Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Газоаналізатор, який складається з оптично пов'язаних джерела випромінювання, приймача випромінювання, вимірювальної кювети і світлофільтра, який відрізняється тим, що як джерело випромінювання використано джерело когерентного випромінювання, вимірювальна кювета виконана у формі паралелепіпеда, з трикутною основою, в яку додатково введено фокусуючу лінзу, направляюче дзеркало розташоване таким чином, щоб випромінювання від джерела когерентного випромінювання потрапляло на поверхню приймача випромінювання, перша бічна сторона вимірювальної кювети виконана у вигляді охолоджуваного дзеркала і розташована таким чином, щоб відбите від приймача випромінювання падало на неї під прямим кутом, взаємне розташування бічних стінок вимірювальної кювети визначено таким, щоб різниця шляху, який пройдено випромінюванням від джерела когерентного випромінювання до приймача випромінювання, і подвійного шляху від приймача випромінювання до дзеркальної поверхні вимірювальної кювети, відповідала умові інтерференції.

Текст

Газоаналізатор, який складається з оптично пов'язаних джерела випромінювання, приймача випромінювання, вимірювальної кювети і світлофільтра, який відрізняється тим, що як джерело випромінювання використано джерело когерентного випромінювання, вимірювальна кювета виконана у формі паралелепіпеда, з трикутною основою, 3 34559 4 випромінювання падало на неї під прямим кутом, нювання 6. Якщо позначити як l 1, довжину шляху, взаємне розташування бічних стінок вимірювальякий пройшло випромінювання від джерела когеної кювети визначено таким, що різниця шляху, рентного випромінювання 2 до приймача випроміякий пройдено випромінюванням від джерела конювання 6, а довжину шляху від приймача випрогерентного випромінювання до приймача випромімінювання 6 до третьої бічної сторони 8 нювання, і подвійного шляху від приймача випровимірювальної кювети 1 позначити як l 2, то вимінювання до дзеркальної поверхні вимірювальної значено взаємне розташування бічних сторін 7, 8, кювети, відповідала умові інтерференції. та 9 вимірювальної кювети 1, виходячи з умови На кресленні представлено схему газоаналіінтерференції накладених на поверхні приймача затора, який містить вимірювальну кювету 1, всевипромінювання 6 хвиль випромінювання визнаредині якої розташовано направляюче дзеркало 5, чається: перша бічна сторона 9 вимірювальної кювети 1 l містить джерело когерентного випромінювання 2, l 1 - 2l 2 = (2k - 1) , 2 фокусуючу лінзу 3, світлофільтр 4, друга бічна де к - ціле додатне число; сторона 7 містить приймач випромінювання 6, треl - довжина хвилі, на якій випромінює джеретя бічна сторона 8 виконана у вигляді охолоджуло випромінювання. ваного дзеркала. Висока точність газоаналізатора до зміни конПристрій працює наступним чином. Досліджуцентрації вимірювального газу робочої суміші дований газ подають у вимірювальну кювету 1 під сягається дотриманням умови інтерференції, що надлишковим тиском. Джерело когерентного визабезпечує освітленість приймача випромінюванпромінювання 2 створює потік випромінювання ня 6, яка не залежить від часу, тобто не відбувадовжиною хвилі, яка лежить в межах смуги поглиється взаємокомпенсації накладених на поверхні нання досліджуваного газу, який фокусується лінприймача випромінювання хвиль, що вийшли з зою 3, проходить через світлофільтр 4 і від напраджерела когерентного випромінювання 2 і відбивляючого дзеркала 5 потрапляє на приймач лись від поверхні бічної сторони 8 вимірювальної випромінювання 6, від якого частково відбивається кювети 1. За величиною фотоструму приймача і падає нормально на третю бічну сторону 8 вимівипромінювання 6 визначають концентрацію анарювальної кювети 1, від якої відбивається у зворолізованого газу робочої суміші. тному напрямку і потрапляє на приймач випромі Комп’ютерна в ерстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gas analyzer

Автори англійською

Kravchenko Yurii Stepanovych, Hladkovskaya Olena Leonidivna, Savytskyi Anton Yuriiovych

Назва патенту російською

Газоанализатор

Автори російською

Кравченко Юрий Степанович, Гладковская Елена Леонидовна, Савицкий Антон Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 21/53

Мітки: газоаналізатор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-34559-gazoanalizator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Газоаналізатор</a>

Подібні патенти