Завантажити PDF файл.

Текст

Стрічка для набоїв до стрілецькоартилерійської зброї, яка складається із шарнірно з'єднаних між собою ланок, кожна з яких має вушко, зачіп, захвати для утримування набоїв, елементи для захвату ланки, яка відрізняється тим, що гачкоподібний зачіп має рівні бокові ребра і вільно з'єднується з вушком наступної ланки. (19) (21) 99052767 (22) 18.05.1999 (24) 15.02.2001 (46) 15.02. 2001, Бюл. №1, 2001р (72) Манькевич Валерій Броніславович, Оздоба Олександр Вікторович, Солодковський Валерій Станіславович, Собков Анатолій Васильович, Кошелєв Володимир Іванович, Горохолінський Володимир Іванович (73) НТК "Завод точної механіки" 34046 Фіг.1 Фіг.2 ____________________________________________ ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатент) Бульв. Лесі Українки, 26, Київ, 01133, Україна (044) 254-42-30, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид.арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ Вул. Горького, 180, Київ, 03680 МСП, Україна (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mankevych Valerii Bronislavovych, Solodkovskyi Valerii Stanislavocych, Sobkov Anatolii Vasyliovych

Автори російською

Манькевич Валерий Брониславович, Солодковский Валерий Станиславович, Собков Анатолий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: F42B 39/00

Мітки: стрілецько-артилерійської, зброї, стрічка, набоїв

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-34046-strichka-dlya-nabov-do-strilecko-artilerijjsko-zbro.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стрічка для набоїв до стрілецько-артилерійської зброї</a>

Подібні патенти