Механізм збільшеного ходу зворотно-поступального руху

Номер патенту: 22468

Опубліковано: 25.04.2007

Автори: Марковська Оксана Євгенівна, Хабрат Микола Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм збільшеного ходу зворотно-поступального руху, що містить засіб переміщення вантажу по платформі, закріплений на ланцюговому контурі, що охоплює ведучу і ведену зірочки і гідроциліндр, шток якого з'єднаний із поліспастом, зв'язаним із ланцюговим контуром, який відрізняється тим, що механізм збільшеного ходу додатково має другий гідроциліндр із поліспастом, кінематично зв'язаним із другим ланцюговим контуром, розташованим паралельно першому ланцюговому контуру, засіб переміщення вантажу закріплено на обох ланцюгових контурах, причому кінематичний зв'язок поліспастів із ланцюговими контурами виконано у вигляді барабана, на якому закріплені і навиті в різних напрямках вільні кінці віток тросів поліспастів і на його валу закріплені ведучі зірочки ланцюгових контурів, а гідроциліндри приєднані до гідронасоса через гідророзподільник із можливістю почергового їхнього включення.

Текст

Корисна модель відноситься до галузі машинобудування, зокрема до розробки механізмів для здійснення циклічних зворотно-поступальних рухів зі збільшеним ходом переміщення робочої ланки. Вона може знайти застосування в різних галузях народного господарства в машинах, зв'язаних із нагромадженням і циклічним переміщенням вантажів, зокрема при виробництві будівельних цеглин, зрізаної маси в сільськогосподарських машинах, при транспортуванні вантажів у складських приміщеннях і т.п. Відомий механізм збільшеного ходу зворотно-поступального переміщення типу «конвеєр, що штовхає», що складається з гідроциліндра, шток якого кінематично зв'язаний із засобом переміщення вантажу по платформі, виконаний у вигляді собачок, шарнірне з'єднаних із зубцюватою рейкою, що приводиться в рух зубчастим колесом, яке перекочується по опозитно розташованій зубчастій рейці за допомогою гідроциліндра. [Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам. - Μ.: Машиностроение, 1981. - с. 357-358, схема «д»]. У відомому механізмі хід собачок у два рази більше ходу штока гідроциліндра. Для переміщення вантажу на величину 5-6 метрів, необхідно мати гідроциліндр великої довжини. Це пов'язано зі складністю його виготовлення, так як сполученість пари «циліндр-плунжер» вимагає високої точності. Відомий також механізм збільшеного ходу зворотно-поступального руху, що містить засіб переміщення вантажу по платформі, закріплений на ланцюговому контурі, що охоплює ведучу і ведену зірочки, і гідроциліндр, шток якого з'єднаний із поліспастом, кінематичне зв'язаним із ланцюговим контуром, [см. там же. С. 371-372, схема «в». Прототип]. Відомий механізм у приведеній формі виконання також забезпечує тільки дворазове збільшення ходу засобу переміщення вантажу, але має більше число ознак, спільних із технічним рішенням, що заявляється, і обраний нами як прототип. Недоліком прототипу також як і першого аналога є обмежена величина переміщення робочого органу, що у багатьох випадках повинна бути значною. Крім того, аналог і прототип забезпечують переміщення штучних вантажів і не передбачають їхнє нагромадження і переміщення на значну відстань. Технічна задача корисної моделі - створення механізму, призначеного для значного збільшення ходу робочої ланки в порівнянні з ходом ланок, що складають механізм. Технічний результат - багаторазове збільшення ходу робочої ланки механізму в порівнянні з ходом штока гідроциліндра. Технічна задача і результат досягаються тим, що механізм збільшеного ходу зворотно-поступального руху містить засіб переміщення вантажу по платформі, закріплений на ланцюговому контурі, що обхоплює ведучу і ведену зірочки, і гідроциліндр, шток якого з'єднаний із поліспастом, кінематично зв'язаним із ланцюговим контуром. Новим у механізмі є те, що механізм додатково має другий гідроциліндр із поліспастом, кінематично пов'язаним із другим ланцюговим контуром, розташованим паралельно