Пристрій для подрібнення полімервмісних матеріалів

Номер патенту: 2585

Опубліковано: 15.06.2004

Автор: Мікульонок Ігор Олегович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для подрібнення полімервмісних матеріалів, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також послідовно розташованими камерами ущільнення й подрібнення, розміщений у корпусі з можливістю обертання ущільнювальний шнек з подрібнювальним ротором, обладнаним кільцевим виступом, і засоби охолодження корпуса, подрібнювального ротора й ущільнювального шнека, який відрізняється тим, що кільцевий виступ виконано знімним, а в корпусі, в місці розташування кільцевого виступу подрібнювального ротора виконано щонайменше одне вікно.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кільцевий виступ виконано складеним із кільцевих секторів.

3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що кожне вікно корпуса обладнано знімною кришкою, внутрішня поверхня якої утворює частину камери подрібнення.

Текст

Дивитися

Корисна модель належить до подрібнювального обладнання, а саме до пристроїв для подрібнення твердих відходів, у першу чергу з матеріалів на основі природних і синтетичних високомолекулярних сполук (гуми, полімерів, пластмас, натуральної та штучної шкіри тощо), і може бути використаний, наприклад, для подрібнення зношених автомобільних камер і шин (у тому числі з текстильним і металевим кордом). Відомий пристрій для подрібнення полімервмісних матеріалів, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також послідовно розташованими камерами ущільнення й подрібнення, розміщений у корпусі з можливістю обертання ущільнювальний шнек з подрібнювальним ротором і засоби охолодження корпуса, подрібнювального ротора й ущільнювального шнека [пат. Росії №2057013, МПК В29В17/00, заявл. 07.02.1994, опубл. 27.03.96]. Зазначений пристрій забезпечує гарантоване просування подрібнюваного матеріалу від завантажувального отвору до розвантажувального, уникаючи утворення застійних зон в камері подрібнення, і досить ефективне наступне подрібнення. Проте, відсутність на подрібнювальному роторі спеціальних елементів, які дозволяють змінювати режими перероблення залежно від властивостей і характеристик подрібнюваного матеріалу значно звужує те хнологічні можливості пристрою та ефективність подрібнення різних матеріалів. Найближчим за технічною сутністю до пропонованого технічного рішення є пристрій для подрібнення полімервмісних матеріалів, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також послідовно розташованими камерами ущільнення й подрібнення, розміщений у корпусі з можливістю обертання ущільнювальний шнек з подрібнювальним ротором, спорядженим кільцевим виступом, і засоби охолодження корпуса, подрібнювального ротора й ущільнювального шнека [міжнародна заявка PCT/RU01/00345 (номер міжнародної публікації WO 02/16102 А1), МПК В29В17/00, заявл. 22.08.2001, опубл. 28.02.2002]. Цей пристрій, як і аналог, що розглянуто, також забезпечує ефективне просування подрібнюваного матеріалу до розвантажувального отвору та ефективне подрібнення. Проте, наявність на подрібнювальному роторі спеціального елемента - кільцевого виступ у дозволяє підвищити е фективність подрібнення конкретного типу матеріалу. При зміні же подрібнюваного матеріалу постійні форма й розміри кільцевого виступу не забезпечують ефективного й надійного процесу руйнування матеріалу. В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення пристрою для подрібнення полімервмісних матеріалів, у якому нове виконання кільцевого виступу подрібнювального ротора забезпечили би можливість регулювати режими подрібнення пристрою залежно від оброблюваного матеріалу (склад, стр уктура, розміри тощо) при одержанні високоякісного тонкодисперсного продукту з розвинутою питомою поверхнею. