Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування дистальної оклюзії, який відрізняється тим, що для лікування використана міофункціональна апаратура, позиціонер-еластолайнер.

Текст

Спосіб лікування дистальної оклюзії, який відрізняється тим, що для лікування використана міофункціональна апаратура, позиціонереластолайнер. (19) (21) a200605980 (22) 30.05.2006 (24) 25.12.2007 (72) ЛИХОТА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, UA, ЛИХОТА КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ, UA, КОВАЛЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, UA, ЛИХОТА СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ, UA 3 еластичний позиціонер, який вирівнює окремі неправильно розташовані зуби і зубні ряди. Принцип дії еластичного позиціонера - обійняти коронки зубів, а при використанні брекетів, приклеєних до емалі зубів, захватити і перемістити зуби в заданому напряму до їх правильного встановлення в зубному ряду, центрування і залежної від м'язів позиції нижньої щелепи з гарантованим направленням іклів. Еласто-елайнер, прилаштований до даного хворого і в визначеній позиції передається хворому, проводиться інструктаж і контроль за переміщенням зубів і нормалізацією співвідношення зубів. Приклад безпосереднього виконання 1. Хвора Д., 15 років, історія хвороби №211, звернулась зі скаргами на естетичний недолік асиметрію обличчя, на кафедру стоматології інституту стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. З анамнезу встановлено, що дистальна оклюзія виявлена у батька. Антенатальний розвиток дитини проходив нормально. Вигодовувалась грудним молоком. Шкідливих звичок не спостерігалось. Прорізування зубів фізіологічне. Зміна тимчасових зубів почалася з 5,5 років. До 12 років прорізалося 28 зубів. Об'єктивно: асиметрія обличчя, спостерігається зміщення нижньої щелепи назад (дистально). Зубна формула: 7654321 | 1234567. Різцеві лінії не співпадають. Центральні нижні різці знаходяться в оральному положенні, перекриті верхніми центральними різцями на 2/3, відстань між зубними рядами складає 6-7мм. Рентгенологічно: на ортопантомограмі та внутрішньо ротових рентгенограмах корені першого моляра і різців сформовані, клики і пре моляри в стадії незакритої верхівки. Діагноз: дистальна дизоклюзія, оральне положення нижніх різців, різцева дизоклюзія. Лікування: після обстеження і встановлення діагнозу хворому призначений еласто-елайнер. Зняті відбитки, здані в зуботехнічну лабораторію, де виготовили еласто-елайнер (позиціонер). Проведена примірка і здача апарату. Призначені строки контролю, дані вказівки по експлуатації. Контроль через 3 місяці. Скарг хвора не пред'являє. Об'єктивно: слизова оболонка нормального слабо-рожевого кольору, місць мацерації не виявлено. Відстань між зубними рядами зменшилась і складає 5мм. Заключення: продовжувати носити пластинку (моноблок). Контроль через 8 місяців. Скарг хвора не пред'являє. При об'єктивному обстеженні змін слизової оболонки не виявлено. Нижня щелепа значно перемістилася вперед. Відстань між зубними рядами складає 2мм. Заключення: продовжувати носити моноблок (пластинку). Контроль через 1 рік, 1 місяць. Скарг хвора не пред'являє. Асиметрія обличчя не спостерігається. Зуби знаходяться в фізіологічному прикусі. 28636 4 Для закріплення отриманого результату лікування хворій призначено носити ще елайнер протягом 6 місяців. Таким чином, лікування дистального прикусу з використанням еласто-елайнера проведено за 1 рік і 1 місяць. Хвора носила апарат постійно вночі і одну годину вдень. Для закріплення результату треба хоч і нерегулярно, але ж носити позиціонер хоча б ще півроку. Це спадкова аномалія і щоб не було повернення до звичного співвідношення зубних рядів, потрібно користуватися позиціонером ще деякий час. Джерела інформації: 1. Белый A.M. Лечение дистального прикуса функционально-действующими ортодонтическими аппаратами // Новое в стоматологии. - 1997. - №1 (51). - С.38-41. - аналог. 2. Малыгин Ю.М. Диагностика и функциональные меоды лечения зубочелюстных аномалий. - М.: Медицина, 1977. - 365с. - аналог. 3. Малыгин Ю.М., Тайбогарова С.С. Длительность ортодонтического лечения дистального прикуса несъемными аппаратами // Ортодент-Инфо. - 1999. - № 4. - С.19-22. - аналог. 4. Репина Т.В. Морфологическая характеристика зубочелюстной системы у пациентов 13-15 лет с дистальной окклюзией зубных рядов до и после ортодонтического лечения несъемной аппаратурой. Автореф. дис. ... канд. мед. наук . - М.: 2002, 13с. - аналог. 5. Персии Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий. М.: Медицина, 2004. - 360с. - прототип. 6. Хорошилкина Ф.Я., Персии Л.С, ОкушкоКалапшикова В.П. Ортодонтия. Профилактика и лечение функциональных, морфологических ы эстетических нарушений в зубочелюстно-лицевой области. - KH.IV. - М. - 2005. - 460с. - прототип.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating distal occlusion

Автори англійською

Lykhota Andrii Mykolaiovych, Lykhota Kostiantyn Mykolaiovych, Kovalenko Vitalii Volodymyrovych, Lykhota Serhii Andriiovych

Назва патенту російською

Способ лечения дистальной окклюзии

Автори російською

Лихота Андрей Николаевич, Лихота Константин Николаевич, Коваленко Виталий Владимирович, Лихота Сергей Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A61C 7/00

Мітки: лікування, спосіб, оклюзії, дістально

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-28636-sposib-likuvannya-distalno-oklyuzi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування дистальної оклюзії</a>

Подібні патенти