Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Оптичний газоаналізатор, що складається з оптично зв'язаних джерела випромінювання, світлофільтра, кювети, яка виконана у вигляді напівеліпсоїда з внутрішнім дзеркальним покриттям, у одному фокусі якого розташовано джерело випромінювання, а в другому - приймач випромінювання, який відрізняється тим, що в нього введено у вимірювальне коло, що містить джерело постійної напруги, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий резистори, перший, другий і третій біполярні транзистори, першу і другу ємності, причому перший полюс джерела постійної напруги через перший резистор і другий резистор підключено до приймача випромінювання, а через перший резистор - до першого біполярного транзистора і другого біполярного транзистора, паралельно колекторам яких підключено послідовне коло з третього і четвертого резисторів, а послідовне коло з першої ємності і п'ятого резистора підключено до емітера і колектора третього біполярного транзистора, до колектора якого і загальної шини підключена друга ємність і паралельно якій підключено джерело постійної напруги, а вихід пристрою утворений колектором першого біполярного транзистора і загальною шиною.

Текст

Оптичний газоаналізатор, що складається з оптично зв'язаних джерела випромінювання, світлофільтра, кювети, яка виконана у вигляді напівеліпсоїда з внутрішнім дзеркальним покриттям, у одному фокусі якого розташовано джерело випромінювання, а в другому - приймач випромінювання, який відрізняється тим, що в нього введено у вимірювальне коло, що містить джерело 3 34556 ємності і п'ятого резистора підключено до емітера і колектора третього біполярного транзистора, до колектора якого і загальної шини підключена друга ємність і, паралельно якій підключено джерело постійної напруги, а вихід пристрою утворений колектором першого біполярного транзистора і загальною шиною. На кресленні представлено схему оптичного газоаналізатора, який містить оптично пов'язані джерело випромінювання 1, світлофільтр 3 і кювету 2, приймач випромінювання 4, введено вимірювальне коло, що містить джерело напруги 15, яке через перший резистор 5 і другий резистор 6 підключено до приймача випромінювання 4, першого біполярного транзистора 7 і другого біполярного транзистора 8, паралельно колекторам яких підключено послідовне коло з третього резистора 9 і четвертого резистора 10. Послідовне коло з першої ємності 11 і п'ятого резистора 13 підключено до емітера і колектора третього біполярного транзистора 12, до колектора якого і загальної шини підключена друга ємність 14, паралельно якій підключено перше джерело постійної напруги 15. Вихід пристрою утворений колектором першого біполярного транзистора 7 і загальною шиною. Пристрій працює наступним чином. Випромінювання від джерела випромінювання 1, що розташоване в одному з фокусів кювети 2, яка виконана у вигляді напівеліпсоїда, спрямовується у її порожнину, де взаємодіє з газом. Після відбиття від стінок вимірювальної камери 2 випромінювання, проходячи через фільтр 3, що узгоджує спектр випромінювання приймача зі спектром поглинання газу, випромінювання збирається на поверхні приймача випромінювання 4, що розташований в другому фокусі вимірювальної камери. Комп’ютерна в ерстка А. Рябко 4 Сигнал на виході приймача випромінювання 4 подається на схему частотного перетворювача. Підвищенням напруги джерела постійної напруги 15 через резистор 5 і резистор 6 до величини, коли на електродах колектор-колектор біполярних транзисторів 7, 8 виникає від'ємний опір, який приводить до виникнення електричних коливань в контурі, який утворений паралельним включенням повного опору з ємнісним характером на електродах колектор-колектор біполярних транзисторів 7, 8 та повним опором з індуктивним характером, величина індуктивності якого визначається резистором 13, на електродах емітер-колектор третього біполярного транзистора 12. Ємність 14 запобігає проходженню змінного струму через джерело постійної напруги 4. При наступній дії випромінювання на приймач 4 змінюється як ємнісна так і індуктивна складова повного опору на електродах колектор-колектор біполярних транзисторів 7, 8 та повного опору на електродах емітер-колектор третього біполярного транзистора 12, що викликає зміну резонансної частоти коливального контуру. Використання запропонованого пристрою суттєво підвищує точність виміру вологості досліджуваного газу за рахунок перетворення аналогового сигналу, який виробляється приймачем випромінювання в частотний сигнал за допомогою частотного перетворювача, де в якості елементів коливального контуру використовується: ємнісного структура на основі першого та другого біполярних транзисторів та індуктивного - стр уктура на основі використання індуктивних властивостей третього біполярного транзистора, і в якому зміна провідності під дією випромінювання перетворюється в ефективну зміну резонансної частоти. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Optical gas analyzer

Автори англійською

Kravchenko Yurii Stepanovych, Krylyk Liudmyla Viktorivna, Savytskyi Anton Yuriiovych

Назва патенту російською

Оптический газоанализатор

Автори російською

Кравченко Юрий Степанович, Крилик Людмила Викторовна, Савицкий Антон Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 21/01

Мітки: газоаналізатор, оптичний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-34556-optichnijj-gazoanalizator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Оптичний газоаналізатор</a>

Подібні патенти