, протифазової, верстата, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-34564-sposib-dinamichno-protifazovo-stabilizaci-kolivan-tokarnogo-verstata-pri-tochinni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб динамічної протифазової стабілізації коливань токарного верстата при точінні</a>

Подібні патенти