Спосіб лапароскопічної черезшкірної холецистостомії та пристрій для його здійснення

Номер патенту: 25729

Опубліковано: 30.10.1998

Автори: Ковальчук Леонід Якимович, Максимлюк Володимир Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб лапароскопічної черезшкірної холецистостомії, що включає пункцію жовчного міхура через край печінки з наступним введенням еластичного дренажу по голці-провіднику, який відрізняється тим, що еластичний дренаж вводять в порожнину жовчного міхура по голці-провіднику з введенням в її просвіт додаткового провідника.

2. Пристрій для лапароскопічної черезшкірної холецистостомії, який складається з голки-провідника та додаткового провідника і надітого на голку-провідник еластичного дренажу, який відрізняються тим, що голка-провідник має згин по дузі кола та потовщення на кінці для фіксації еластичного дренажу.

Текст

Винахід відноситься до медицини, а саме до хірургії, і може бути використаним для діагностики і лікування механічної жовтяниці. Відомий спосіб лапароскопічної черезшкірної холецистостомії шляхом пункції дна жовчного міхура троакаром-дренажем [4, 6]. 3 метою попередження післяопераційних ускладнень, пов'язаних з підтіканням жовчі повз дренаж існує метод лапароскопічної черезшкірної холецистостомії, яку проводять через паренхіму печінки в ділянці ложа жовчного міхура [1, 3 , 7]. Недолік відомого способу полягає у методичній складності проведення пункції жовчного міхура прямою голкою при необхідності здійснення її через позаочеревинну стінку, особливо у випадках, коли частина міхура зверху прикрита печінкою (фіг.1). Зазначений недолік пов'язаний з небезпекою пошкодження очеревини й витікання жовчі в черевну порожнину з усіма наступними важкими ускладненнями. Відомий спосіб лапароскопічної черезшірної холецистостомії шляхом проведення пункції жовчного міхура прямою голкою через міжреберний проміжок [1]. Недолік цього способу полягає в можливості пошкодження плеврального синусу (фіг.1) з аналогічними небажаними наслідками. В основу винаходу поставлено задачу удосконалити спосіб лапароскопічної черезшкірної холецистостомії, в якому шляхом введення в порожнину жовчного міхура еластичного дренажу по голці-провіднику з попередньо введеним в її просвіт додатковим провідником досягають підвищення технологічності хірургічного втручання та попередження післяопераційних ускладнень. Поставлена задача вирішується тим, що у способі лапароскопічної черезшкірної холецистостомії, який включає пункцію жовчного міхура через край печінки з наступним введенням еластичного дренажу по голці-провіднику, у відповідності до винаходу еластичний дренаж вводять по голці-провіднику з попередньо введеним в її просвіт додатковим провідником. Відомий пристрій для проведення лапароскопічної черезшкірної холецистостомії, виконаний у вигляді ущільнюючих надувни х латексних манжетних муфт, призначений для запобігання некерованого випадіння дренажу з порожнини жовчного міхура [5]. Недоліком відомого пристрою є деформація стінки міхура при надуванні ущільнюючих муфт, що може супроводжуватися розгерметизуванням холедохостоми та некротизацією оточуючи х тканин. Відомий пристрій для проведення лапароскопічної черезшкірної холецистостомії, виконаний, у вигляді зігнутого по дузі зонду, в канал якого в момент пункції вводять додатковий провідник, а після пункції через канал зонду вводять і залишають в порожнині міхура еластичний дренаж [2]. Недоліком відомого пристрою є те, що явно менший зовнішній діаметр еластичного дренажу (порівняно з зовнішнім діаметром зонду) не забезпечує герметичність холецистостоми. В основу винаходу поставлено задачу удосконалити пристрій для проведення лапароскопічної черезшкірної холецистостомії, в якому шляхом нанесення потовщення на кінець голки-провідника досягають підвищення надійності з'єднання голки-провідника з еластичним дренажем та герметизації холецистостоми. Поставлену задачу вирішують тим, що у пристрої для здійснення способу лапароскопічної черезшкірної холецистостомії, який складається з голки-провідника з введеним в її просвіт, додатковим провідником та надітого на голкупровідник еластичного дренажу, у відповідності до винаходу голка-провідник має згин по дузі кола та потовщення на кінці для фіксації еластичного дренажу. Пропонований спосіб реалізується слідуючим чином. Виконується лапароскопія і уточнюються показання до накладання холецистостоми. Під контролем лапароскопа в проекції жовчного міхура на передній черевній стінці визначається місце проведення пункції. Виконується місцева анестезія та надріз шкіри довжиною 3 - 4мм. Під час проколу передньої черевної стінки, зігнуту голку з дренажем тримають дугою відкритою в напрямку до голови хворого. Це попереджує випадкове пошкодження печінки і дає можливість, в разі необхідності, ввести голку в черевну порожнину вище краю реберної дуги. Потім голку з дренажем повертають на 180° і, вибравши необхідний кут, поступово проколюють край печінки в напрямку до ложа жовчного міхура. Отримавши через голку жовч, в жовчний міхур вводять жилку-провідник. Залишаючи дренаж на місці, голку частково підтягають настільки, щоб