Спосіб формування діапаузуючих популяцій трихограми

Номер патенту: 22641

Опубліковано: 25.04.2007

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування діапаузуючих популяцій трихограми, що включає вирощування її в яйцях комахи-хазяїна, який відрізняється тим, що трихограму вирощують в яйцях хазяїна, в період його діапаузи, причому розведення та виховання батьківського покоління трихограми проводять при постійних температурах 19±3 °С, відносній вологості повітря 75±5 %, тривалості світлового дня 10±2 години, а підживлюють імаго трихограми водним розчином 2-хлоретилфосфонової кислоти у концентрації 0,003-0,02 %.

Текст

Корисна модель відноситься до сільського господарства, зокрема до галузі масового вирощування корисних комах для біологічного контролю шкідників сільськогосподарських насаджень. Відомо, що стратегія захисту рослин повинна ґрунтуватись на використанні технологій з біологічним захистом рослин від шкідливих організмів, у тому числі і комах, що живляться культурними рослинами. Складовими елементами таких технологій є способи використання паразитичнихних комах, котрі живляться за рахунок організму комах-шкідників [Соколов М.С., Филипчук О.Д. Повышение адаптивного потенциала доминантных продуцентов агроценоза к биотическим стрессорам. Сельскохозяйственная биология, 1997. Вып. №3. - С.3-31]. Відомо також використання трихограми - паразита яєць багатьох шкідників, для боротьби з ними та захисту агроценозів. Успіх використання трихограми, в значній мірі залежить від реалізації способів спрямованої їх дії на організм паразита. Визначальна характеристика життєздатності та ефективності трихограми є формування діапаузуючих популяцій трихограми [Сорокина А.П. Таксономические и биологические принципы оценки видов рода Trichogramma Westw., как энтомофагов вредных насекомых. Автореф. дис. доктора биол. наук. - Ленинград, 1991. -40С.]. Відомий спосіб формування діапаузуючих популяцій лускокрилих комах, який полягає у тому, що популяції яблуневої плодожерки вирощуються на стандартному живильному середовищі в лабораторних умовах і в період їх розвитку, до живильного середовища додають синтетичні гормональні препарати кінетин або зеатин, котрі, певною мірою, формують стратегію розвитку плодожерки, у тому числі і діапаузу [Дрозда В.Ф. Спосіб регулювання діапаузи лускокрилих комах. Деклараційний патент України №30702 А. МПК А01К67/04. Опубл. 29.12.1999. Бюл. №8]. Відомий спосіб формування діапаузи дубового шовкопряду, котрий є найбільш близьким технічним рішенням до способу, що пропонується і вибраний у якості прототипу [Вититнев И.В., Дрозда В.Ф., Шкаруба Н.Г. Способ выращивания дубового шелкопряда. А. С. СССР № 1132880. МКИ А01 К67/04. Опубл. 01.01.1985. Бюл. №1]. Управління діапаузою, згідно способу, здійснюється шляхом обробки кормової рослини фітогормональними та синтетичними регуляторами росту рослин. Бездіапаузний розвиток забезпечується використанням 0,003-0,006% водних розчинів гіберелінової та індолілоцтової кислоти у співвідношенні 1:1, або індолілоцтову кислоту замінюють 0,003-0,006% водним розчином 2-хлоретилфосфонової кислоти. Проте, відомий спосіб має такі недоліки: невстановлена дія фітогормонів та синтетичних регуляторів росту рослин та паразитичні комахи, зокрема трихограму; невстановлена дія гідротермічних умов та фотоперіоду, зокрема світлового дня, на популяції трихограми. В основу корисної моделі поставлено завдання створити такий спосіб формування діапаузуючих популяцій трихограми, який буде здійснюватися шляхом вирощування трихограми в яйцях комахи-хазяїна, котра діапаузує в стадії яйця, щоб використовувалася можливість впливу гормонального балансу діапаузуючих яєць комахигосподаря на гормональний баланс організму трихограми. Поставлене завдання досягається тим, що у способі формування діапаузуючих популяцій трихограми, що включає вирощування її в яйцях комахи-хазяїна, згідно корисної моделі, трихограму вирощують в яйцях