Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Сировинна суміш для отримання портландцементного клінкеру, яка містить карбонатно-глинисто-залізисту шихту і мінералізуючу добавку фосфогіпсу, яка відрізняється тим, що містить фосфогіпс, нейтралізований до рН 8...11 вапновмісними матеріалами, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

карбонатно-глинисто-залізиста шихта

98...99

нейтралізований фосфогіпс

1...2.

Текст

Сировинна суміш для отримання портландцементного клінкеру, яка містить карбонатно-глинисто-залізисту шихту і мінералізуючу добавку фосфогіпсу, яка відрізняє ться тим, що містить фосфогіпс, нейтралізований до рН 8...11 вапновмісними матеріалами, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: карбонатно-глинисто-залізиста шихта 98...99 нейтралізований фосфогіпс 1...2. (19) (21) u200711281 (22) 11.10.2007 (24) 25.01.2008 (72) ДВОРКІН ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ, UA, ШЕСТАКОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ, U A, ІЩУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, ГРИБ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ, UA, ВОВК ОЛЕКС АНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, КАРПОВЕЦЬ ВАЛЕНТИН ПИЛИПОВИЧ, UA, КАРПЕНКО ГРИГОРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, U A, ТЕРЛИГА АН АТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, UA (73) ДВОРКІН ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ, UA, ШЕСТАКОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ, U A, ІЩУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, ГРИБ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ, UA, ВОВК ОЛЕКС АНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, КАРПОВЕЦЬ ВАЛЕНТИН 3 29804 4 Перевагою нейтралізованого фосфогіпсу є більш висока реакційна здатність сировинних шихт порівняно з шихтами, які містять фосфогіпс без його нейтралізації. В таблиці наведені результати досліджень реакційної здатності сировинних ши хт при випалі в муфельній печі. Критеріями реакційної здатності є кількість СаО, що виділяється під час термічної обробки сировини при розкладанні карбонатного компоненту при певних температурах і температура, при якій виділяється максимальна кількість СаО. При температурах понад 1200°С вміст СаО в шихті зменшується, що пояснюються утворенням первинних клінкерних мінералів (феритів, алюмоферитів, далі- алюмінатів кальцію, беліту) під час твердофазових реакцій і реакцій з участю евтектичних розплавів. На цей період в шихта х з більш високою реакційною здатність вміст СаО падає більш швидко. Кількість СаО в матеріалі визначається спиртово-гліцератним методом. Таблиця Вміст СаО (%) в ши хтах після нагрівання при температурах, °С шихта І П Ш 900 4,9 4,2 5,3 950 6,4 5,9 7,8 1000 14,2 13,7 15,2 1050 19,7 19,0 20,1 1100 26,1 25,2 26,9 Шихти із вмістом фосфогіпсу : І - 2%, без нейтралізації, П - 1%, нейтралізованого, Ш - 2%, нейтралізованого. При кожній температурі час витримування 20хвил. Результати визначення вмісту СаО при термічній обробці сировини свідчать про те, що динаміка виділення і зв'язування СаО в шихта х з нейтралізованим фосфогіпсом при введенні його в кількості 2% більш прискорена порівняно з шихтою, яка містить фосфогіпс без нейтралізації, тобто ши хта з нейтралізованим фосфогіпсом має більш високу реакційну здатність. Нейтралізований фосфогіпс навіть в кількості 1% впливає на реакційну здатність сировини не менш інтенсивно, ніж фосфогіпс без нейтралізації в кількості 2%. Сировинна шихта виготовляється наступним чином. Фосфогіпс проходить нейтралізацію (до рН - 8...11) вапном, цементом або пилом винесення цементних печей, далі подається у кульовий млин і помелюється разом із крейдою (або вапняком), глиною і залізистим компонентом. Після коригування сировинного шламу (або муки) вміст фосфогіпсу доводиться до необхідної величини. Можливо також виготовлення крейдянофосфогіпсового, глино-фосфогіпсового шламів (або порошків) у відповідних апаратах (млинибовтанки, млини-сушарки) з подальшим змішуванням компонентів і коригуванням складу. 1150 32,4 29,9 34,1 1200 28,7 30,1 29,5 1250 26,1 28,7 26,7 1300 21,2 23,1 20,5 1350 15,6 12,1 9,3 1400 6,7 3,2 1,7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Raw mixture for preparation of portland cement clinker

Автори англійською

Dvorkin Leonid Yosypovych, Shestakov Volodymyr Leontiiovych, Ischuk Oleksandr Oleksandrovych, Hryb Yurii Stepanovych, Vovk Oleksandr Oleksanrdovych, Karpovets Valentyn Pylypovych, Karpenko Hryhorii Valeriovych, Terlyha Anatolii Yuriiovych

Назва патенту російською

Сырьевая смесь для получения портландцементного клинкера

Автори російською

Дворкин Леонид Иосифович, Шестаков Владимир Леонтьевич, Ищук Александр Александрович, Гриб Юрий Степанович, Вовк Александр Александрович, Карповец Валентин Филиппович, Карпенко Григорий Валерьевич, Терлига Анатолий Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: C04B 7/38

Мітки: отримання, портландцементного, сировинна, клінкеру, суміш

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-29804-sirovinna-sumish-dlya-otrimannya-portlandcementnogo-klinkeru.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сировинна суміш для отримання портландцементного клінкеру</a>

Подібні патенти