Номер патенту: 30016

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Бойчук Богдан Романович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення отруйності грибів шляхом екстрагування токсичних компонентів і наступним визначенням реакції на них біологічного тест-об'єкта, який відрізняється тим, що як тест-об'єкт використовують одноклітинний організм - парамецію і по тривалості життя тест-об'єкта в мікропрепараті визначають отруйність гриба.

Текст

Спосіб визначення отруйності грибів шляхом екстрагування токсичних компонентів і наступним визначенням реакції на них біологічного тест-об'єкта, який відрізняється тим, що як тест-об'єкт використовують одноклітинний організм - парамецію і по тривалості життя тест-об'єкта в мікропрепараті визначають отруйність гриба. (19) (21) 97125878 (22) 08.12.1997 (24) 15.11.2000 (33) UA (46) 15.11.2000, Бюл. № 6, 2000 р. (72) Бойчук Богдан Романович (73) ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВН А МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 30016 діюча отруйна), нейротропних (мухомор червоний), гепато-нефротропних (бліда поганка). Результати дослідження наведені в таблиці. Із таблиці видно, що тривалість життя парамецій в середовищах екстрактів із груп отруйних грибів достатньо інформативно визначається група гепато-нефротропних грибів (бліда поганка). Із таблиці видно, що на основі середніх статистичних даних тривалості життя парамецій можна з високою достовірністю проводити диференціальну діагностику вищеперерахованих груп грибів. Якщо тривалість життя парамецій в групі гепато-нефротропних грибів коливалась в межах 4-6 хв. при контролю 9,6 хв., то в гр упах гастроентеротропних і нейротропних 34-45 хв. Таким чином, пропоно ваний спосіб визначення отруйності грибів є достатньо технологічним і забезпечує високу точність. Пропонований спосіб дозволяє діагностувати груп у гепато-нефротропних грибів з достовірністю, близькою до 100%. На визначення потрібно не більше 1 год., що можна віднести цей метод до експрес-методу. Раннє виявлення токсичних грибів, які викликали отруєння, дозволить призначити раннє адекватне лікування, що значно зменшить смертність від отруєнь грибами. Джерела інформації 1. А.с. СРСР № 631816, G01N33/00. Способ определения токсичности грибов / Н.И. Чучукало // Открытия. Изобрет. - 1978. - № 41. - С. 165. Таблиця Тривалість життя парамецій в екстрактах різних грибів № пп 1 2 3 4 Назва гриба Печериця рудіюча отруйна Мухомор червоний Бліда поганка Контроль (2% СаСl2) Число дос- Число парамецій в лідів досліді 6 6 6 6 6 6 6 6 Тривалість життя парамецій (хв.; X±m) 38,1±1,1 37,0±1,5 4,9±0,4 9,6±0,8 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 35 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of mushroom toxicity

Автори англійською

Boichuk Bohdan Romanovych

Назва патенту російською

Метод определения ядовитости грибов

Автори російською

Бойчук Богдан Романович

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/02, C12Q 1/02

Мітки: отруйності, спосіб, грибів, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-30016-sposib-viznachennya-otrujjnosti-gribiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення отруйності грибів</a>

Подібні патенти