Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені відтяжні валики з жорстко закріпленими на кінці кожного циліндричними зубчастими колесами для кінематичного з'єднання відтяжних валиків між собою, причому ведучий відтяжний валик встановлений в нерухомих опорах, а ведені відтяжні валики, розташовані по різні боки від ведучого, встановлені в повзунах, що притискаються до ведучого відтяжного валика за допомогою пружин, який відрізняється тим, що пружина встановлена з можливістю регулювання її зусилля притиску до відповідного відтяжного валика.

2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що пружини виконані з різною жорсткістю для кожного з відтяжних валиків.

Текст

УКРАЇНА UA (11)2337 (із) U (5D7D04B15/88 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОПИС ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ видається під відповідальність власника патенту (54) МЕХАНІЗМ ВІДТЯЖКИ ПОЛОТНА КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ (21)2003054799 ,* (22) 27.05.2003 (24) 16 02.2004 (46) 16.02 2004, Бюл № 2, 2004 р (72) Тарасенко Анатолій Іванович, Коробченко Євген Олексійович (73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (57) 1. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені ВІДТЯЖНІ валики з жорстко закріпленими на КІНЦІ КОЖ НОГО циліндричними зубчастими колесами для Корисна модель відноситься до області трикотажного машинобудування, а саме, до механізмів відтяжки полотна круглов'язальної машини Відомий механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та ведений ВІДТЯЖНІ валики з жорстко закріпленими на одному з КІНЦІВ кожного циліндричними зубчастими колесами для кінематичного з'єднання відтяжних валиків між собою, при цьому ведучий відтяжний валик встановлений в нерухомих опорах, а ведений відтяжний валик встановлений в повзунах (див. Коган Л.П., Кеслер Ю.В. Однофонтурные кругловязальные машины - М • Легкая индустрия, 1968. - С.21, рис.13). Наявність одного веденого відтяжного валика не забезпечує стабільності відтяжки полотна (див Гарбарук В.Н Проектирование трикотажных машин. - Л Машиностроение, 1980 - 472с). Крім того, наявність на одному із КІНЦІВ кожного відтяжного валика циліндричного зубчастого колеса призводить, в результаті дії радіальних сил в зубчастому зачепленні, до нерівномірного притиску відтяжних валиків до полотна по їх довжині, що також призводить до порушення процесу стабільності відтяжки полотна, що знижує надійність роботи механізму. Відомий також механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені ВІДТЯЖНІ валики з жорстко закріпленими на КІНЦІ кожного циліндричними зубчастими колесами для кінематичного з'єднання відтяжних валиків між собою, при цьому ведучий відтяжний валик встановлений в нерухомих опорах, а ведені ВІДТЯЖНІ валики, розташовані по різні боки від ведучого, кінематичного з'єднання відтяжних валиків між собою, причому ведучий відтяжний валик встановлений в нерухомих опорах, а ведені ВІДТЯЖНІ валики, розташовані по різні боки від ведучого, встановлені в повзунах, що притискаються до ведучого відтяжного валика за допомогою пружин, який відрізняється тим, що пружина встановлена з можливістю регулювання и зусилля притиску до ВІДПОВІДНОГО відтяжного валика. 2 Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що пружини виконані з різною жорсткістю для кожного 3 відтяжних валиків. встановлені в повзунах, що притискаються до ведучого відтяжного валика за допомогою пружин, при чому пружини діють з однаковим зусиллям притиску (див. Машины круглов'язальные однофонтурные типа КО-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - Черновцы, 1992 с.51, рис.2) Проте таке вирішення проблеми стабілізації процесу відтяжки полотна не усуває недолік відомих механізмів відтяжки полотна круглов'язальних машин, а саме нерівномірність притиску відтяжних валиків до полотна по їх довжині, що знижує надійність роботи механізму відтяжки полотна. Таким чином в основу корисної моделі покладена задача створити таку конструкцію механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини, в якій шляхом заміни форми