Спосіб профілактики і лікування приступу жовчнокам’яної хвороби

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики і лікування приступу жовчнокам'яної хвороби, включає застосування спазмолітичних медикаментозних засобів й зміну положення тіла хворого, відрізняється тим, що зміну положення тіла здійснюють під контролем ультразвукового дослідження.

Текст

Спосіб профілактики і лікування приступу жовчнокам'яної хвороби, включає застосування спазмолітичних медикаментозних засобів й зміну положення тіла хворого, відрізняється тим, що зміну положення тіла здійснюють під контролем ультразвукового дослідження. (19) (21) 98010176 (22) 14.01.1998 (24) 15.11.2000 (33) UA (46) 15.11.2000, Бюл. № 6, 2000 р. (72) Гаврилюк Михайло Євгенович, Крячко Сергій Юрійович, Стародуб Євген Ми хайлович 30177 При холецистографії жовчевий міхур не контрастується. При ультразвуковому дослідженні живота у положенні на спині і на лівому боці відмічається вклинення конкрементів у шийку жовчного міхура, яке не змінюється при повертанні хворого на правий бік, а також стоячи і у сидячому положенні. Діагноз: Хронічний калькульозний холецистит, фаза загострення, "відключений" жовчевий міхур. З метою зняття приступу жовчнокам'яної хвороби хворому К., під час проведення ультразвукового дослідження введено 2 мл 2% розчину ношпи і через 5 хвилин повторно проведено ультра звукове дослідження з одночасною корекцією положення тіла хворого (на правий бік, сидячи, у стоячому положенні). В результаті цього конкременти із шийки жовчного міхура перемістились на дно, чим було усунено приступ печінкової коліки. Пропонованим способом надали медичну допомогу 105 хворих. Джерела інформації 1. Комаров Ф.И., Кукеса В.Г., Сметнева А.С. Внутренние болезни. - М.: Медицина, 1991. 2. Крылов А.А. и соавт. Неотложная гастроэнтерология. - М.: Медицина, 1988. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 35 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of the prophylaxis and the treatment of the cholelithiasis attack

Автори англійською

Havryliuk Mykhailo Yevhenovych, Kriachko Serhii Yuriiovych, Starodub Yevhen Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ профилактики и лечения приступа желчнокаменной болезни

Автори російською

Гаврилюк Михаил Евгеньевич, Крячко Сергей Юрьевич, Стародуб Евгений Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00, G01S 15/00, A61P 1/06, A61P 29/00, A61P 23/00

Мітки: хвороби, приступу, жовчнокам'яної, профілактики, лікування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-30177-sposib-profilaktiki-i-likuvannya-pristupu-zhovchnokamyano-khvorobi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики і лікування приступу жовчнокам’яної хвороби</a>

Подібні патенти