Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб мережної обробки інформації, який полягає в тому, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, приймають, обробляють та виявляють інформаційні сигнали, на основі міжперіодної обробки інформаційних сигналів проводять первинну обробку інформації, на основі міжоглядової обробки координатної інформації проводять вторинну обробку інформації та передають результати вторинної обробки інформації у центр мережної обробки інформації, який відрізняється тим, що формують єдину шкалу часу мережі систем спостереження, позначають часом результати вторинної обробки інформації, які передаються у центр мережної обробки інформації, та проводять вторинну обробку інформації за результатами вторинної обробки окремих систем спостереження, які входять у мережу.

Текст

Корисна модель, що пропонується відноситься до галузі інформаційних технологій і може бути використаній при обробці радіолокаційної, радіонавігаційної, радіотехнічної інформації у мережі однопозіційних та багатопозіційних радіолокаторів, та подібних вив тем спостереження за повітряними об'єктами, включеними до єдиної інформаційної мережі. Відомий спосіб мережної обробки інформації [1] полягає в тому, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, вилучають зондуючи сигнали, кожною системою спостереження приймають, оброблять та виявляють ці ехо-сигнали, на основі міжперіодної обробки проводять первинну обробку інформації, на основі міжобзорної обробки координатній інформації проводять вторинну обробку інформації та передають результати вторинної обробки інформації у центр мережної обробки інформації де проводять третинну обробку інформації. Наявність операції третинної обробки інформації у відомому способі, тобто поєднання траєкторій повітряних об'єктів, яки спостерігаються різними системами спостереження не ураховує наявності надмірності вимірів, що суттєвим чином знижує показники якості вимірювання координат повітряних об'єктів. Цей недолік обумовленій різним та неузгодженим темпом видачі інформації рознесеними за простором системами спостереження, яки входять у мережу. Недоліком відомого способу є низька точність розрахунку просторових координат повітряних об'єктів. Найбільш близьким до запропонованого технічним рішенням обраним, як прототип є спосіб мережної обробки інформації [2] полягає в тому, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, приймають, оброблять та виявляють інформаційні сигнали, на основі міжперіодної обробки проводять первинну обробку інформації, на основі міжобзорної обробки координатної інформації проводять вторинну обробку інформації та передають результати вторинної обробки інформації у центр мережної обробки інформації де проводять третинну обробку інформації. Наявність операції третинної обробки інформації у відомому способі, тобто поєднання траєкторій повітряних об'єктів, яки спостерігаються різними системами спостереження не ураховує наявності надмірності вимірів, що суттєвим чином знижує показники якості вимірювання координат повітряних об'єктів. Цей недолік обумовленій різним та неузгодженим темпом видачі координатної інформації рознесеними за простором системами спостереження, яки входять у мережу. Недоліком способу-прототипу є низька точність розрахунку координат повітряних об'єктів. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб мережної обробки інформації, в якому введенням нових операцій формування єдиної шкали часу мережі систем спостереження, позначання часом результатів вторинної обробки інформації які передаються у центр мережної обробки інформації та проведення вторинної обробки інформації за результатами вторинної обробки окремих систем спостереження, яки входять у мережу, виключалась би потреба у проведенні третинної обробки інформації, а також з'являється можливість продовження вторинної обробки інформації при об'єднані трасової інформації від різних систем спостереження, об'єднаних у мережу, за рахунок чого підвищувалась би точність розрахунку координат повітряних об'єктів, яки видаються споживачам. