Номер патенту: 22701

Опубліковано: 25.04.2007

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб масового вирощування трихограми, що включає вирощування її в яйцях комах-хазяїнів, який відрізняється тим, що в період діапаузування трихограму витримують у повній темряві, крім того, після 17-19 доби впродовж 4-6 діб трихограму витримують 14-15 годин за температури 3,5-4,5 °С та впродовж 6-9 годин - за температури 8-9 °С, причому після закінчення стадії діапаузи, зразу після відродження, імаго підживлюють модифікованою рибонуклеїновою кислотою (РНК) у водному розчині у концентрації 0,035-0,0015 %.

Текст

Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до галузі масового вирощування корисних комах для біологічного захисту і контролю чисельності шкідників сільськогосподарських насаджень. Відомий спосіб вирощування корисних комах, зокрема шовкопрядів - тутового та дубового, а також ряду паразитичних комах, зокрема трихограми - паразита яєць переважно лускокрилих шкідників, а також яйце личинкового паразита яблуневої плодожерки та інших листокруток аскогастера - Ascogaster quadridentatus Wesm., гусеничного паразита - Microdus rufipes Nees., яке передбачає лабораторне вирощування цих видів з використанням в якості корму таких стимуляторів, як урацил або метил урацил, або 5-пеперидинометилен-6метилурацил в концентрації 0,0005-0,05%. Реалізація способу сприяє збільшенню тривалості життя імаго паразитів та плодючості [Дрозда В.Ф., Шкаруба Н.Г., Вититнев И.В., Потопальский А.И. Способ выращивания полезных насекомых. А.С. СРСР №1505487. МПК А01К67/00. Опубл.07.09.1989. Бюл. №33]. Відомий також спосіб вирощування популяцій ентомофагів, котрий передбачає вирощування ряду корисних комах, у тому числі і трихограми, шляхом спрямованої дії на фізіологічно ослаблені популяції ентомофагів, шляхом їх обробки сумішшю препаратів ізатизону та аеросилу. Обробку сумішшю проводять в період розвитку ентомофагів в яйцях комах-господарів. Реалізація способу дозволяє отримувати життєздатних нащадків, зокрема трихограми. Відомий спосіб вирощування трихограми, який є найбільш близьким технічним рішенням до способу, що заявляється і вибраний як прототип [Дрозда В.Ф. Спосіб вирощування ентомофагів видів роду Trichogramma. Патент України №20279. МПК А01К67/033. Опубл.27.02.1998. Бюл. №2]. Спосіб викладений у прототипі полягає у тому, що трихограму вирощують в яйцях корисних комах (дубового та тутового) шовкопрядів, котрі відкладаються самицями цих видів, гусеницям яких згодовували водний розчин препарату димілін 25% порошок на початку третього гусеничного віку, в період другого терміну живлення. Концентрація диміліну становить 10...4-10...6%. Завдяки використанню цього способу, яйцекладки шовкопрядів характеризувались як такі, що мали тонку хітинову оболонку і заражались трихограмою. Проте відомий спосіб має такі недоліки: запропонована досить складна технологія реалізації способу, шляхом спрямованої дії спочатку на комах-хазяїнів і опосередковано на трихограму; один із елементів способу використання гормонального інсектицидного препарату диміліну, що не зовсім бажано в лабораторних умовах вирощування трихограми. В основу корисної моделі покладено завдання створити такий спосіб вирощування трихограми, котрий дозволить максимально реалізувати генетичну програму організму паразита, шляхом створення оптимальних гідротермічних умов, режиму освітлення та підживлення самиць, що дозволить отримувати високо життєздатні лабораторні популяції трихограми, конкурентноспроможні в агроценозах. Поставлене завдання досягається тим, що у способі масового вирощування трихограми, що включає вирощування її в яйцях комах-хазяїні, згідно корисної моделі, в період діапаузування трихограма перебуває у повній темряві, крім того, після 17-19 доби, впродовж 4-6 діб трихограма перебуває 14-15 годин за температури 3,5...4,5°С та впродовж 6-9 годин - за температури 8...9°С, причому після закінчення стадії діапаузи, зразу після відродження, імаго підживлюють модифікованою рибонуклеїновою кислотою (РНК) у водному розчині у концентрації 0,035-0,0015%. Суть запропонованого способу полягає у тому, що в період діапаузування, трихограма перебуває у повній темряві, що сприяє поглибленню процесу уповільнення процесів обміну в організмі, стійкості до стресових ситуацій. Крім того, на основі експериментальних досліджень, в складі способу пропонується утримувати паразита за контрастних умов температури. На 17-19 добу зберігання трихограма, впродовж 4-6 діб кожної доби, перебуває 14-15 годин за температури 3,5...4,5°С та впродовж 6-9 годин за температури 8...9°С. Процес інтенсифікації метаболізму, особливо репродуктивної здатності самиць, стимулюється підживленням імаго водним розчином модифікованої рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,035-0,0015%. Спосіб придатний для масового вирощування трихограми у типових біолабораторіях. Таблиця Порівняльна характеристика тестових показників отриманих внаслідок реалізації способу масового вирощування трихограми Способи, що порівнюються Режим діапаузування - повна темрява; на 17-19 добу, впродовж 4-6 діб - режим температури 3,5-4,5°С, 1415год.; та 6-9год. за температури 8-9°С; підживлення імаго модифікованою РНК у конц. 0,035-0,0015 % Режим діапаузування - повна темрява; на 17-19 добу, впродовж 4-6 діб - температура 3,5-4,5°С, 14-15год.; та 6-9год. за температури 8-9°С, без підживлення імаго (Елемент способу) Тільки підживлення імаго трихограми модифікованою Діапаузувало Життєздатність Плодючість популяцій особин після екз. яєць/ трихограми, % діапаузування, % самицю Отриманий позитивний результат 93,6 91,2 35,8 Спосіб дозволяє отримувати трихограму з високими показниками життєздатності та плодючості конкурентноздатну в агроценозах 79,5 80,3 22,3 Не забезпечується технологія масового вирощування трихограми в визначених параметрах 81,2 82,3 24,5 В запропонованих параметрах не РНК у конц. 0,0035-0,0015% (Елемент способу) Спосіб-прототип НІР05 82,8 81,6 27,3 5,8 6,3 3,7 забезпечується те хнологія вирощування трихограми Визначальні параметри продуктивності трихограми поступаються оптимальним Приклад здійснення способу. Типова біолабраторія, що спеціалізується на масовому вирощуванні ентомофагів, наприклад, трихограми. Обґрунтовували спосіб, окремі елементи способу та прототипу, з яким порівнювали отриманий результат, що обробляли статистичне. Результати визначальних параметрів обґрунтування способу представлено у таблиці. Встановлено, що реалізація способу дозволяє отримувати трихограму з високими показниками життєздатності та плодючості, конкурентноздатну в агроценозах. За тестовими показниками запропонований спосіб суттєво перевищував показники способу прототипу.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for mass growing of trichogramma

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ массового выращивания трихограммы

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: вирощування, трихограми, масового, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-22701-sposib-masovogo-viroshhuvannya-trikhogrami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб масового вирощування трихограми</a>

Подібні патенти