Спосіб визначення протяжності та географічних координат рубежу прикриття об’єкта охорони

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення протяжності та географічних координат рубежу

прикриття об'єкта охорони, який включає сигналізаційний прилад з одним

чутливим елементом, що забезпечує визначення факту і часу порушення

рубежу охорони, який відрізняється тим, що застосовується дальномірний

сигналізаційний прилад з двома чутливими елементами, які встановлюють на

місцевості паралельно у дві лінії з одночасною їх топографічною прив'язкою,

при цьому протяжність рубежу прикриття визначається за формулою:

,

де Dpn - протяжність рубежу прикриття, м;

d - відстань між двома паралельно встановленими чутливими

елементами, м;

Dnox - похибка визначення координати місця впливу порушника на

чутливий елемент дальномірного сигналізаційного приладу, м;

р - відстань між чутливим елементом і рубежем прикриття, м,

а географічні координати рубежу прикриття визначають шляхом

побудови на карті ймовірного місця перебування порушника на час розгортання

групи оперативного реагування.

Текст

Корисна модель відноситься до сигналізаційних засобів охорони об'єктів і може використовуватися для встановлення на місцевості вздовж периметру об'єкта охорони чутливого елемента дальномірного сигналізаційного приладу з метою наведення групи оперативного реагування на порушника шляхом визначення протяжності та географічних координат рубежу прикриття об'єкту охорони. Відомий спосіб встановлення чутливого елементу сигналізаційного приладу типу "Хміль-1" на місцевості вздовж рубежу охорони дозволяє, при впливі порушника на чутливий елемент, визначити факт і час порушення [1]. Недоліком такого способу с низька ефективність наведення групи оперативного реагування на порушника, оскільки координати місця впливу порушника на чутливий елемент сигналізаційного приладу, протяжністю у декілька кілометрів, не відомі. Зазначений недолік частково усунено у дальномірному сигналізаційному приладі типу "Капас" [2]. У винаході вказується, що встановлений прилад на місцевості забезпечує визначення дальності до місця впливу на чутливий елемент, а отже й приблизне визначення координат порушника у момент часу його впливу на чутливий елемент. Недоліком застосування розглянутого приладу є неможливість прогнозування переміщення порушника, що не дозволяє визначення протяжності та географічних координат рубежу прикриття об'єкту охорони, а отже не ефективно здійснюється наведення групи оперативного реагування на порушника. В основу винаходу поставлено технічне завдання щодо розробки способу визначення протяжності та географічних координат рубежу прикриття об'єкту охорони при встановленні на місцевості дальномірного сигналізаційного приладу з двома чутливими елементами, топографічна прив'язка яких здійснюється із застосуванням приймача Глобальної навігаційної системи (GPS). Технічний результат полягає в забезпеченні ефективного наведення групи оперативного реагування на порушника, який перетнув периметр об'єкта, що охороняється. Спосіб визначення протяжності та географічних координат рубежу прикриття об'єкту охорони, який включає сигналізаційний прилад з одним чутливим елементом, що забезпечує визначення факту і часу порушення рубежу охорони і відрізняється тим, що застосовується дальномірний сигналізаційний прилад з двома чутливими елементами, які встановлюють на місцевості паралельно у дві лінії з одночасною їх топографічною прив'язкою, при цьому протяжність рубежу прикриття визначається за формулою: 4 ×p ö æ Dpn = Dnox ç 2 + ÷ d ø è де Dрn - протяжність рубежу прикриття, м; d - відстань між двома паралельно встановленими чутливими елементами, м. Dпох - похибка визначення координати місця впливу порушника на чутливий елемент дальномірного сигналізаційного приладу, м; р - відстань між чутливим елементом і рубежем прикриття, м, а географічні координати рубежу прикриття визначають шляхом побудови на карті ймовірного місця перебування порушника на час розгортання групи оперативного реагування. На кресленні подано схему визначення протяжності та географічних координат рубежу прикриття об'єкту охорони: ЧЕ-1, ЧЕ-2 - чутливі елементи дальномірного сигналізаційного приладу (ДСП); GPS - приймач Глобальної навігаційної супутникової системи. Реалізація запропонованого способу здійснюється за наступним алгоритмом: 1. За допомогою сигналізаційного приладу визначити дальність до місця впливу порушника на перший чутливий елемент. 2. За допомогою приймача Глобальної навігаційної супутникової системи, з врахуванням даних сигналізаційного приладу, визначити географічні координати місця впливу порушника на перший чутливий елемент і зафіксувати час впливу. 3. Виконати пункти один і два для впливу порушника на другий чутливий елемент. 4. Визначити географічні координати рубежу прикриття за допомогою побудови на карті ймовірного місця перебування порушника на час розгортання групи оперативного реагування. 5. Розрахувати протяжність рубежу прикриття по запропонованій формулі. 6. Видати данні групі оперативного реагування: географічні координати і протяжність рубежу прикриття об'єкту охорони. Результатом застосування розглянутого алгоритму є данні, які враховують сталі характеристики конкретного приладу (похибка визначення координат місця впливу порушника на чутливий елемент сигналізаційного приладу) і перемінні, які пов'язані з розміщенням чутливого елементу (топологія проходження рубежу охорони), що дозволяє ефективно здійснити наведення групи оперативного реагування на порушника з метою його затримання на ділянках місцевості з різним типом географічних умов. Практичну реалізацію запропонованого способу визначення протяжності та географічних координат рубежу прикриття об'єкту охорони здійснено із використанням удосконаленого (використано два чутливих елементи) дальномірного сигналізаційного приладу типу "Капас" [2] і приймача Глобальної навігаційної супутникової системи GPS типу iFinder [3]. Позитивний ефект у порівняння з прототипом полягає в підвищенні ефективності наведення групи оперативного реагування на порушника за рахунок забезпечення визначення необхідної протяжності рубежу прикриття та координат його розташування на місцевості. Джерела інформації 1. Демянюк С.М., Шинкарук О.М. Засоби сигналізаційного озброєння охорони державного кордону. Ч. 1. Засоби сигналізаційного озброєння охорони локальних дільниць: Офіційне видання. - Хмельницький: Видавництво АПВУ, 1997. - 64 с. 2. Сигналізаційний прилад обривного типу. Пат. України: МПК (2006), G08B 13/02. Лисий М.І., Міхєєв Б.М., Шинкарук О.М. - №17485/иА; Заявл. 03.05.06, Опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. 3. Приёмник GPS iFinder. Руководство пользователя. 2006.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of propagation and geographical coordinates of boundary of cover of protected object

Автори англійською

Kuprienko Dmytro Anatoliiovych, Lysyi Mykola Ivanovych, Mikheiev Borys Mykolaiovych, Shynkaruk Oleh Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ определения протяженности и географических координат рубежа прикрытия объекта охраны

Автори російською

Куприенко Дмитрий Анатольевич, Лысый Николай Иванович, Михеев Борис Николаевич, Шинкарук Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G08B 13/02

Мітки: спосіб, координат, прикриття, об'єкта, визначення, протяжності, рубежу, географічних, охорони

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-32100-sposib-viznachennya-protyazhnosti-ta-geografichnikh-koordinat-rubezhu-prikrittya-obehkta-okhoroni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення протяжності та географічних координат рубежу прикриття об’єкта охорони</a>

Подібні патенти