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, приймають, оброблять та виявляють інформаційні сигнали, на основі міжперіодної обробки проводять первинну обробку інформації, на основі міжобзорної обробки координатної інформації проводять вторинну обробку інформації та передають результати вторинної обробки інформації у центр мережної обробки інформації додатково формують єдину шкалу часу мережі систем спостереження, позначають часом результати вторинної обробки інформації яки передаються у центр мережної обробки інформації і проводять вторинну обробку інформації за результатами вторинної обробки окремих систем спостереження які входять у мережу. Технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні корисної моделі полягає у виключені етапу проведення третинної обробки інформації та продовженні проведення вторинної обробки інформації при об'єднані інформації різних систем спостереження, які включені до мережі, що призводить до підвищені точності розрахунку координат повітряних об'єктів запропонованого способу. Сутність запропонованого способу полягає в наступному. На кожній системі спостереження, включеному до мережі, приймають інформаційні сигнали, тобто ехосигнали, сигнали відповіді та інш, які містять інформацію про просторові координати повітряних об'єктів, яки спостерігаються. Ці прийняти інформаційні сигнали обробляють та виявляють з потрібними показниками якості. У подальшому по прийнятим сигналам, на основі проведення міжперіодної обробки, виявляють повітряні об'єкті та здійснюють вимір їх просторових координат. Тобто проводять первинну обробку інформації. У подальшому, на основі проведення міжобзорної обробки результатів первинної обробки інформації, проводять вторинну обробку інформації, тобто проводять траєкторну обробку. Результати траєкторної обробки позначають часом її отримання, який отримують з єдиної шкали часу мережі систем спостереження, та передають у центр мережної обробки інформації. У центрі мережної обробки інформації, на основі аналізу часу отримання результатів вторинної обробки інформації кожної з систем спостереження, які включені до мережі, проводять подальшу вторинну (траєкторну) обробку інформації та формують результуючі координати повітряних об'єктів, які супроводжують. Отримані координати повітряних об'єктів видають споживачам. Спосіб, що пропонується, може бути реалізований, наприклад, за допомогою пристрою, структурна схема якого приведена на Фіг. На виходах передавача 3 кожної з систем спостереження 11-1М, які включені до мережі, формують зондуючи сигналі, який з допомогою антенного перемикача 4 та антени 2 вилучається у простір. Ехо-сигнали, з допомогою антени 2 та антенного перемикача 4 надходять у приймач 5, де проводиться їх обробка. З допомогою виявлювана 6 ехо-сигнали виявляються з потрібними показниками якості і надходять на пристрій первинної обробки 7, де, на основі міжперіодної обробки здійснюється виявлення повітряних об'єктів та вимір їх координат. Координатна інформація по кожному об'єкті надходить у пристрій вторинної обробки 8, де, на основі міжобзорної обробки, здійснюється траєкторна (вторинна) обробка інформації. Результати траєкторної обробки, позначені часом їх отримання, який видається з формувача часу 9, надсилаються у центр мережної обробки 10. В центри мережної обробки 10, на основі результатів траєкторної обробки окремних систем спостереження 1, які включені до мережі, та часу отримання цих результатів проводиться, пристроєм вторинної обробки 11, подальша траєкторна обробка інформації. Результати траєкторної обробки центру мережної обробки інформації, тобто з виходу пристрою вторинної обробки 11 надходять до споживачів. У мережі систем спостереження створюється єдина шкала часу мережі, тобто формувачі часу 9 усіх систем спостереження синхронії за часом. Подібна синхронізація шкали часу може здійснюватися на основі сучасних супутникових систем навігації. Таким чином, введення нових операцій (формування єдиної шкали часу мережі систем спостереження, позначки часом результатів вторинної обробки окремих систем спостереження і проведення вторинної обробки інформації за результатами вторинної обробки окремих систем спостереження яки входять у мережу) дозволяє при проведені обробки інформації виключити третинну обробку інформації (механічне поєднання трас об'єктів) і проводити подальшу вторинну обробку, на основі результатів вторинної обробки систем спостереження, які включені до мережі, чим і забезпечити підвищення точності розрахунку координат повітряних об'єктів заявленого способу. Джерела інформації: 1. Кузьмин С. З. Основы проектирования систем цифровой обработки Радиолокационной информации. - М.: Радио и связь, 1986. С.16-19 2. Фарина А., Студер Ф. Цифровая обработка радиолокационной информации. - М.: Радио и связь, 1993. С.46-48, (прототип).

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for network information processing

Автори англійською

Obod Ivan Ivanovych, Kozina Olha andriivna, Malikh Kateryna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ сетевой обработки информации

Автори російською

Обод Иван Иванович, Козина Ольга Андреевна, Малих Катерина Александровна

МПК / Мітки

МПК: G01S 13/00

Мітки: обробки, інформації, мережної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-32165-sposib-merezhno-obrobki-informaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб мережної обробки інформації</a>

Подібні патенти