Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система терморегуляції автономних одномісних житлових модулів, що містить тепловізор, обладнаний трикоординатним пристроєм стеження, обчислювальний блок та блок п'єзоприводу для керування параметрами кондиціювання повітря, яка відрізняється тим, що як керуючий вхідний параметр системи використовується температура шкірного шару людини, яка фіксується тепловізором.

Текст

Корисна модель відноситься до систем терморегуляції автономних житлових модулів, що експлуатуються в тропічних умовах [1]. Відома система терморегуляції, до складу якої входять чотири датчика температури, обчислювальний блок та блок електроприводу механізмами кондиціювання повітря у приміщенні [2]. Недоліки системи, які обумовлені застосуванням відокремлених датчиків температури та блоку електроприводу: - неможливість адекватного керування параметрами кондиціювання повітря з урахуванням тільки параметрів людини, що щойно увійшла до приміщення; - неможливість керування параметрами кондиціювання повітря з урахуванням місцезнаходження людини у приміщенні; - наявність відокремлених датчиків, що потребують електричного живлення; - недостатньо надійна робота електроприводу в умовах впливу підвищеної температури та вологості. Найбільш близьким за технічною сутністю та результатом, що досягається, до корисної моделі, що пропонується, є система терморегуляції, до складу якої входять розподілений розгалужений термодатчик, обчислювальний блок та блок електроприводу механізмами кондиціювання повітря у приміщенні [3]. Недоліки пристрою, які обумовлені застосуванням розподіленого розгалуженого термодатчика та блоку електроприводу: - керування механізмами кондиціювання повітря на підставі як теплових параметрів тіла людини так і теплових параметрів елементів приміщення; - складність експлуатації та ремонту розгалуженого термодатчику; - недостатньо надійна робота електроприводу в умовах впливу підвищеної температури та вологості. Задачею корисної моделі є створення система терморегуляції, у якій у якості основного керуючого параметра застосується температура тіла людини, відсутня необхідність корегування температурних похибок, що виникають під впливом та одночасно збережені високий рівень чутливості амплітудних та робочий діапазон поляризаційних оптичних датчик тиску. Поставлена задача вирішується тим, що система терморегуляції автономних житлових модулів, що складається з тепловізору, обладнаного трьохкоординатним пристроєм стеження, обчислювального блоку та блоку п'єзоприводу для керування параметрами кондиціювання повітря, яка відрізняється тим, що у якості управляючого вхідного параметра системи використовується температура шкіряного шару людини, фіксуєма тепловізором [4]. Технічний ефект досягається завдяки тому, що комбінація елементів забезпечує: - підвищення якості функціювання за рахунок безпосередньо вимірювання температури тіла людини; - застосування гнучкою тривимірної системи стеження за рухом людини у приміщенні; - можливість уникнення похибок вимірювання за рахунок відмови від використання відокремлених сенсорів температури у приміщенні; - високу надійність і ресурс (більш 10000г); - підвищена пожежонебезпечність за рахунок зменшення електричних ліній живлення відокремлених сенсорів; - малі масу і габарити. Перелік фігур креслення Фіг.1. Система терморегуляції автономних одномісних житлових модулів: 1 - людина, 2 - тепловізор, 3 трьохкоординатний пристрій стеження, 4 - обчислювальний блок, 5 - блок п'єзоелектричного приводу. Відомості, які підтверджують можливість здійснення корисної моделі У системі, в режимі термоадаптації, тепловізор за допомогою пристрою стеження постійно визначає температуру шкірного покриву людини, що залежить від виконаного фізичного навантаження в робочій зоні, від психологічного й емоційного стану людини. Отримана інформація надходить на обчислювальний блок, що обчислює частоту п ульсу, вн утрішню температуру тіла, де фіцит енергії людини в результаті виконаного фізичного навантаження й тощо. Отримані дані обробляються у обчислювальному блоці за допомогою програми термоадаптації. На підставі обчислених даних, що відповідають необхідним фізіологічними й психологічними параметрами людини, здійснюється керування блоком п'єзоелектричного приводу. Останній, у свою чергу, впливає на регулюючі елементи пристрою кондиціювання повітря. Це дозволяє прискорити відбудовні процеси в організмі людини, при цьому зменшується зношування організму людини за рахунок економії внутрішніх резервів організму. Така організація відбудовних процесів і відпочинку людини різко скорочує зношування внутрішніх органів людини, відповідальних за нормалізацію енергетичного, фізіологічного й психологічного балансу організму людини в цілому. Все це підвищує працездатність, опір організму людини і як наслідок різко знижує захворюваність всіх органів і підвищує стійкість імунної системи людини [5]. Джерела інформації: 1. Голиков, В.А. На учные основы управления микроклиматом судна. - Одесса. ОГМА, 1999. - 321с. 2. Кощеев, B.C., Кузнец, Е.И. Физиология и гигиена индивидуальной защиты человека в условиях высоких температур. - М.: Медицина, 1986. - 256с. 3. Голиков, В.А., Бурденко, А.Ф., Цюпко, Ю.М. Математическое моделирование процессов теплообмена организма человека с окружающей средой. //Судовые энергетические установки. - 2003. - Вып. 8. - Одесса: ОНМА. - С.104-115. 4. Голиков, В.А., Цюпко, Ю.М. Управление судовым микроклиматом в системах кондиционирования воздуха. //Автоматизация судовых технических средств: науч. - техн. сб. -2004 - Вып.9 - Одесса: ОН МА. - С.16-25 5. Никольский, В.В., Цюпко Ю.М. Применение пьезоэлектрических датчиков в системе кондиционирования воздуха судовы х систем микроклимата. //Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. Науч. - те хн. сб. - 2003 Вып. 2(12). - Херсон. - С.135-137.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System of thermostatic control of autonomous residential modules

Автори англійською

Tsiupko Yurii Mykhailovych, Holikov Volodymyr Antonovych, Proseniuk Vitalii Viktorovych

Назва патенту російською

Система терморегуляции автономных жилищных модулей

Автори російською

Цюпко Юрий Михайлович, Голиков Владимир Антонович, Просенюк Виталий Викторович

МПК / Мітки

МПК: B63J 2/00

Мітки: терморегуляції, система, автономних, модулів, житлових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-31702-sistema-termoregulyaci-avtonomnikh-zhitlovikh-moduliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система терморегуляції автономних житлових модулів</a>

Подібні патенти