першому ланцюговому контуру. Кінематичний зв'язок поліспастів із ланцюговими контурами виконаний у вигляді барабана, на якому навиті в різних напрямках і закріплені вільні кінці віток тросів поліспастів, а на його валу закріплені ведучі зірочки ланцюгових контурів. Гідроциліндри приєднані до гідронасоса через гідророзподільник із можливістю почергового їхнього включення. Зазначені ознаки необхідні і достатні для здійснення корисної моделі і досягнення технічного результату. Причинно-наслідковий зв'язок нових ознак корисної моделі полягає в наступному: - постачання механізму збільшеного ходу додатково другим гідроциліндром із поліспастом, кінематично пов'язаним із другим ланцюговим контуром, розташованим паралельно першому ланцюговому контуру, дозволило створити зворотно-поступальний рух засобу переміщення вантажу з великою величиною ходу, рівною кратності поліспастів; - закріплення засобу переміщення вантажу на обох ланцюгових контурах дозволило переміщати групу вантажів різного розміру по ширині в межах відстані між ланцюговими контурами; - виконання кінематичного зв'язку поліспастів із ланцюговими контурами у вигляді барабана, на якому закріплені і навиті в різних напрямках вільні кінці віток тросів поліспастів, і закріплення на його валі ведучих зірочок ланцюгових контурів дозволило виконати зворотнопоступальний рух ланцюговим контурам одним елементом - барабаном і додатково збільшити їхнє переміщення за один цикл; - приєднання гідроциліндрів до гідронасоса через гідророзподільник із можливістю почергового включення дало змогу здійснити циклічний зворотно-поступальний рух ланцюгових контурів. На Фіг. показана схема механізму збільшеного ходу зворотнопоступального руху. Механізм складається з платформи 1, двох паралельно розташованих ланцюгових контурів 2 і 3, що охоплюють ведучі 4 і ведені 5 зірочки. На ланцюгових контурах 2 і 3 закріплений засіб переміщення вантажу, виконане у вигляді поперечно розташованої над платформою 1 пластини 6. Механізм має два гідроциліндри 7 і 8, штоки 9 яких з'єднані з поліспастами 10 і 11. Кінці рухливих гілок 12 поліспастів 10 і 11 закріплені і навиті на барабані 13 у різних напрямках. На валі 14 барабана 13 закріплені ведучі зірочки 4 ланцюгових контурів 2 і 3. Гідроциліндри 7 і 8 з'єднані напірними магістралями 15 і 16 із золотниковим розподільником насоса (не показані) із можливістю почергового включення, а зливальні магістралі 17 об'єднані між собою. Механізм працює так. У початковому положенні пластина 6 знаходиться перед переміщуваним вантажем. При включенні насоса і золотникового розпилювача (не показана) робоча рідина по напірній магістралі 15 надходить у гідроциліндр 7 і його шток 9 переміщає рухливий блок шківів поліспаста 10. Рухлива вітка 12 троса поліспаста 10, навита на барабан 13, приводить його в обертання, а його вал 14 обертає ведучі зірочки 4 ланцюгових контурів 2 і 3, що пластиною 6 переміщають вантаж по платформі 1. При цьому на барабан 13 намотується рухлива вітка 12 троса поліспаста 11. Після переміщення вантажу по платформі 1 у крайнє положення, оператор переключає подачу робочої рідини в гідроциліндр 8 і пластина 6 переміщається ланцюговими контурами 2 і 3 у вихідне положення. Застосування заявленого механізму забезпечує багаторазове збільшення ходу виконавчої ланки і переміщення вантажу на велику відстань.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism of increased stroke of reciprocal motion

Автори англійською

Khabrat Mykola Ivanovych, Markovska Oksana Yevhenivna

Назва патенту російською

Механизм увеличенного хода возвратно-поступательного движения

Автори російською

Хабрат Николай Иванович, Марковская Оксана Евгеньевна

МПК / Мітки

МПК: F16H 27/00

Мітки: ходу, руху, зворотно-поступального, механізм, збільшеного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-22468-mekhanizm-zbilshenogo-khodu-zvorotno-postupalnogo-rukhu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм збільшеного ходу зворотно-поступального руху</a>

Подібні патенти