Спосіб спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми

Номер патенту: 23862

Опубліковано: 11.06.2007

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми, що включає збір їх із природного середовища, який відрізняється тим, що для приваблювання, зараження та наступного відбору трихограми використовують щойно відкладені яйця дубового шовкопряда, попередньо наклеєні на смужки цупкого паперу, котрі розташовують у незаймані природні чагарникові або деревні урочища, причому для приваблювання та утримання трихограми біля смужок розташовують годівниці, наповнені водним розчином 5 %-го меду у суміші з модифікованим попередником рибонуклеїнової кислоти (РНК) - метилурацилом, у концентрації 0,035-0,008 %.

Текст

Корисна модель відноситься до сільського господарства, зокрема до галузі захисту рослин та масового вирощування ентомофагів і може бути використана в те хнологіях біологічного захисту культурних рослин. Відомо, що складовою частиною сучасних інтегрованих систем захисту рослин є використання окремих елементів та способів біологічного контролю чисельності шкідливих комах та кліщів. Серед таких способів використання паразита яєць багатьох шкідливих комах - видів роду Trichogramma [Гринберг Ш.М. Научные основы биотехнологии производства и применения трихограммы. Автореф. дисс. доктора биологических наук. Ленінград, 1991. - 56С.]. Відомо, що в технологіях масового вирощування ентомофагів, використовуються способи, спрямовані на підтримання високожиттєздатних популяцій ентомофагів, зокрема створенням оптимальних гідротермічних умов у біолабораторіях, вирощування життєздатних комах-господарів, зокрема, основного господаря трихограми зернової молі [Нагорная И.М., Громовой Т.Ю., Дрозда В.Ф., Фурсов В.Н. Способ массового разведения зерновой моли. А. С. СССР №1585910. МПК А01 К67/00. Заявл. 23.01.89, ДСП]. Спосіб передбачає нанесення на поверхню яєць зернової молі стимулятора - суміші двоокису кремнію та лізоциму. Оброблені у способі цією сумішшю яйця молі переносять на зерно ячменю. Реалізація способу дозволяє збільшити життєздатність та плодючість молі. Проте, не встановлена дія способу по відношенню до трихограми. Відомий спосіб отримання життєздатних популяцій ентомофагів роду Trichogramma, котрий є найбільш близьким технічним рішенням до способу, що пропонується і вибраний в якості корисної моделі [Дрозда В.Ф. Спосіб вирощування ентомофагів роду Trichogramma. Патент України, №20279, МПК А 01 К 67/00. Заявл. 15.07.97. Опубл. 27.02.98, Бюл. №1]. Спосіб викладений у корисній моделі полягає у тому, що життєздатні популяції трихограми отримують внаслідок того, що перед отриманням яєць дубового та тутового шовкопрядів, у котрих вона розвивається, гусеницям дубового шовкопряда з 3-ого біологічного віку, згодовують листя кормових рослин, оброблене водним розчином препарату дімілін 25% порошок, що змочується в концентрації 10-4-10-6%. Використання діміліну у способі в оптимальні періоди, призводить до регулювання метаболізму в результаті чого самиці відкладають яйця, які відрізняються тим, що вони покриті тонким хітиновим покривом. Трихограма, відкладає у них яйця, відзначається вираженою життєздатністю та плодючістю. Проте відомий спосіб має такі недоліки: спосіб не забезпечує відбір природних популяцій трихограми з навколишнього середовища, незайманих екосистем; у відомому способі використовується інсектицидний препарат, котрий використовується для захисту садових та інши х насаджень, що є потенційно небезпечним для використання у відомому способі. В основу корисної моделі поставлене завдання створити такий спосіб спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми, в якому у якості комахи-господаря, що накопичує природні популяції трихограми, можна було б використовувати яйця дубового шовкопряда Antheraea pernyi G.M., який має здатність ефективно протистояти можливій негативній дії природних хижаків. Поставлене завдання досягається тим, що у способі спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми, що включає збір їх із природного середовища, згідно корисної моделі, для приваблювання, зараження та наступного відбору трихограми, використовують щойно відкладені яйця дубового шовкопряда, попередньо наклеєні на смужки цупкого паперу, котрі розташовують у незаймані природні чагарникові або деревні урочища, причому для приваблювання та утримання трихограми, біля смужок розташовують годівниці наповнені водним розчином 5%-го меду у суміші з модифікованим попередником рибонуклеїнової кислоти (РНК) метилурацилом, у концентрації 0,035-0,008%. Регулярне оновлення фонду лабораторних популяцій трихограми, шляхом використання високожиттєздатних природних популяцій трихограми важливе для стабільного функціонування біолабораторій. Запропонований спосіб вирішує цю проблему шляхом використання в якості комахи-господаря, у якій накопичуються природні популяції трихограми - яйця дубового шовкопряда Antheraea pernyi G.M. Цей господар є привабливим та зручними для збору природної трихограми. На користь цього свідчать такі його характеристики, як здатність ефективно протистояти можливій негативній дії природних хижаків, котрі завдяки міцному хоріону, нездатні