її кінець заховався в просвіті дренажу. Остаточне проведення дренажу через позаочеревинну стінку жовчного міхура і далі в його порожнину виконують по жилці-провіднику. На фіг.1 зображені умови проведення голкидренажу через паренхіму печінки і ложе жовчного міхура. Для цього, щоб виконати пункцію жовчного міхура через позаочеревинну частину стінки його, необхідно проводити її під певним кутом але для надання голці-провіднику необхідного напрямку заважає край реберної дуги 1. В багатьох хворих край печінки 2 накриває зверху частину жовчного міхура 3 покриту очеревиною. При виконанні пункції в прямому напрямку 4 (вказано пунктирною лінією) можливе проведення дренажу через край печінки в просвіт жовчного міхура через стінку його покриту очеревиною. В цих випадках втрачається основна перевага черезпечінкової пункції, так як жовч може витікати повз дренаж в вільну черевну порожнину з послідуючими важкими наслідками. Спроба проведення пункції прямою голкою в напрямку 5, через міжреберний проміжок пов'язана з можливістю пошкодження плеврального синусу 6. Пункція жовчного міхура виконується голкоюпровідником 7 з еластичним дренажем 8, які зігнуті в площині по дузі окружності. Це дозволяє після проколу передньої черевної стінки змінити кут, під яким вводиться голка, надати їй необхідного напрямку та провести дренаж в порожнину міхура 9 через стінку його непокриту очеревиною 10. Введення голки-провідника з дренажем не в прямому напрямку, а по дузі окружності дозволяє більш безпечно провести операцію та уникнути ускладнення, пов'язаного з проколом стінки жовчного міхура покриту очеревиною. Після пункції жовчного міхура для подальшого введення еластичного дренажу в його порожнину використовується додатковий провідник-жилка, введений через просвіт голки, гострий кінець якої підтягується в просвіт дренажу. Використання двох провідників: жорсткого - голки і еластичного жилки, попереджує можливість пошкодження протилежної місцю пункції стінки жовчного міхура під час введення еластичного дренажу в його порожнину. На фіг.2 зображено робочий кінець голкипровідника з дренажем. Голка-провідник має потовщення 11, яке захоплює за собою еластичний дренаж 12 з частково запаяним кінцем 13 та боковим отвором 14. Це дозволяє еластичному дренажу подолати опір тканин передньої черевної стінки, печінки та її Глісонової капсули. Голка з дренажем можуть бути виготовлені різної довжини, діаметру та ступені згину. Оптимальна довжина інструменту 180мм: внутрішній діаметр голки 1мм; опірне потовщення голки 0,5мм по колу; внутрішній діаметр дренажу 3мм; виступ голки за межі робочого кінця дренажу 5мм. Інструмент та принцип введення еластичного дренажу спочатку по голці, а потім по жилці провіднику можуть бути використані при накладанні стоми на сечовий міхур, дренуванні плевральної порожнини. Приклад. Хвора В., 53 років, поступила з діагнозом; рак Фатерового соска, механічна жовтяниця. Тривалість жовтяниці - 5 тижнів. При поступленні в стаціонар загальний стан хворої задовільний. Шкіра та видимі слизові іктеричні. В легенях вислуховується везикулярне дихання. Тони серця ритмічні приглушені. Пульс 78уд. в хвилину, правильного ритму, AT 115/70мм рт.ст. Язик вологий обкладений білим нальотом. Живіт м'який, дещо болючий в епігастральній ділянці. Печінка - нижній край виступає на 3см нижче правої реберної дуги, при пальпації щільна не болюча. Позитивний симптом Курвуаз'є. Аналіз крові: Нв 106г/л, еритроцити - 3,78 ´ 1012, лейкоцити 4,6 ´ 109, ШОЕ 66мм/г. Білок 66,9г/л, сечовина 8,32ммоль/л, білірубін загальний 446,21мкмоль/л, білірубін прямий 360,77мкмоль/л, білірубін непрямий 85,44мкмоль/л. При ультразвуковому дослідженні печінка розміром 125 ´ 130мм, структура зерниста, підвищеної ехогенності, внутрішньопечінкові протоки розширені. Жовчний міхур різко збільшений, з наявністю осаду. Підшлункова залоза однорідної структури, в проекції головки слабо ехонегативний утвір розміром 25 ´ 15мм. При езофагогастродуоденоскопії виявлено рак великого дуоденального соска, підтверджений гістологічним дослідженням. Після передопераційної підготовки хворій виконана лапароскопічна черезшкірна черезпечінкрва холецистектомія по запропонованому методу. Через 3 тижні після декомпресії жовчних шляхів при загальному білірубіні 48мкмоль/л хворій виконана панкретодуоденальна резекція. Таким чином, запропонований спосіб лапароскопічної черезшкірної холецистостомії та пристрій для його здійснення забезпечують попередження післяопераційних ускладнень (підтікання жовчі біля холецистостоми) та підвищення технологічності хірургічного втр учання.

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kovalchuk Leonid Yakymovych

Автори російською

Ковальчук Леонид Якимович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/94

Мітки: холецистостомії, спосіб, черезшкірної, пристрій, лапароскопічної, здійснення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-25729-sposib-laparoskopichno-cherezshkirno-kholecistostomi-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лапароскопічної черезшкірної холецистостомії та пристрій для його здійснення</a>

Подібні патенти