виконання елементів забезпечилось би підвищення надійності роботи механізму відтяжки полотна Поставлена задача вирішена тим, що механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені ВІДТЯЖНІ валики з жорстко закріпленими на КІНЦІ КОЖНОГО циліндри чними зубчастими колесами для кінематичного з'єднання відтяжних валиків між собою, при цьому ведучий відтяжний валик встановлений в нерухомих опорах, а ведені ВІДТЯЖНІ валики, розташовані по різкі боки від ведучого, встановлені в повзунах, що притискаються до ведучого відтяжного валика за допомогою пружин, згідно з винаходом, пружина, встановлена з можливістю регулювання її зусилля притиску до ВІДПОВІДНОГО відтяжного валика. Доцільно, щоб пружини були виконані з різною СО CO CM 2337 жорсткістю для кожного з відтяжних валиків. Оснащення механізму відтяжки полотна пружинами, для притиску відтяжних валиків механізму товароприиому круглов'язальних машин до полотна, з різними зусиллями притиску, виконуючи їх з можливістю регулювання зусилля притиску, зокрема виконуючи їх з різною жорсткістю, дозволяє рівномірно розподілити зусилля притиску відтяжних валиків до полотна по їх довжині, що забезпечує рівномірний притиск відтяжних валиків до полотна по всій його ширині і, таким чином, підвищити надійність його роботи. На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. На фіг.2 представлено розріз А-А механізму відтяжки полотна. Механізм відтяжки полотна містить ведучий відтяжний валик 1 з жорстко закріпленими на його кінцях циліндричними зубчастими колесами 2, та ведені ВІДТЯЖНІ валики 3 і 4 з жорстко закріпленими на їх кінцях циліндричними зубчастими колесами ВІДПОВІДНО 5, 6. Ведучий відтяжний валик 1 встановлений в нерухомих опорах 7, 8, а ведені ВІДТЯЖНІ валики 3, 4, розташовані по різні боки від ведучого, встановлені в повзунах ВІДПОВІДНО 9, 10 та прижимаються до полотна пружинами ВІДПОВІДНО 11, 12. Зусилля притиску пружин може регулюватися за допомогою регулюючих гвинтів (на фіг.1, 2 не показані) Між відтяжними валиками і , 3, 4 заправлене полотно 13 Зусилля притиску пружин регулюють також виконання пружин з різною жорсткістю. Механізм відтяжки полотна працює таким чи ном. При вмиканні машини ведучий відтяжний валик 1, встановлений в нерухомих опорах 7, 8, за допомогою приводу (на фіг. 1, 2 не показаний) одержує обертальний рух Жорстко закріплені на його кінцях циліндричні зубчасте колесо 2, приводять в обертальний рух ВІДПОВІДНІ циліндричні зубчасті колеса 5, 6 і жорстко з'єднані з ними ведені відтяжні валики 3, 4. Ведені ВІДТЯЖНІ валики З, 4 встановлені в повзунах 9, 10 притискуються за допомогою пружин 11, 12 до ведучого відтяжного валика 1 і до полотна 13, заправленого між ними, при цьому нерівномірність притиску пружин компенсує радіальні сили, що виникають в зубчатому зачепленні. Сила тертя, що виникає при цьому, зумовлює рівномірну відтяжку полотна, що необхідно для роботи круглов'язальної машини Встановлення пружин з різними зусиллями притиску компенсує дію радіальних сил в зубчатому зачепленні, що забезпечує однакові умови притиску відтяжних валиків до полотна по всій його ширині, що стабілізує процес відтяжки полотна, тобто зумовлює підвищення надійності роботи механізму відтяжки полотна. Використання запропонованої коиструкцГі механізму відтяжки полотна в складі круглов'язальної машини дозволяє. розширити асортимент механізмів відтяжки полотна круглов'язальних машин; підвищити якість полотна за рахунок стабілізації зусилля його відтяжки, підвищити ефективність механізму відтяжки полотна за рахунок підвищення надійності його роботи. А фіг 1 Комп'ютерна верстка М Мацело фіг.2 Підписне Тираж 39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності. Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tarasenko Anatolii Ivanovych, Korobchenko Yevhen Oleksiiovych

Автори російською

Тарасенко Анатолий Иванович, Коробченко Евгений Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: полотна, відтяжки, машини, круглов'язальної, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-2337-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти