Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення ефективності позакореневого підживлення сільськогосподарських культур комплексними водорозчинними добривами, який відрізняється тим, що сумісно з добривами вноситься поверхнево-активна речовина Енпосан-К та прискорювач всмоктування поживних речовин у рослину.

Текст

Спосіб підвищення ефективності позакореневого підживлення сільськогосподарських культур комплексними водорозчинними добривами, який відрізняє ться тим, що сумісно з добривами вноситься поверхнево-активна речовина Енпосан-К та прискорювач всмоктування поживних речовин у рослину. (19) (21) 2004020935 (22) 10.02.2004 (24) 15.11.2004 (46) 15.11.2004, Бюл. №11, 2004р. (72) Кулик Михайло Федорович, Петриченко Василь Флорович, Котвицький Броніслав Болеславович, Гвоздецький Олексій Ярославович, Карасевич Володимир Володимирович, Бугайов Василь Дмитрович, Кирилюк Алла Борисівна, Мартинюк Наталія Борисівна 3 3394 4 Приклад 1 розчину, прискорювач всмоктування в кількості На посівах сої у фаз у початок наливу насіння 0,02% від робочого розчину. Кількість робочого проводилось позакореневе підживлення комплекрозчину - 250л/га. Позакореневе підживлення просним водорозчинним добривом „Акварін-5" (вироводилось у фазу початок наливу насіння сої. бництва Буйського хімічного заводу, Росія) у нормі Застосування комплексного водорозчинного 4кг/га у поєднанні з ПАР Енпосан-К - 0,8% від воддобрива „Акварін-5" сприяло збільшенню урожайного розчину та прискорювачем всмоктування ності насіння сої на 2,8ц/га (15,5%), а при поєд0,02% від робочого розчину. Кількість робочого нанні добрива з ПАР Енпосан-К і прискорювачем розчину - 250л/га. всмоктування урожай насіння збільшився порівняТаке поєднання дало змогу зібрати урожай сої но з контролем на 4,2ц/га, або на 23,3%. Таким 20,2ц/га, при цьому вміст білка в насінні становив чином, ефект від поєднання трьох компонентів при 29,6%. підживленні становив 7,8%. Приклад 2 Застосування трьох компонентів при підживНа посівах сої вивчалась ефективність позаленні („Акварін-5"+ПАР Енпосан-К+прискорювач кореневого підживлення комплексним водорозвсмоктування) збільшило вміст білку в насінні з чинним добривом „Акварін-5" вносили у дозі 4кг/га, 28,4% (контроль) до 31,17% (Табл.). ПАР Енпосан-К у кількості 1% від робочого Таблиця Вплив позакореневого підживлення комплексним водорозчинним добривом „Акварін 5'" в поєднанні з ПАР Енпосан-К та прискорювачем всмоктування на урожайність та якість насіння сої (сорт Феміда) Сполука чи композиція сполук *Контроль-оприскування водою, 250л/га „Акварін-5" („Акварін-5" + ПАР Енпосан-К + прискорювач всмоктування) („Акварін-5" + ПАР Енпосан-К + прискорювач всмоктування) („Акварін-5" + ПАР Енпосан-К + прискорювач всмоктування) Норма витрати препарату, кг/га Урожайність Приріст до контролю зерна, ц/га ц/га % Білок вміст, % 18,0 4кг/га 4кг/га + 0,8% від робочого розчину + 0,02% від робочого розчину 4кг/га + 1% від робочого розчину + 0,02% від робочого розчину 4кг/га + 1,2% від робочого розчину + 0,02% від робочого розчину 28,4 20,8 2,8 15,5 30,7 20,2 2,2 12,2 29,6 22,2 4,2 23,3 31,1 21,9 3,9 21,6 30,8 * Витрата розчину на гектар всіх варіантів - 250л/га. Приклад 3 На посівах сої у фаз у початок наливу насіння проводилось позакореневе підживлення комплексним водорозчинним добривом „Акварін-5" - норма витрати 4кг/га у поєднанні з ПАР Енпосан-К - 1,2% від робочого розчину та прискорювачем всмоктування 0,02% від робочого розчину. Збільшення норм витрати прилипача Енпосан-К до суттєвих змін не привело. Урожай насіння сої становив 21,9ц/га, вміст білку - 31,0%. Аналіз даних свідчить про те, що найкращою виявилась композиція сполук „Акварін-5" + ПАР Енпосан у дозі 1% від робочого розчину +0,2% від робочого розчину прискорювача розчину. Зменшення норми внесення Енпосану-К до 0,8% від Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун робочого розчину призвело до зменшення урожаю, а при збільшенні його норми до 1,2% від робочого розчину суттєви х змін не спостерігалось. При додаткових витратах на застосування ПАР Енпосан-К та прискорювачем всмоктування 1,84грн./га, вартість додаткової продукції від їх застосування становила в межах 140грн./га. Джерела інформації: 1. A.C. №1738199 СССР, Прилипатель для водных растворов стимулир ующи х рост растений препаратов. Опубл. 07.06.92. Бюл. №21 2. Удобрення польових культур при інтенсивних те хнологіях вирощування / Б. С. Носко, В. Ф. Сайко, Г. Р. Пікуш та ін.; За ред. А.Я. Буки, Г. Г. Дуди. - К.: Урожай, 1990.- 208с. Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kulyk Mykhailo Fedorovych, Petrychenko Vasyl Florovych, Karasevych Volodymyr Volodymyrovych, Buhaiov Vasyl Dmytrovych, Kyryliuk Alla Borysivna, Martyniuk Nataliia Borysivna

Автори російською

Кулик Михаил Федорович, Петриченко Василий Флорович, Карасевич Владимир Владимирович, Бугаев Василий Дмитриевич, Кирилюк Алла Борисовна, Мартинюк Наталья Борисовна

МПК / Мітки

МПК: C05G 3/00, A01N 25/24

Мітки: позакореневого, підживлення, підвищення, сільськогосподарських, ефективності, спосіб, культур

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-3394-sposib-pidvishhennya-efektivnosti-pozakorenevogo-pidzhivlennya-silskogospodarskikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення ефективності позакореневого підживлення сільськогосподарських культур</a>

Подібні патенти