Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для кількісного визначення поверхневого антигену (HBsAg) вірусу гепатиту В (DIA-HBsAg-sensitive), в якій імуносорбент включає моноклональні антитіла проти поверхневого антигену вірусу гепатиту В, а як позитивний контроль застосовують рекомбінантний HBsAg з відомою концентрацією, яка відрізняється тим що, як кон'югат використовують біотинільовані антитіла проти HBsAg та стрептавідин, зв'язаний з пероксидазою, а також для ампліфікації сигналу в систему додають біотинтирамін і стрептавідин, мічений перкосидазою.

Текст

Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для кількісного визначення поверхневого антигену (HBsAg) вірусу гепатиту В (DIA-HBsAgsensitive), в якій імуносорбент включає моноклональні антитіла проти поверхневого антигену вірусу гепатиту В, а як позитивний контроль застосовують рекомбінантний HBsAg з відомою концентрацією, яка відрізняється тим що, як кон'югат використовують біотинільовані антитіла проти HBsAg та стрептавідин, зв'язаний з пероксидазою, а також для ампліфікації сигналу в систему додають біотинтирамін і стрептавідин, мічений перкосидазою. Корисна модель належить до біотехнології, імунохімії та медицини і може бути використана для дослідження сироватки або плазми крові людини на наявність поверхневого антигену вірусу гепатиту В методом імуноферментного аналізу, для підтвердження діагнозу і моніторингу лікування гепатиту В, а також для науково-дослідних робіт. В Україні розроблена і випускається тестсистема для виявлення поверхневого антигену (HBsAg) вірусу гепатиту В (DIA-HBV) виробництва НВК Діапроф-Мед [1]. Також відома тест-система "Monolisa Ag HBs PLUS" виробництва "Sanofi Diagnostics Pasteur" (Франція) для детекції HBsAg вірусу гепатиту В методом імуноферментного аналізу [2], в якій на полістироловий планшет сорбовані моноклональні анти-HBsAg антитіла, а як кон'югат використовують антитіла проти HBsAg, мічені пероксидазою. В основу корисної моделі покладено завдання створити імуноферментну тест-систему підвищеної чутли вості для кількісного визначення HBsAg вірусу гепатиту В. Суть корисної моделі в створенні імуноферментної тест-системи, що діє за принципом твердофазного імуноферментного аналізу “сандвіч" варі анту з додатковою ампліфікацією сигналу шляхом введення біотинтирамін-стрептавідинового підсилення. Поставлене завдання вирішують шляхом використання імуносорбенту з сорбованими моноклональними антитілами проти HBsAg вірусу гепатиту В, кон'югату - біотинільованих поліклональних або моноклональних антитіл проти HBsAg та стрептавідину, зв'язаного з пероксидазою. Ампліфікація сигналу виконується за рахунок введення в систему біотинтираміну і додатковою інкубацією з кон'югатом стрептавідину з пероксидазою. Приклад 1. Визначення HBsAg вірусу гепатиту В у сироватці крові хворої И., 1977 року народження. Визначення проводять за відомою методикою [3] твердофазного імуноферментного аналізу. Для цього вносять у лунки імуносорбенту з фіксованими на ньому моноклональними антитілами проти HBsAg по 100мкл досліджуваних зразків сироватки від хворої для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В та контрольні зразки: 4 позитивних з відомою концентрацією HBsAg (500, 200, 100, 50пкг/мл) і 3 негативних. Витримують 10хв. при кімнатній температурі, а потім вносять в усі лунки по 50мкл кон'югату №1 моноклональних (19) UA (11) 21168 (13) U (21) a200606321 (22) 06.06.2006 (24) 15.03.2007 (46) 15.03.2007, Бюл. № 3, 2007 р. (72) Семиноженко Володимир Петрович, Гураль Анатолій Леонтійович, Шевчук Олександр Анатолійович, Пилипенко Віталій Григорович, Іванська Наіля Валєєвна, Троянський Василь Васильович, Горлов Юрій Іванович, Терещенко Михайло Іванович, Ганова Лариса Олександрівна, Донська Євгенія Сергіївна, Філененко Ніна Анатоліївна, Грабченко Наталія Іванівна, Мельник Анатолій Іванович, Мойса Лариса Миколаївна (73) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІАПРОФ-МЕД" 3 21168 4 антитіл до інших епітопів HBsAg або поліклональі пропоновану тест-систему, досліджували сированих антитіл проти HBsAg, мічених біотином. Натки крові (по 20 достеменно позитивних та 100 кривають планшет клейкою плівкою або кришкою достеменно негативних сироваток). Усі сироватки та інкубують при температурі 37°С протягом 1,5 досліджували у двох повторностях кожною тестгодин. При наявності в зразку HBsAg, він зв'язусистемою за описаною методикою. Обидві тестється як з антитілами на підложці так і з біотинісистеми показали однакові результати: в 20 позильованим кон'югатом. Імунні комплекси виявляють тивних сироватках виявлено HBsAg вірусу гепатиза допомогою стрептавідину з пероксидазою, який ту В з концентрацією від 50пг/мл та більше, що вносять в лунки планшету на 15хв. Після відмискладає 100% чутливості. З 100 негативних сировання лунок в них додають біотинтирамін, а потім ваток від донорів, вагітних жінок та хворих на алезнову кон'югат стрептавідину з пероксидазою. Пісргічні та імунні захворювання виявилися справді ля відмивання 6 разів в лунки додають розчин негативними були 99 зразків (специфічність проявника (субстратний розчин з хромогеном) та 99%). інкубують при 18-22°С у темряві 30хв. Зупиняють Таким чином, пропонована тест-система закольорову реакцію, вносячи до всіх проб по 50мкл безпечує виявлення поверхневого антигена вірусу стоп-реагенту. гепатиту В у досліджуваному матеріалі. Проста і Не більш як через 1хв. після зупинення кольонадійна в роботі, проявляє високу чутливість та рової реакції визначають оптичну густину (ОГ) в специфічність. лунках у двохвильовому режимі за допомогою Використана література. спектрофотометра. Значення ОГ зразка прямо 1. Деклараційний патент UA 68755А. Тестпропорційне кількості HBsAg вірусу гепатиту В у система імуноферментна для визначення поверхсироватці. невого антигену (HBsAg) вірусу гепатиту В (DIAРезультати визначення HBsAg в контрольних HBV) Семіноженко В., Шевчук О.А., Горлов Ю.І та пробах становило 50пкг/мл і більше. Досліджені ін. 15.07.2004. бюл №7. сироватки хворої було ідентифіковано як позитивні 2. Инструкция по применению тест-системи на наявність HBsAg вірусу гепатиту В; з концент"Monolisa Ag HBs PLUS" виробництва "Sanofi Diagрацією HBsAg більше 200пкг/мл. nostics Pasteur" (Франція), 2002, 17с. Приклад 2. Визначення чутливості та специфі3. А.Т. Михайлов, В.Н. Симирский "Методы чності пропонованої тест-системи. иммунохимического анализа в биологии развиВикористовуючи набір "Monolisa Ag HBs PLUS" тия". М. "Наука", 1981. Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Highly sensitive enzyme immunoassay system for quantification of surface antigen (hbsag) of hepatitis b virus (dia-hbsag-sensitive)