господаря, в період його діапаузи, при чому розведення та виховання батьківського покоління трихограми проводять при постійних температурах 19±3°С, відносній вологості повітря 75±5%, тривалості світлового дня 10±2год, а підживлюють імаго трихограми водним розчином 2-хлоретилфосфонової кислоти у концентрації 0,0030,02%. Суть запропонованого способу полягає у тому, що формування діапаузуючих популяцій трихограми послідовно виконуються такі суттєві елементи способу, як вирощування трихограми в яйцях комах-хазяїв, котрі діапаузують, наприклад розанної листокрутки (Archips rosana L.), античної хвилівки (Orgyja antiqua L.) та кистехвіст плямистий (Orgyja gonostigma L.). формуванню діапаузуючих популяцій трихограми, у складі способу, сприяють також такі суттєві ознаки, як виховання та розведення батьківських популяцій трихограми, проводять при постійних температурах 19±3°С, відносній вологості повітря 75±5%, з підживленням імаго водним розчином 2хлоретилфосфорної кислоти у концентрації 0,003-0,02% та тривалості світлового дня 10±2 години. Приклад здійснення способу. Лабораторна популяція трихограми, котра вирощується за звичайних умов. В онтогенезі паразита, обов'язковою життєвою стадією є діапаузування трихограми період тривалого спокою, коли вона не розвивається. Від умов його формування залежить життєздатність та продуктивність паразита після закінчення діапаузи. Дослідження проводили з трихограмою Trichogramma pintoi Voeg. Обґрунтовували умови формування діапаузи, внаслідок реалізації запропонованого способу. Оцінювали також ефективність окремих елементів способу. Крім того, формування діапаузи трихограми здійснювали з використанням способу прототипу, з яким порівнювали отриманий результат. Складові суттєві елементи запропонованого способу: 1. Вирощування трихограми в яйцях комахи-хазяїна (розанової листокрутки або античної хвилівки, або кистихвіста плямистого), котрі діапаузують в стадії яєць. 2. Розведення та виховання батьківського покоління трихограми проводять при постійних температурах 19±3°С, відносній вологості повітря 75±5%, з та тривалості світлового дня 10±2 години. 3. Підживленням імаго водним розчином 2-хлоретилфосфорної кислоти у концентрації 0,003-0,02%. Результати досліджень, що стосуються обґрунтування дієвості та величини позитивного результату за визначальними тестовими показниками наведено у таблиці. Фактично за усіма тестовими показниками, параметри способу перевищують відомий спосіб. Суттєвим є те, що максимальний позитивний результат можливо отримати за виконання усіх суттєвих елементів способу. Таблиця. Порівняльна характеристика тестових показників реалізації способу формування діапаузуючих популяцій трихограми Способи, що порівнюються Діапаузу Життє Плодючість Отриманий позитивний вало здатність самиць популяцій особин після 6 після 6 м-в трихограми, місяців діапаузи, % діапаузяєць/самицю зування, % Спосіб, що пропонується у сукупності суттєвих відмін 85,2 91,4 результат 30,9 Спосіб забезпечує визначальні умови діапаузування, що дозволяє отримати оптимальний позитивний результат Діапауза формується у несприятливих умовах, що негативно впливає на продуктивність трихограми Суттєві елементи способу без розведення батьківського покоління у заданих параметрах (Елемент способу) 78,5 77,3 18,1 Спосіб-прототип 79,3 88,6 27,1 НІР05 5,8 7,2 3,2 Параметри діапаузи поступаються оптимальним

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to form diapausing trichogramma populations

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ формирования диапаузных популяций трихограммы

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/04

Мітки: діапаузуючих, формування, популяцій, спосіб, трихограми

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-22641-sposib-formuvannya-diapauzuyuchikh-populyacijj-trikhogrami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування діапаузуючих популяцій трихограми</a>

Подібні патенти