Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Автоклав, що містить горизонтально розташований теплоізоляційний корпус, який установлено на опори і виконано з циліндричної і двох торцевих частин, одна з яких - герметична кришка, а інша - з'єднана з фланцем корпусу за допомогою механізмів підйому і повороту, при цьому циліндричну частину автоклава забезпечено конденсатовідвідником, контрольно-вимірювальною і запірно-запобіжною арматурою, а також закріпленою всередині автоклава рейковою колією і системою розігрівання його нижньої частини, яку виконано у вигляді трубопроводу з отворами і закріплено в нижній частиніавтоклава між рейками рейкової колії, який відрізняється тим, що автоклав додатково забезпечено системою розігрівання його верхньої частини, яка складається з двох паралельно розташованих в горизонтальній площині трубопроводів з отворами, встановлених по всій довжині у верхній частині автоклава і жорстко прикріплених до його внутрішньої поверхні за допомогою кронштейнів, причому обидва трубопроводи жорстко з'єднані між собою на деякій відстані перемичками і приєднані до системи паропроводу.

2. Автоклав за п. 1, який відрізняється тим, що рейкова колія включає зовнішню і внутрішню колії, причому зовнішня рейкова колія призначена для переміщення візка з матеріалом, що обробляється, а внутрішня рейкова колія - для візка механізму, який здійснює переміщення візка з матеріалом, що обробляється, вздовж автоклава.

3. Автоклав за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що рейкову колію закріплено на плаваючих опорах, які виконано у вигляді двох зігнутих із листа кутків, паралельно встановлених по всій довжині автоклава і жорстко прикріплених до його внутрішньої поверхні торцями своїх полиць, де одну з полиць кожного кутка розташовано в горизонтальній площині.

