Спосіб профілактики та лікування радіаційних уражень організму в експерименті

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики та лікування радіаційних уражень організму в експерименті, що включає пероральне введення за 5 днів до опромінення лікарського препарату природного походження, який відрізняється тим, що як лікарський препарат використовують 100 % сік “Табарі Ноні” у дозі 2,5 мл/кг до та протягом 10 днів після опромінення.

Текст

Спосіб профілактики та лікування радіаційних уражень організму в експерименті, що включає пероральне введення за 5 днів до опромінення лікарського препарату природного походження, який відрізняється тим, що як лікарський препарат використовують 100 % сік “Табарі Ноні” у дозі 2,5 мл/кг до та протягом 10 днів після опромінення. (19) (21) u200705495 (22) 18.05.2007 (24) 25.10.2007 (72) МАМОТЮК ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ, UA, ГУСАКОВА ВАЛЕРІЯ АНТОНІВНА, UA, КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, UA (73) ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР'ЄВА АМН УКРАЇНИ, UA (56) 3 27208 4 В основу корисної моделі, що заявляється, одержували фодомос. поставлене завдання створення такого способу Крім того, виживаність у тварин на 30 добу профілактики та лікування радіаційних уражень після опромінення, які приймали сік «Табарі Ноні» організму, у якому використання в оптимальній та фодомос, відповідно дорівнюється 100% та дозі 100% соку «Табарі Ноні» до і після 55%, а середня тривалість життя складає опромінення дозволить за рахунок активації відповідно більше 30 діб та 12,2 діб. імунних процесів в організмі виключити Таким чином, використання способу деструктивні та дистрофічні процеси в клітинах профілактики та лікування радіаційних уражень ШКТ та забезпечити профілактичну та лікувальну організму, що заявляється, дозволить: дію на ШКТ, тобто зменшити прояви радіаційних - зменшити частоту ознак ГПХ: здуття живота, синдромів і збільшити тривалість життя тварин. розлад ШКТ, скуйовдженість; Використання в способі, що заявляється, в - підвищити виживаність тварин майже у два якості лікарського препарату 100% соку «Табарі рази за рахунок виключення деструктивних Ноні» дозволить за рахунок вмісту у ньому процесів в клітинах шлунково-кишкового тракту. дамнакантала-антрахінонової сполуки зменшити прояв радіаційних синдромів і збільшити тривалість життя. Доза 2,5мл/кг соку «Табарі Ноні», яка вибрана, Частота ознак гострої променевої хвороби у щурів, що одержува щурами, які одержували фодомос та контрольно є оптимальною для забезпечення профілактичнолікувального ефекту способу, що заявляється. Прийом соку у дозі менше 2,5мл/кг не надає Ознаки Кількість тварин лікувальної дії на організм, прийом соку у дозі розл здуття живота більше 2,5мл/кг є недоцільним, оскільки показники ТерОпро- ОпроОпро- Опро- Опро- О клінічного стану організму тварин не мін, Опро- мінен- мінен- Опро- мінен- мінен- мінен- мі міненполіпшувалися при збільшенні дози. доба мінен- ня + сік ня + ня / ня ня + сік ня + ня/коння/конСхема прийому соку, яка заявляється, за 5 «Табарі фодо«Таба- фодо- кон- «Т троль троль днів до та 10 днів після опромінення забезпечує мос рі Ноні» мос троль Но Ноні» профілактичну та лікувальну дію на ШКТ. 2 10 20 35 100 0 0 0 1 Спосіб, що заявляється, здійснюється таким 3 10 20 35 90 62,5 17,1 60 чином. 4 10 20 35 90 0 27,8 80 1 Щурів лінії Вістар (самок вагою 160-190гр в 5 10 20 35 50 0 15 70 кількості 20шт.) утримували на стандартному 6 10 20 35 37,5 0 0 62,5 харчовому та водному раціоні. Щоденно вранці до 7 10 20 35 60 0 0 40 годування тваринам протягом 5 днів, включаючи 8 10 20 35 0 0 11,8 0 1 день опромінення, перорально вводили 100% сік 9 10 20 35 0 0 0 0 «Табарі Ноні» в розрахунку 0,5мл на 200г маси 10 10 20 35 0 0 0 0 (2,5мл/кг). В останній, п'ятий день введення соку щурів опромінювали в спеціальних клітках з оргстекла попарно на установці РУМ-17М за наступними технічними умовами: напруга 200кВ, струм 10мА, фільтри 0,5мм Сu+1,0мм Аl, тубус 40см, доза 6,0Гр при потужності дози 0,54Гр/хв. Після опромінення щурам давали стандартний корм та додатково протягом 10 днів після опромінення 100% сік «Табарі Ноні» у тій же дозі, що і перед опроміненням. У тварин щодня аналізували загальний стан (скуйовдженість, рухливість, активність), та частоту розвитку кишкового синдрому у динаміці променевої хвороби протягом 10 днів, а також виживаність та середню тривалість життя тварин впродовж 30 днів. Протягом 30 днів у опромінених тварин, які приймали 100% сік «Табарі Ноні», відзначали ураження ШКТ, погіршення загального стану, проте вираженість цих явищ була значно слабкіше, ніж у тварин, які приймали фодомос. Дані, що свідчать про ефективність використання способу, який заявляється, наведені у таблиці. Згідно наведеним у таблиці даним витікає, що під впливом 100% соку «Табарі Ноні», який вводиться тваринам, значно знижуються симптоми ГПХ: здуття живота, розлад ШКТ, скуйовдженість, у порівнянні з контрольною, опроміненою групою тварин та з групою тварин, які були опромінені та

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing and treating radiation lesions in experiment

Автори англійською

Mamotiuk Yevhenii Mykhailovych, Husakova Valeria Antonivna, Kravchenko Volodymyr Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ профилактики и лечения радиационных поражений организма в эксперименте

Автори російською

Мамотюк Евгений Михайлович, Гусакова Валерия Антоновна, Кравченко Владимир Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 36/746

Мітки: експерименті, радіаційних, профілактики, організму, спосіб, уражень, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-27208-sposib-profilaktiki-ta-likuvannya-radiacijjnikh-urazhen-organizmu-v-eksperimenti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики та лікування радіаційних уражень організму в експерименті</a>

Подібні патенти