Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система повітропідігріву для транспорта, що містить розташовані в корпусі електродвигун з відповідними крильчаткою нагнітання повітря і першим електронагрівником, а також схему живлення, в якій електродвигун приєднаний паралельно першому електронагрівнику, яка відрізняється тим, що містить принаймні один додатковий електронагрівник, який послідовно у вигляді подільника напруги з'єднаний з першим електронагрівником, при цьому схема живлення підключена на крайні клеми цього подільника напруги.

2. Система згідно з п. 1, яка відрізняється тим, що кожен додатковий електронагрівник із подільника напруги розташований в відповідному додатковому корпусі разом з відповідними додатковими електродвигуном і крильчаткою нагнітання повітря, при цьому додатковий електродвигун приєднаний паралельно відповідному додатковому електронагрівнику.

3. Система за будь-яким з пп. 1 чи 2, яка відрізняється тим, що схема живлення приєднана до напруги постійного струму, а кожний електродвигун виконаний у вигляді асинхронного електродвигуна, при цьому між кожним електродвигуном і відповідним електронагрівником приєднаний перетворювач постійної напруги в змінну напругу.

4. Система за будь-яким з пп. 1 - 3, яка відрізняється тим, що схема живлення містить свій вимикач у вигляді транзисторної оптопари і через яку вона з'єднана з колом керування.

5. Система згідно з п. 4, яка відрізняється тим, що коло керування містить робочий і аварійний термовимикачі для кожного електронагрівника.

6. Система за будь-яким з пп. 1 - 5, яка відрізняється тим, що кожний електронагрівник виконаний у вигляді термокабеля, котрий намотаний спіралеподібно на торі, площина якого розташована паралельно площині крильчатки нагнітання повітря.

