Спосіб оцінки якості лабораторних популяцій хижих комах

Номер патенту: 29790

Опубліковано: 25.01.2008

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки якості лабораторних популяцій хижих комах, що включає оцінку тестових показників господарської ефективності, який відрізняється тим, що господарську ефективність популяції хижаків оцінюють на основі критерію конкурентоспроможності в агроценозах: здатності спаровуватись з природними популяціями хижаків та здатності лабораторних популяцій хижаків до канібалізму.

Текст

Спосіб оцінки якості лабораторних популяцій хижих комах, що включає оцінку тестови х показни 3 29790 спаровуватись з природними популяціями хижаків та здатності лабораторних популяцій хижаків до канібалізму. Суть запропонованого способу полягає у тому, що експериментально обґрунтовано спосіб оцінки якості лабораторних популяцій хижих комах, шляхом відбору, із усього різноманіття тестових показників найбільш об'єктивних та інформативних здійснених на прикладі такого поширеного хижака, як уховертка звичайна (Forticula auricularia). Сукупність таких тестови х показників у способі, як характеристика імаго самиць, конкурентоспроможність в агроценозах, канібалізм та пошукова здатність імаго, дозволили об'єктивно оцінювати якість лабораторних популяцій уховертки звичайної. Приклад. Типова біолабораторія, де вирощують популяції ентомофагів. Культура хижої комахи - уховертка звичайна, личинки та імаго якої живляться багатьма видами шкідливих комах: попелицями, гусеницями та лялечками. Відомо, що тривале вирощування популяцій хижаків в лабораторних умовах приводить до втрати ряду характеристик: плодючості тривалості життя імаго, конкурентоспроможності в агроценозах. Очевидно, що необхідні об'єктивні характеристики, що оцінюють якість лабораторних популяцій хижаків. Експериментально оцінювали, в якості тестових показників якості такі ознаки, як тривалість життя самиць та їх плодючість, конкурентоспроможність в агроценозах, на основі здатності лабораторних популяцій уховертки спаровуватись з природними популяціями. Оцінювали також пошукову здатність імаго хижака та наявність чи відсутність канібалізму. Запропоновані тестові характеристики у складі 4 способу, порівнювали із тестовими показниками способу-найближчого аналога. Результати експериментального обґрунтування способу наведено у таблиці. Встановлено, що апробовані тестові показники у запропонованому способі, найбільш об'єктивно та інформативно оцінюють якість лабораторних популяцій уховертки звичайної. Зокрема, відсутність у виду такої властивості як канібалізм, дозволяє розводити хижака в обмеженому лабораторному просторі, наявність їжі, виключає це негативне явище. Одночасно цей показник є одним із визначальних у способі, зважаючи на те, що значній кількості видів хижих комах властивий канібалізм, коли личинки чи імаго за певних стресових ситуацій здатні поїдати одне одного. Інформативним у складі способу є тестовий показник, який оцінює рівень конкурентноздатності лабораторних популяцій уховертки в агроценозах. Здатність до конкуренції за екологічну нішу, їжу, а також спроможність спаровуватись з природними популяціями, свідчить про якісний рівень популяцій хижаків. Обидва ці показники не оцінювались у способі найближчому аналозі. Доповнює оцінку якості лабораторних популяцій хижих комах такий тестовий показник як пошукова здатність імаго потенційної жертви. Вираженість цієї ознаки, вигідно відрізняє, у підсумку, запропонований спосіб від найближчого аналога. Таким чином, запропонований спосіб оцінки якості лабораторних популяцій хижих комах, об'єктивно та інформативно оцінює лабораторну культуру, що дозволяє заздалегідь мати інформацію про рівень ефективності хижака внаслідок його розселення в агроценози. Таблиця 1 Експериментальне обґрунтування способу оцінки якості лабораторних популяцій уховертки звичайної Способи, що порівнюються Характеристика імаго самиць Плодючість, яєць/самицю Тривалість життя, дні Конкурентоспроможність в агроценозах Канібалізм Пошукова здатність імаго Відсутній Виражена, спрямований пошук жертви Спосіб, що пропонується 34,6 64,8 Відчутна конкурентноспроможність з природними популяціями хижаків Спосіб-прототип 5,8 32,6 Тест відсутній Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун Підписне Випадкова, відТест відсутній сутній спрямований пошук Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing quality of laboratory populations of predatory insects

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ оценки качества лабораторных популяций хищных насекомых

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: популяцій, хижих, якості, оцінки, лабораторних, комах, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-29790-sposib-ocinki-yakosti-laboratornikh-populyacijj-khizhikh-komakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки якості лабораторних популяцій хижих комах</a>

Подібні патенти