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для подрібнення полімервмісних матеріалів, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також послідовно розташованими камерами ущільнення й подрібнення, розміщений у корпусі з можливістю обертання ущільнювальний шнек з подрібнювальним ротором, спорядженим кільцевим виступом, і засоби охолодження корпуса, подрібнювального ротора й ущільнювального шнека, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що кільцевий виступ виконано знімним, а в корпусі в місці розташування кільцевого виступу подрібнювального ротора виконано щонайменше одне вікно. У найприйнятніших прикладах виконання пристрою кільцевий виступ може бути виконано складеним із кільцевих секторів, а також кожне вікно корпуса може бути споряджено знімною кришкою, внутрішня поверхня якої утворює частин у камери подрібнення. Вихідний матеріал, що підлягає подрібненню, надходить у завантажувальний отвір, де захоплюється витками ущільнювального шнека й через камеру ущільнення транспортується ним у напрямку до камери подрібнення. У камері ущільнення оброблюваний матеріал ущільнюється, стискається й завдяки зсувним деформаціям й стиранню розігрівається й піддається попередньому подрібненню. Ущільнений оброблюваний матеріал під тиском надходить у камеру подрібнення, в якій розташовано обертовий подрібнювальний ротор. Рухаючись між робочими поверхнями камери подрібнення й подрібнювального ротора, матеріал піддається інтенсивним зсувним деформаціям, що сприяє розвитку в матеріалі мікротріщин. На виході ж із зазору, утвореному поверхнею камери подрібнення й кільцевого виступу, тиск різко знижується, внаслідок чого матеріал по поверхням численних мікротріщин миттєво руйнується на дрібні частинки з високою питомою поверхнею. Виконання кільцевого виступу складеним із кільцевих секторів забезпечує можливість оперативної зміни геометрії й форми кільцевого виступу за рахунок демонтажу попереднього виступу й монтажу нового через одне або декілька вікон корпуса. Спорядження же кожного із згаданих вікон корпуса знімною кришкою, внутрішня поверхня якої утворює частину камери подрібнення, дозволяє розташовува ти вікна безпосередньо в місці розміщення кільцевого виступу подрібнювального ротора, що забезпечує високу зр учність монтажу-демонтажу кільцевого виступу. Сутність корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на фіг.1 - загальний вигляд пристрою, поздовжній розріз; на фіг.2 - розріз по А-А на фіг.1; на фіг.3 - виносний елемент Б на фіг.1. Пристрій для подрібнення полімервмісних матеріалів містить корпус 1 із завантажувальним 2 і розвантажувальним 3 отворами, а також послідовно розташованими камерами ущільнення 4 і подрібнення 5, розміщений у корпусі з можливістю обертання ущільнювальний шнек 6 з подрібнювальним ротором 7, спорядженим кільцевим виступом 8, і засоби 9-11 охолодження корпуса 1, подрібнювального ротора 7 та ущільнювального шнека 6 (фіг.1). Кільцевий виступ 8 виконано знімним, а в корпусі 1 у місці розташування кільцевого виступу 8 подрібнювального ротора 7 виконано щонайменше одне вікно 12. Кільцевий виступ 8 може бути виконано складеним із кільцевих секторів 13, а кожне вікно 12 корпуса 1 може бути споряджено знімною кришкою 14, внутрішня поверхня якої утворює частину камери подрібнення 5. Пристрій працює таким чином. Матеріал, що підлягає подрібненню, надходить у завантажувальний отвір 2 корпуса 1, де він захоплюється нарізкою ущільнювального шнека 6. Матеріал рухається до камери подрібнення 5, поступово ущільнюючись і нагріваючись за рахунок тертя по поверхні камери ущільнення 4 і ущільнювального шнека 6. Проходячи далі крізь камеру подрібнення 5 з подрібнювальним ротором 7, матеріал піддається інтенсивним зсувним деформаціям, що сприяє утворенню в ньому численних мікротріщин і при подальшому проходженні кільцевого виступу 8 його ефективному подрібненню з утворенням дрібнодисперсного продукту з розвинутою питомою поверхнею. Теплота, що виділяється внаслідок перероблення матеріалу, відводиться засобами 9-11 охолодження елементів пристрою. Зручний в експлуатації, пропонований пристрій забезпечить одержання високоякісного дрібнодисперсного порошку з найрізноманітніших матеріалів.

Додаткова інформація

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович

МПК / Мітки

МПК: B29K 21/00, B02C 19/22, B29K 101/00, B29B 17/04

Мітки: матеріалів, полімервмісних, подрібнення, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-2585-pristrijj-dlya-podribnennya-polimervmisnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для подрібнення полімервмісних матеріалів</a>

Подібні патенти