Автори англійською

Semynozhenko Volodymyr Petrovych, Hural Anatolii Leontiovych, Hural Anatolii Leontiiovych, Shevchuk Oleksandr Anatoliiovych, Shevchuk Oleksandr Anatoliovych, Pylypenko Vitalii Hryhorovych, Ivanska Nailia Valieievna, Troianskyi Vasyl Vasyliovych, Horlov Yurii Ivanovych, Tereschenko Mykhailo Ivanovych, Hanova Larysa Oleksandrivna, Melnyk Anatolii Ivanovych

Назва патенту російською

Тест-система иммуноферментная повышенной чувствительности для количественного определения поверхностного антигена (hbsag) вируса гепатита в (dia-hbsag-sensitive)

Автори російською

Семиноженко Владимир Петрович, Гураль Анатолий Леонтьевич, Гураль Анатолий Леонтиевич, Шевчук Александр Анатолиевич, Шевчук Александр Анатольевич, Пилипенко Виталий Григорьевич, Иванская Наиля Валеевна, Троянский Василий Васильевич, Горлов Юрий Иванович, Терещенко Михаил Иванович, Ганова Лариса Александровна, Мельник Анатолий Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61K 39/21

Мітки: hbsag, тест-система, вірусу, підвищеної, визначення, поверхневого, чутливості, антигену, кількісного, імуноферментна, гепатиту, dia-hbsag-sensitive

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-21168-test-sistema-imunofermentna-pidvishheno-chutlivosti-dlya-kilkisnogo-viznachennya-poverkhnevogo-antigenu-hbsag-virusu-gepatitu-b-dia-hbsag-sensitive.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для кількісного визначення поверхневого антигену (hbsag) вірусу гепатиту b (dia-hbsag-sensitive)</a>

Подібні патенти