Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Корозійностійка плакована гетерогенна сталь, яка складається з шарів: основного несучого шару із конструкційної сталі та плакувального шару з корозійностійкої сталі, яка відрізняється тим, що додатково містить два шари, які розташовані між плакувальним шаром та основним несучим шаром, при цьому верхній шар є корозійностійкий плакувальний шар із сталі марки 10Х17Н13М3Т, другий - протекторний шар із сталі марки 09Г2, третій шар - із корозійностійкої сталі марки 12Х18Н10Б, четвертий - основний несучий шар із конструкційної сталі марки 12Х2Н4МФА, а товщина основного несучого четвертого шару складає 80-90 %, третього шару - 1-1,5 %, другого протекторного шару - 2-10 %, верхнього корозійностійкого плакувального шару - 3-7 % від загальної товщини корозійностійкої плакованої гетерогенної сталі.

Текст

Корозійностійка плакована гетерогенна сталь, яка складається з шарів: основного несучого шару 3 33442 4 дається з шарів-основного несучого шару з консгий-протекторний шар. Тому третій шар, трукційної сталі і плакувального шару з корозійновиготовлено із сталі марки 12Х18Н10Б, не дивлястійкої сталі, згідно корисної моделі корозійностійчись на те що він схильний до корозії, за наявністю ка плакована гетерогенна сталь додатково містить другого-протекторного шару він продовжує забезще два шари, які розташовані між плакувальним печувати корозійний захист основного несучого шаром та основним несучим шаром, де верхнійчетвертого шару, який виготовлено з конструкційкорозійностійкий плакувальний шар із сталі марки ної високоміцної сталі марки 12Х2Н4МФА. 10Х17Н13М3Т, другий,-протекторний шар із сталі Таке поєднання чотирьох шарів в запропономарки 09Г2, третій шар з корозійностійкої сталі ваній сталі дозволяє підвищити її стійкість в агремарки 12Х18Н10Б, четвертий-основний несучий сивному середовищі в 4-5 разів. Застосування шар із конструкційної високоміцної сталі марки запропонованої сталі, наприклад, у металургії для 12Х2Н4МФА, при цьому товщина основного несувиготовлення ванн гарячого цинкування забезпечого четвертого шару складає: 80-90%, третього чить тривалий термін їх служби до 2-3 років, за шару : 1-1,5%, друго го протекторного шару : 2рахунок високої корозійної стійкості та високої міц10%, верхнього корозійностійкого плакувального ності, а це приводить до збільшення об'єму продушару: 3-7% від загальної товщини корозікції, яка випускається, зниженню витрат по заміні і оностійкої плакованої гетерогенної сталі. виготовленню нових ванн гарячого цинкування. Тут і далі термін «гетерогенний» позначає меПриклад: із корозійностійкої плакованої гететалевий матеріал, який складається з декількох рогенної сталі було виготовлено експериментальні шарів, яки відрізняються один від одного по мехазразки та випробувано в діючому середовищі. Пісничним та корозійним властивостям, що забезпеля випробувань експериментальні зразки зважучує цьому матеріалу високу стійкість в агресивних вали та перевіряли візуальним оглядом. Результасередовищах і високі механічні властивості. ти випробувань експериментальних зразків на Верхній корозійностійкий плакувальний шар корозійну стійкість у розплаві ванн цинкування ( запропонованої сталі, виготовлено з корозійносцикл випробувань 74 часа) зведено у таблицю. тійкої сталі марки 10Х17Н13М3Т, який контактує з Як показано у наведеній таблиці експерименагресивним середовищем і несе основний захист тальні зразки із запропонованої корозійностійкої від корозії, другий-протекторний шар виготовлено плакованої гетерогенної сталі мають збільшену із сталі марки 09Г2, він має низький електричний корозійну стійкість чотирьохшарової сталі у 4-5 потенціал відносно верхнього та третього шарів, разів перевищує аналог. Крім того глибинний коетобто виконує роль протектора для цих шарів і є фіцієнт корозії у запропонованої чотирьохшарової жертовним шаром. Руйнування верхнього корозійсталі за рахунок наявності у неї протекторних шаностійкого плакувального та третього шарів зарів майже у 20 разів нижче, ніж у аналога. тримується до тих пір, доки не розчиниться друТаблиця Марка сталі 12Х18Н10Б +09Г2 10Х17Н13М3Т +09Г2 +2Х18Н10Б +12Х2Н4МФА Вага експериментального зразка після випробудо випробування вання Коефіцієнт корозії втрата маси, коефіцієнт спі- коефіцієнт глибинльний М-2 час; 1 ний мм, год DМ,% 13250 12950 2,3 0,30х10-3 25,2 3750 3700 1,3 0,36 х10-3 1,52 Комп’ютерна в ерстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Corrosion resistant clad heterogeneous steel

Автори англійською

Popov Anatolii Vasyliovych, Boiko Volodymir Semenovych, Shebanyts Eduard Mykolaiovych, Stepanov Ksenofont Ksenofontovych, Popov Borys Anatoliiovych, Omelianenko Mykola Ivanovych, Litvinov Dmytro Olehovych, Palchykov Andrii Volodymyrovych, Litvinov Volodymir Olehovych

Назва патенту російською

Коррозионностойкая плакированная гетерогенная сталь

Автори російською

Попов Анатолий Васильевич, Бойко Владимир Семенович, Шебаниц Эдуард Николаевич, Степанов Ксенофонт Ксенофонтович, Попов Борис Анатольевич, Омельяненко Николай Иванович, Литвинов Дмитрий Олегович, Пальчиков Андрей Владимирович, Литвинов Владимир Олегович

МПК / Мітки

МПК: C22C 38/26

Мітки: плакована, сталь, корозійностійка, гетерогенна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-33442-korozijjnostijjka-plakovana-geterogenna-stal.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Корозійностійка плакована гетерогенна сталь</a>

Подібні патенти