Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Апарат для вирощування мікроорганізмів, що складається із реактора, барботажного аераційного пристрою, патрубків підведення живлення і відведення культурального середовища та витяжної труби, який відрізняється тим, що корпус реактора забезпечений зовнішніми циркуляційними трубами зі змонтованими на їх кінцевих ділянках гідротаранами зі спускними і ударними клапанами.

Текст

Апарат для вирощування мікроорганізмів, що складається із реактора, барботажного аераційного пристрою, патрубків підведення живлення і відведення культурального середовища та витяжної труби, який відрізняється тим, що корпус реактора забезпечений зовнішніми циркуляційними трубами зі змонтованими на їх кінцевих ділянках гідротаранами зі спускними і ударними клапанами. (19) (21) u200610362 (22) 29.09.2006 (24) 15.02.2007 (46) 15.02.2007, Бюл. № 2, 2007 р. (72) Соколенко Анатолій Іванович, Піддубний Володимир Антонович, Шевченко Олександр Юхимович, Максименко Ірина Фаддеївна (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 3 21066 тиску під спускними клапанами 8, вони закриваються і останнє за закритих ударних клапанів 9 стає причиною гідравлічного удару в зовнішніх циркуляційних трубах 6 і зоні гідротаранів 7. Зростання тиску за гідравлічного удару примушує в ударному режимі спрацювати на відкриття ударні клапани 9 і передати пульсаційний імпульс на середовище з наслідком інтенсифікації в ньому про Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун 4 цесів тепломасообміну. Після закінчення технологічного процесу культуральне середовище відводиться з реактора 1 через патрубок відведення культурального середовища 4, а відпрацьоване повітря потрапляє у витяжну тр убу 5. Технічний результат полягає в можливості інтенсифікації процесів тепломасообміну, зменшенні енерговитрат та покращенні якості продукції. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Apparatus for growing microorganisms

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Piddubnyi Volodymyr Antonovych, Shevchenko Oleksandr Yukhymovych, Maksymenko Iryna Fadeivna

Назва патенту російською

Аппарат для выращивания микроорганизмов

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Поддубный Владимир Антонович, Шевченко Александр Ефимович, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: C12M 1/02

Мітки: мікроорганізмів, апарат, вирощування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-21066-aparat-dlya-viroshhuvannya-mikroorganizmiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Апарат для вирощування мікроорганізмів</a>

Подібні патенти