Текст

Корисна модель належить до пристроїв для проведення технологічних процесів при підвищеній температурі і тиску, а саме до конструкцій автоклавів, призначених для термовологої обробки матеріалів в середовищі насиченої водяної пари, наприклад виробів з газобетону автоклавного твердіння. Відомо автоклав, який складається з горизонтально розташованого теплоізольованого корпусу, з рейковим шляхом, нагрівальних елементів, теплообмінника, вентилятора, візка для переміщення оброблюваних виробів, нижнього і верхнього теплових екранів. Причому нагрівальні елементи встановлені в торцевому днищі автоклава. [Авт.св. №1667918 по Мкл. B01J3/00, СРСР, 2003р.]. Найбільш близьким аналогом до технічного рішення, що заявляється, є автоклав Мод. 3003, розроблений у ВАТ «ГСКТІ» (м. Маріуполь). Копія загального вигляду додається. Відомий автоклав включає горизонтально розташований теплоізоляційний корпус, встановлений на опори і виконаний із циліндричної і двох торцевих частин, одна з яких - герметична кришка, а інша - сполучена з фланцем корпусу за допомогою механізмів підйому і повороту, при цьому циліндрична частина автоклава обладнана конденсатовідвідником, контрольно-вимірювальною і запірно-запобіжною арматурою, а також закріпленим усередині автоклава рейковим шляхом і системою розігріву його нижньої частини, виконаної у вигляді трубопроводу з отворами і закріпленою в нижній частині автоклава між рейками рейкового шляху. Недоліком відомого автоклава є неможливість підтримки необхідної різниці температур між верхньою і нижньою частинами порожнини корпусу, що робить неможливим процес якісної термовологої обробки матеріалу, наприклад виробів із газобетону. Метою справжньої корисної моделі є створення такого автоклава, у якого б система розігріву дозволяла б підтримувати необхідну різницю температур між нижньою і верхньою частинами порожнини корпусу. Поставлена мета досягається тим, що в автоклаві, який містить горизонтально розташований теплоізоляційний корпус, встановлений на опори і виконаний з циліндричної і двох торцевих частин, одна з яких герметична кришка, а інша - сполучена з фланцем корпусу за допомогою механізмів підйому і повороту, при цьому циліндрична частина автоклава обладнана конденсатовідвідником, контрольно-вимірювальною і запірнозапобіжною арматурою, а також закріпленим усередині автоклава рейковим шляхом і системою розігріву його нижньої частини, виконаної у вигляді трубопроводу з отворами і закріпленою в нижній частині автоклава між рейками рейкового шляху, згідно з корисною моделлю, автоклав додатково обладнано системою розігріву його верхньої частини, що складається з двох паралельно розташованих в горизонтальній площині трубопроводів з отворами, встановлених по всій довжині у верхній частині автоклава і жорстко прикріплених до його внутрішньої поверхні за допомогою кронштейнів, причому обидва трубопроводи жорстко з'єднані між собою на деякій відстані перемичками і приєднані до системи паропроводу. Рейковий шлях автоклава включає зовнішній і внутрішній шляхи, причому зовнішній рейковий шлях призначений для переміщення візка з оброблюваним матеріалом, а внутрішній рейковий шлях - для візка механізму, який здійснює переміщення уздовж автоклава візка з оброблюваним матеріалом, при цьому рейковий шлях закріплено в автоклаві на плаваючих опорах, виконаних у вигляді двох зігнути х з листа кутиків, паралельно встановлених по всій довжині автоклава і жорстко прикріплених до його внутрішньої поверхні торцями своїх полиць, де одна з полиць кожного кутика розташована в горизонтальній площині. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на Фіг.1 зображений загальний вид автоклава, на Фіг.2 вигляд по А на Фіг.1, на Фіг.3 - вигляд по Б на Фіг.1. Автоклав складається з теплоізольованого корпусу 1, встановленого на опори 2. Теплоізольований корпус 2 включає циліндричну частину 3, яка з одного боку жорсткого з'єднана з герметичною кришкою 4, а з іншого боку обладнана кришкою 5, пов'язаною з механізмом підйому 6 і механізмом повороту 7. Термоізольований корпус 1 автоклава для зливу конденсату обладнаний конденсатовідвідником 8. У нижній частині теплоізольованого корпусу 1 автоклава закріплено рейковий шлях, що складається із зовнішнього рейкового шляху 9, призначеного для переміщення візка з оброблюваним матеріалом, і внутрішнього рейкового шляху 10 призначеного для візка механізму, що здійснює переміщення візка з оброблюваним матеріалом уздовж автоклава. Зовнішній і внутрішній шляхи 9 і 10 встановлені на плаваючі опори 11 і закріплені в нижній частині теплоізоляційного корпусу 1. Установка рейок рейкового шляху на плаваючі опори дозволяє зменшити вплив теплового розширення корпусу автоклава на геометрію рейкового шляху. Теплоізоляційний корпус 1 автоклава обладнаний системою розігріву нижньої частини 12 і системою розігріву верхньої частини 13 автоклава. Система розігріву нижньої частини 12 виконана з трубопроводу 14 з отворами і закріплена в нижній частині теплоізоляційного корпусу 1 між рейками внутрішнього рейкового шляху 10. Система розігріву вер хньої частини автоклава 13 виконана з двох, розташованих в горизонтальній площині, трубопроводів 15 з отворами, жорстко прикріплених до вн утрішньої поверхні верхньої частини автоклава за допомогою кронштейнів 16. Трубопроводи 15 сполучені між собою перемичками 17 і приєднані за допомогою патрубків 18 до системи паропроводу. Теплоізоляційний корпус 1 автоклава обладнано контрольно-вимірювальною апаратурою: манометрами 19, встановленими у верхній частині автоклава з можливістю вимірювання тиску усередині автоклава і датчиками температури (термопарами) 20 для вимірювання температури у верхній і нижній частинах автоклава. Теплоізоляційний корпус 1 автоклава обладнаний запірно-запобіжною апаратурою: запобіжним клапаном 21, що здійснює скидання пари при надмірному тиску усередині автоклава, клапаном 22, встановленим на лінії подачі пари з системи паропроводу в автоклав і клапаном 23, встановленим на лінії видачі пари з автоклава (скидання відпрацьованої пари з автоклава). Автоклав працює таким чином. На початку роботи автоклава, кришка 5 піднімається вгору за допомогою механізму підйому 6 і відводиться убік за допомогою механізму повороту 7. Потім поєднується технологічний шлях цеху із зовнішнім рейковим шляхом 9 автоклава. По зовнішньому рейковому шляху в автоклав вкочують візок з оброблюваним матеріалом. Переміщення по автоклаву візка з оброблюваним матеріалом здійснюють за допомогою візка механізму, що переміщується внутрішнім рейковим шляхом 10. Встановивши візок з оброблюваним матеріалом в центрі автоклава, закривають кришку 5 за допомогою механізмів підйому 6 і повороту 7. Відкривають клапан 22, встановлений на лінії подачі пари з системи паропроводу і запускають пару в порожнину теплоізоляційного корпусу 1 автоклава. Пара нагріта до заданої температури, поступає в нижню 12 і верхню 13 систему розігрівання автоклава. Через отвори в трубопроводах 14 і 15 нагріта до високої температури пара заповнює простір теплоізоляційного корпусу 1 автоклава. Відбувається термоволога обробка матеріалу. За допомогою контрольно-вимірювальної апаратури (манометр 19 і датчики температури 20) автоклава стежать за тиском і температурою в його середині і у разі відхилення від заданих режимів коректують їх. Підтримка заданої різниці температур у верхній і нижній частині теплоізоляційного корпусу 1 автоклава здійснюється за рахунок подачі пари у верхню і нижню її частину. Подача пари зверху і знизу відбувається паралельно. При термовологій обробці матеріалу в автоклаві виділяється конденсат, який відводиться через систему трубопроводів в конденсатовідводжувач 8. При появі надмірного тиску усередині автоклава, що перевищує доп устимий, спрацьовує запобіжний клапан 21. Після закінчення процесу, клапан 22 перекривають і подача пари в автоклав припиняється. При цьому пара з автоклава виводиться через клапан 23 в атмосферу або систему перепускання пари, після чого цей клапан теж закривають. Після скидання пари до атмосферного, відкривають кришку 5 і викочують з автоклава візок з оброблюваним матеріалом. Застосування запропонованої конструкції автоклава дозволить підвищити якість термовологої обробки виробів, за рахунок підтримки необхідної різниці температур між верхньою і нижньою частинами порожнини автоклава і поліпшити якість автоклавного пінобетону.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Autoclave

Автори англійською

Poletun Leonid Yukhymovych, Reznykov Mykola Ivanovych, Kharchenko Alla Petrivna, Martynenko Volodymyr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Автоклав

Автори російською

Полетун Леонид Ефимович, Резников Николай Иванович, Харченко Алла Петровна, Мартыненко Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: B01J 3/00

Мітки: автоклав

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-21902-avtoklav.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автоклав</a>

Подібні патенти