Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Датчик вигину каната, що містить чутливий елемент і пристрій для відключення підйомної установки, який відрізняється тим, що чутливий елемент виконано у вигляді набору кілець, нанизаних на трос і поміщених у рукав, при цьому один з кінців троса з'єднано з пристроєм для відключення підйомної установки.

Текст

Запропоноване технічне рішення належить до пристроїв вимірювальної техніки, а конкретніше - до пристроїв контролю застрягання підйомної посудини у вертикальних підйомах шахт за напуском головного каната. Одним з основних факторів, що впливають на безпечну експлуатацію, технічне обслуговування і високу продуктивність шахтних підйомних установок, є вірогідність контролю кінематичних параметрів, до яких відносяться положення підйомних посудин, швидкість і т.п. Застосовувані в цей час засоби вимірювання кінематичних параметрів підйомної посудини, що рухається по стволу, мають один істотний недолік, який полягає в тому, що контроль параметрів здійснюється непрямим шляхом - за інформацією, одержуваної від вала барабана підйомної машини. Тому інформація про стан підйомної посудини (рух або зупинку) не є достовірною. Відоме технічне рішення, у якому величина навантаження на головний канат виміряється в місці його кріплення до піднімальної судини (фірма FUNKE-HUSTER, Німеччина). При цьому, сигнал з датчика, що вимірює величину навантаження на канат (тобто, вага підйомної посудини), по каналах телеметрії безперервно передається в пристрій контролю, і дискретна зміна навантаження на канат убік зменшення може розцінюватися, як застрягання підйомної посудини. При очевидних достоїнства х цього технічного рішення до його недоліків можна віднести необхідність використання джерел електроживлення великої ємності, необхідних як для живлення датчика, так і для живлення пристроїв телеметрії, що працюють у безперервному режимі. Відомий також датчик провисання струни каната РПКл (РПКп), що випускається серійно. Він побічно контролює застрягання підйомної посудини в стволі за станом похилої частини головного каната, яка знаходиться між копровим шківом і барабаном підйомної машини [див. Схема керування скіповою підйомною установкою БЦКБ 9,5х2,5. 24254ПС. Новокраматорський машинобудівний завод. 2000p.]. Цей пристрій фіксує застрягання підйомної посудини в стволі (під час її р уху вниз) за провисанням похилої частини струни каната. Пристрій працює так. Під час опускання підйомної посудини вниз, у момент її застрягання, навантаження на головний канат дискретно зменшуються, що призводить до провисання похилої частини головного каната, яка знаходиться між копровим шківом і барабаном підйомної машини. Провислий канат, впливаючи на штангу, яка є чуттєвим елементом датчика, розмикає його нормально замкнуті контакти. Це викликає спрацьовування реле провисання РПКл (РПКп), яке видає сигнал «Провисання», і блокує роботу підйомної установки. Основним недоліком відомого технічного рішення є те, що при великих довжинах каната, тобто, коли вага головного каната, що знаходиться в стовбурі, стає порівнянним з вагою підйомної посудини, провисання струни не відбувається, а, отже, і застрягання посудини датчик РПКл (РПКп) не фіксує. У основу запропонованого технічного рішення поставлено завдання зі створення датчика вигину каната, що дозволяє фіксувати напуск головного каната, який виникає під час застрягання підйомної посудини безпосередньо в стволі. Поставлене завдання розв'язується за рахунок того, що в датчику вигину каната, що містить чуттєвий елемент і кінцевий вимикач, відповідно до корисної моделі, чуттєвий елемент виконано у вигляді набору кілець, поміщених у рукав і нанизаних на трос, один з кінців якого з'єднано з кінцевим вимикачем. Відомо, що в момент застрягання підйомної посудини головний канат напускається на неї, змінюючи при цьому свою геометрію. Виконання чуттєвого елемента датчика гнучким дає йому можливість повторювати геометрію каната, порівнюючи її з заданої - прямолінійної, і під час її зміни, впливати на пристрій, який сигналізує про застрягання підйомної посудини. Оскільки напуск каната, зв'язаний з його вигином, то як датчик напуску можна використовувати датчик, чуттєвий елемент якого фіксує вигин каната. На фігурі 1 зображено загальний вигляд датчика вигину каната, на фігурі 2 - розміщення датчика на вертикальних підйомних установках. Датчик містить чуттєвий елемент, який являє собою ряд кілець 1, нанизаних на гнучкий трос 2, і поміщених у гумовий рукав 3. Кінець троса з'єднано з важелем кінцевого вимикача 4. Дана конструкція кріпиться до головного каната 5. Крім того, на фігурі 2 наведено підйомну посудину 6, радіостанцію 7 посудини, датчик вигину 8, шків 9, радіостанцію 10 машиніста підйому, барабан 11 підйомної машини. Принцип роботи датчика заснований на перетворенні зусилля вигину чуттєвого елемента в енергію механічного переміщення троса. Датчик працює так. Закріплюють датчик до головного каната 5 у безпосередній близькості від причіпного пристрою підйомної посудини 6, тому що саме в цьому місці утворюються петлі каната у разі її застрягання в стволі. У початковому стані канат 5 натягнуто. При цьому чуттєвий елемент датчика займає вертикальне положення. Контакти кінцевого вимикача 4 розімкнуті (замкнуті). Під час вигину каната 5 гумовий рукав 3 теж вигинається. Між кільцями 1, нанизаними на трос 2, з'являються зазори. Трос 2, при цьому, натягається, що приводить до переміщення його вільного кінця, механічно зв'язаного з важелем кінцевого вимикача 4. Останній спрацьовує і відбувається замикання (розмикання) його контактів. Після припинення відхиляючого впливу і повернення чуттєвого елемента у ви хідний стан, важіль кінцевого вимикача 4 повертається у початкове положення поворотною пружиною, унаслідок чого контакт розмикається (замикається). Стан контактів датчика контролюється. У момент замикання контактів датчика радіостанція 7, що знаходиться на підйомній .посудині формує модульований сигнал робочої частоти, що приймається і детектується радіостанцією 10 машиніста підйомної установки. Під часи формування акустичного сигналу «Напуск», машиніст підйомної установки виконує команду «Стоп».

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cable bend detector

Автори англійською

Levytskyi Oleksandr Serhiiovych, Kazakov Volodymyr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Датчик изгиба троса

Автори російською

Левицкий Александр Сергеевич, Казаков Владимир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: G01L 5/04

Мітки: каната, вигину, датчик

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-23468-datchik-viginu-kanata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Датчик вигину каната</a>

Подібні патенти