на них нападати. Крім того, у одному яйці дубового шовкопряда розвивається від 30-50-100 та більше особин трихограми. Також, згідно запропонованого способу, приваблюють та утримують популяції трихограми, її високожиттєздатну частину, завдяки використанню годівниць для імаго трихограми. У запропонованому способі, у природні урочища чагарникових або дерев'янистих асоціацій, котрі не зазнавали інсектицидних або інших технологічних дій, де розвиваються природні популяції трихограми, експонували яйця дубового шовкопряда, відкладені самицями впродовж одного дня. Отримані яйця, попередньо наклеювали водним розчином меду на картки з цупкого паперу, котрі розташовували всередину крони кущів або дерев, поруч з якими розташовували також годівниці із пластикового посуду, наповнені водним розчином 5%-го меду у суміші з модифікованим попередником рибонуклеїнової кислоти (РНК) - метилурацилом, у концентрації 0,035-0,008%. Приваблюють природні популяції трихограми яйця шовкопряда та живильна принада. Відкласти яйця самицям трихограми в яйця дубового шовкопряда, крізь щільний хітиновий покрив, в спромозі лише високожиттєздатні популяції трихограми. Суть запропонованого способу полягає у тому, що відбираються з природи тільки високожиттєздатні популяції трихограми, котрі, внаслідок властивих їм ознак, а також внаслідок споживання запропонованої дієти складової частини способу, заражають, попередньо експоновані яйця дубового шовкопряда. Таким чином здійснюється спрямований відбір тільки високожиттєздатних популяцій трихограми із природного середовища, з наступним перенесенням їх у біолабораторію, де започатковується високожиттєздатна колонія паразита. Приклад здійснення способу. Популяцій дубового шовкопряда, котрі вирощують за відомими способами, з використанням листя дуба, граба, бука або берези, після закінчення живлення, формування лялечок в коконах, вильоту метеликів, спаровування, відбирали яйця шовкопряда не старше одного дня після їх відкладання. Відбирали лише життєздатні яйця, після візуального обстеження і наклеювали по 50 штук на смужки цупкого паперу, використовуючи для цього водний розчин меду. Картки, за допомогою клею, закріпляли в кронах дерев або чагарників на висоті 1,0...1,5м від землі. Одночасно з цим, у крони дерев, біля експонованих яєць, закріпляли у пластиковому посуді, місткістю 2-3мл, живильну принаду у складі водного розчину 5%-го меду сумісно з модифікованим попередником РНК - метилурацилом у концентрації 0,035-0,008%. Тривалість експонування яєць дубового шовкопряда 3-4 дні. Після закінчення цього терміну, смужки паперу, з наклеєними на них яйцями шовкопряда, переважно заражених природною трихограмою, переносили у лабораторію, де за визначальними тестовими показниками, оцінювали величину позитивного результату, порівнюючи його із способом-прототипом. Апробували також окремий елемент способу, коли експонували яйця дубового шо вкопряда, але без дієти. Отриманий цифровий матеріал опрацьовувався статистичне. Результати визначальних параметрів обґрунтування способу представлено у таблиці. За оціночними показниками та величиною отриманого позитивного результату він перевищує прототип. Зокрема, вдалося здійснити спрямований відбір переважно високожиттєздатних (94,7% проти 73,8% у прототипі) популяцій природної трихограми. Крім того, за іншими тестовими показниками, запропонований спосіб суттєво перевищував прототип. У підсумку, коефіцієнт використання яєць дубового шовкопряда у запропонованому способі становить 0,75, тоді як у прототипі тільки 0,46. Експериментально також встановлено, що спосіб дає можливість отримати позитивний результат, внаслідок використання його у повному обсязі, у сукупності усі х його суттєвих ознак. Окремі його елементи не вирішують проблему спрямованого відбору високо життєздатних популяцій трихограми, що ілюструють матеріали таблиці. Таблиця Характеристика дієвості, ефективності та величини позитивного результату способу спрямованого відбору високо життєздатних популяцій трихограми Способи, що порівнюються Яйця дубового шовкопряда експоновані в чагарникові урочища; дієта для імаго в годівницях (Спосіб, що пропонується) Яйця дубового шовкопряда експоновані в чагарникові урочища; дієта відсутня (Елемент способу) Спосіб - прототип НІР 05 Експоновано яєць дубового шовкопряда Запропоновано, Заражено трихограммою, екз. % Вилетіло імаго трихограми Життєздатність Деформованих Коефіцієнт популяцій У т.ч. та інших, % використання % самиць, трихограми, % яєць % 389 84,7 91,7 74,3 94,7 7,3 0,75 402 69,8 86,4 69,3 82,5 11,8 0,53 319 52,6 6,9 74,3 7,7 50,6 7,4 73,8 6,2 19,8 4,6 0,46

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of purposive selection of high viable trichogramma populations

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ направленного отбора высокожизнеспособных популяций трихограммы

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: популяцій, високожиттєздатних, спрямованого, трихограми, відбору, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-23862-sposib-spryamovanogo-vidboru-visokozhittehzdatnikh-populyacijj-trikhogrami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми</a>

Подібні патенти