Спосіб оцінки тривалості життя дітей з гострими лімфобластними лейкеміями за результатами ефективності клонування колонієутворюючих одиниць фібробластів кісткового мозку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки тривалості життя дітей з гострими лімфобластними лейкеміями (ГЛЛ), що включає оцінку ефективності клонування колонієутворюючих одиниць фібробластів кісткового мозку, який відрізняється тим, що за ефективністю клонування колонієутворюючих одиниць фібробластів кісткового мозку оцінюють тривалість життя хворих на ГЛЛ, і при високій ефективності клонування колонієутворюючих одиниць фібробластів кісткового мозку (70 на 105 ядровмісних клітин кісткового мозку) тривалість життя хворих на ГЛЛ вірогідно коротша, ніж при більш низьких показниках (10-12 на 105 ядровмісних клітин кісткового мозку).

Текст

Спосіб оцінки тривалості життя дітей з гострими лімфобластними лейкеміями (ГЛЛ), що вклю 3 31407 4 ховували ефективність клонування КУОф кістковоку, тим гірший прогноз перебігу ГЛЛ у дітей. За го мозку за формулою: критерій прогнозу авторами було взято лише рефрактерний рецидив захворювання. Строки життя n ЕКУф = ´ 10 , де хворих не враховувались. M Вивчення стану кровотворного мікрооточення n - число колоній, які виросли, М - число клікісткового мозку хворих здійснювалось шляхом тин, які були посаджені. клонування in vitro колонієутворюючи х одиниць Тривалість життя дитини (в місяцях) вираховуфібробластів кісткового мозку. валась з моменту встановлення діагнозу. Даним способом була обстежена 51 дитина. Технічною задачею є створення способу оцінПриклади результатів дослідження ки тривалості життя дітей з гострими лейкеміями Приклад 1. за результатами ефективності клонування колоніХворий Г.Т., 13 років, історія хвороби N385. єутворюючих одиниць фібробластів кісткового Діагноз: гостра лімфобластна лейкемія, І гострий мозку. період до лікування. Ефективність клонування Поставлена задача вирішувалась шляхом виколонієутворюючих одиниць фібробластів кісткозначення ефективності клонування колонієутвового мозку дорівнювала 70 на 105 ядровмісних рюючих одиниць фібробластів кісткового мозку в клітин кісткового мозку. Тривалість життя склала гострий період ГЛЛ у дітей до початку проведення 24міс. комплексної поліхіміотерапії та строків тривалості Приклад 2. життя хворої дитини (міс). Встановлено зворотний Хворий М.О., 8 років, історія хвороби N1307. кореляційний зв'язок між ефективністю клонування Діагноз: гостра лімфобластна лейкемія, І гострий колонієутворюючих одиниць фібробластів кісткоперіод до лікування. Ефективність клонування вого мозку та тривалістю життя хворого (Ro колонієутворюючих одиниць фібробластів кісткоSpearm =-0,42). вого мозку дорівнювала 10-12 на 105 ядровмісних Пропонується спосіб оцінки тривалості життя клітин кісткового мозку. Тривалість життя дитини дітей з ГЛЛ на підставі визначення ефективності складає на теперішній час 84міс. клонування колонієутворюючих одиниць фібробЗапропонований спосіб оцінки тривалості житластів кісткового мозку. При високій ефективності тя дітей з ГЛЛ за результатами ефективності клоклонування колонієутворюючих одиниць фібробнування колонієутворюючи х одиниць фібробластів ластів кісткового мозку, визначеної до призначенкісткового мозку та тривалістю життя може бути ня програмної поліхіміотерапії, тривалість життя застосований у гематологічних відділеннях обласхворих на ГЛЛ нижча порівняно з хворими, у яких них лікарень України та інших лікувальних заклаефективності клонування колонієутворюючих одидах даного профілю. ниць фібробластів кісткового мозку в той же період Література захворювання була низькою. Чим вища ефективl. M. Schrappe. Evolution of BFM trials for Childність клонування, тим вищий регенераторний поhood ALL. Annals of Hematology, suppl. l, v. 83, тенціал кісткового мозку і тим коротша тривалість 2004, S.121-S123. життя хворих. 2. Chuh J., Sun Y., Sung Ch., Clinical role of За найближчий аналог було взято спосіб оцінbone marrow angiogenesis in childhood acute lymки прогнозу перебігу ГЛЛ у дітей за рівнем фактору phocitic leukemia, Yonsei Medical Journal, т. 48, N2, росту фібробластів. Чим вища активність колонієс.171-175, 2007г. утворюючих одиниць фібробластів кісткового моз Комп’ютерна в ерстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for evaluation of children life span suffering from acute lymphoblastic leukemias on the base of efficiency of marrow fibroblast colony-forming unit cloning

Автори англійською

Bebeshko Volodymyr Hryhorovych, Bruslova Kateryna Mykhailivna, Panchenko Lesia Mykhailivna, Volodina Tetiana Terentiivna, Tsvetkova Nataliia Mykhailivna

Назва патенту російською

Способ оценки продолжительности жизни детей с острыми лимфобластными лейкемиями по результатам эффективности клонирования колониеобразующих единиц фибробластов костного мозга

Автори російською

Бебешко Владимир Григорьевич, Бруслова Катерина Михайловна, Панченко Леся Михайловна, Володина Татьяна Терентьевна, Цветкова Наталья Михайловна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/02

Мітки: результатами, дітей, кісткового, одиниць, оцінки, спосіб, гострими, фібробластів, лімфобластними, лейкеміями, мозку, тривалості, життя, клонування, колонієутворюючих, ефективності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-31407-sposib-ocinki-trivalosti-zhittya-ditejj-z-gostrimi-limfoblastnimi-lejjkemiyami-za-rezultatami-efektivnosti-klonuvannya-koloniehutvoryuyuchikh-odinic-fibroblastiv-kistkovogo-mozku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки тривалості життя дітей з гострими лімфобластними лейкеміями за результатами ефективності клонування колонієутворюючих одиниць фібробластів кісткового мозку</a>

Подібні патенти