Текст

Корисна модель відноситься до галузі електротехніки, зокрема до систем електричного повітропідігріву для використання в салонах на електротранспорті. Найбільш близьким до заявляемого рішення по технічній суті та досягаемому технічному результату є система повітропідігріву для транспорту по авт. св. СРСР №1645790А1, опубл. 30.04.91, МПК 5 F24Н3/04, що містить розташовані в корпусі електродвигун з відповідними крильчаткою нагнітання повітря і першим електронагрівником, а також схему живлення, в якій живлення електродвигуна приєднано паралельно першому електронагрівнику. В цій системі повітропідігріву корпус виконаний у вигляді стакана, в котрому від його закритого торця послідовно розташовані електродвигун, крильчатка нагнітання повітря і перший електронагрівник. Ця система може використовуватися на автотранспорті, де діє невелика напруга живлення. Основним недоліком цієї системи є неможливість застосування її на електротранспорті, в мережі якого діє підвищена напруга порядка шістсот вольт, а виконання електродвигуна на таку напругу буде знижувати при цьому як електробезпеку, так і пожежобезпеку. Другим недоліком цієї системи є перегрів електродвигуна за рахунок розміщення його в корпусі у вигляді стакана, що не виключає також зниження як електробезпеки так і пожежобезпеки. В основу корисної моделі покладене завдання створення ефективної системи повітропідігріву для електротранспорту, шля хом забезпечення пристосування схеми живлення системи для використання її на електротранспорті, де діє підвищена напруга, і котра дозволить підвищити при цьому електробезпеку і пожежобезпеку. Крім того, дозволить створити розподілену систему повітропідігріву в електротранспорті. Поставлене завдання вирішується тим, що система повітропідігріву для транспорту містить розташовані в корпусі електродвигун з відповідними крильчаткою нагнітання повітря і першим електронагрівником, а також схему живлення, в якій живлення електродвигуна приєднано паралельно першому електронагрівнику. При цьому пристрій містить принаймні один додатковий електронагрівник, який послідовно у вигляді подільника напруги з'єднаний з першим електронагрівником, при цього схема живлення заживлена на крайні клеми цього подільника напруги. Крім того, кожен додатковий електронагрівник із подільника напруги розташований в відповідному окремому додатковому корпусі разом з відповідними додатковими електродвигуном і крильчаткою нагнітання повітря, при цьому живлення цього додаткового електродвигуна приєднано паралельно відповідному додатковому електронагрівнику. Схема живлення приєднана до напруги постійного струму, а кожний електродвигун виконаний у вигляді асинхронного електродвигуна, при цьому між кожним електродвигуном і відповідним електронагрівником приєднаний перетворювач постійної в змінну напругу. Схема живлення також містить свій вимикач у вигляді транзисторної оптопари і через яку вона з'єднана з колом керування. А коло керування містить робочий і аварійний термовимикачі для кожного електронагрівника. Кожний електронагрівник виконаний у вигляді термокабеля, котрий намотаний спіралеподібно на торі, площина якого розташована паралельно площині крильчатки нагнітання повітря. Виконання системи повітропідігріву принаймні з одним додатковим електронагрівником, який з'єднаний з першим електронагрівником у вигляді подільника напруги живлення електродвигуна, дозволяє запезпечити і нагрів повітря і зниження напруги живлення, що в свою чергу забезпечує підвищення при цьому електробезпеки і пожежобезпеки. Розташування кожного додаткового електронагрівника в відповідному додатковому корпусі разом з відповідними додатковими електродвигуном і крильчаткою нагнітання повітря, з приєднанням живлення кожного додаткового електродвигуна паралельно відповідному додатковому електронагрівнику, дозволяє виконати систему повітропідігріву розподіленою. Що також запезпечує підвищення електробезпеки і пожежобезпеки. Приєднання схеми живлення системи до напруги постійного струму з використанням при цьому асинхронного електродвигуна з відповідним перетворювачем постійної в змінну напругу дозволяє також підвищити електробезпеку і пожежобезпеку за рахунок відсутності іскристих щіток колекторного електродвигуна постійного струму. Що також підвищує надійність роботи і ресурс роботи електродвигуна. Виконання схеми живлення з вимикачем у вигляді транзисторної оптопари і через яку вона з'єднана з колом керування також підвищує електробезпеку і пожежобезпеку за рахунок виконання органів керування системою повітропідігріву на низькій напрузі. Виконання кола керування с робочим і аварійним термовимикачами для кожного електронагрівника і котрі розташовані біля відповідних електронагрівників дозволяє також забезпечити підвищення електробезпеки і пожежобезпеки за рахунок відключення схеми живлення системи при досягненні необхідної температури повітря, або в аварійному режимі при значному підвищені температури електронагрівників. Виконання кожного електронагрівника у вигляді термокабеля підвищує електробезпеку і пожежобезпеку за рахунок відсутності відкритого нагрівного елемента. А спіралеподібна намотка термокабеля на торі, площина котрого розташована паралельно площині крильчатки нагнітання повітря дозволяє підвищити відбір тепла повітрям від електронагрівника . Викладене вище підтверджує наявність причинно-наслідкових зв'язків між сукупністю суттєви х ознак корисної моделі, що заявляється, та досягаємим технічним результатом. Дана сукупність суттєви х ознак дозволяє в порівнянні з прототипом забезпечити пристосування схеми живлення системи для використання її на електротранспорті, що дозволить при цьому підвищити електробезпеку і пожежобезпеку. Крім того, дозволяє створити розподілену систему повітропідігріву в електротранспорті. Заявлювана корисна модель пояснюється кресленням, на якому на: фіг.1 - наведена електрична схема живлення системи повітропідігріву для електротранспорту; фіг.2- схема конструктивного розташування в відповідному корпусі відповідних електродвигуна, крильчатки нагнітання повітря і електронагрівника. Кращий варіант виконання системи повітропідігріву для транспорту, згідно з фіг.1, 2, містить розташовані послідовно в відповідному корпусі 1 (1.2-1.3), електродвигуна 2 (2.1-2.3) з відповідною крильчаткою 3 (3.1-3.3) нагнітання повітря і електронагрівником 4 (4.1-4.3). Схема живлення виконана в вигляді подільника 5 напруги, що складається з послідовно з'єднаних першого 4.1 і додаткових електронагрівників 4.2-4.3, к кожному з котрих паралельно приєднано через відповідні перетворювачі 6.1-6.3 постійної в змінну напругу відповідні асинхронні електродвигуни 2.1-2.3. Схема живлення заживлена від постійної високої напруги порядка шестисот вольт на крайні клеми подільника 5 напруги через вимикач 7 у вигляді транзисторної оптопари, через яку вона з'єднана з колом керування низької напруги і в котрому послідовно ввімкнені робочі 8.1-8.3 і аварійні 9.1-9.3 термовимикачі. Кожна відповідна пара з робочих 8.1-8.3. і аварійних 9.1-9.3 термовимикачів розташована в відповідному корпусі 1.1-1.3 біля відповідного нагрівника 4.1-4.3. Кожен електронагрівник 4.14.3 виконаний у вигляді термокабеля, котрий намотаний спіралеподібне на торі 10, площина котрого розташована паралельно площині відповідної крильчатки 3.1-3.3 нагнітання повітря, з боку якої перед тором 10 розташований відповідний конус 11 розсікання повітря. В другому варіанті виконання система повітропідігріву для транспорту виконана з розташуванням в одному корпусі 1 одного електродвигуна 2 з відповідною крильчаткою 3 нагнітання повітря і схеми живлення у вигляді подільника 5 напруги з послідовно з'єднаними першим 4.1 і другими додатковими електронагрівниками 4.2-4.3. При цьому живлення електродвигуна 2 паралельно приєднано до першого електронагрівника 4.1 або до будь-якого іншого електронагрівника 4.2-4.3 подільника 5 напруги. При живлені від постійної високої напруги використовується асинхронний електродвигун 2 з відповідним перетворювачем 6 з постійної в змінну напругу. Крім того, система повітропідігріву для транспорту може бути заживлена від змінної високої напруги без використання перетворювачів постійної в змінну напругу. Система повітропідігріву для транспорту працює таким чином. Від джерела (не показано) живлення висока постійна напруга подається на схему живлення, тобто на крайні клеми подільника 5 напруги, а низька напруга - на коло керування. При цьому на кожен електронагрівник 4.1-4.3, на вхід кожного перетворювача 6.1-6.3 і відповідно на живлення кожного електродвигуна 2.1-2.3 надходить розподілена робоча їх напруга. При обертанні електродвигунів 2.1-2.3 і відповідно крильчаток 3.1-3.3 холодне повітря з боку електродвигунів 2.1-2.3 надходить з розсіканням його відповідним конусом 11-11.3 на відповідні електронагрівники 4.1-4.3 і далі нагріте повітря надходить до салону (не показаний) електротранспорту. При цьому при досягненні повітрям робочої температури спрацьовує відповідний робочий термовимикач 8.1-8.3, який розмикає коло керування і через тразисторну оптопару 7 розмикає живлення подільника 5 напруги. Таким же чином спрацьовує відповідний аварійний термовимикач 9.1-9.3 при перегріві корпуса 1.1-1.3 в місці розташування електронагрівників 4.1-4.3.

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Khoroshylov Volodymyr Petrovych, Khar' Taras Andriiovych

Автори російською

Хорошилов Владимир Петрович, Харь Тарас Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B60H 1/22, F24H 3/04

Мітки: повітропідігріву, транспорта, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-2502-sistema-povitropidigrivu-dlya-transporta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система повітропідігріву для транспорта</a>

Подібні патенти