Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб збільшення швидкості руху тіла в рідині, що включає зменшення опору тертя тіла зовнішньої поверхні, що обтікається рідиною за рахунок покриття її проміжним шаром речовини з меншим опором тертя, який відрізняється тим, що на зовнішній поверхні тіла створюють шар льоду із рідини, що обтікає її, шляхом охолодження її внутрішньої сторони потоком охолоджувальної речовини, наприклад, газу або рідини.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що потік охолоджувальної речовини створюють шляхом її циркуляції по зазору між зовнішньою та внутрішньою оболонками тіла за допомогою нагнітального пристрою, наприклад, компресора або насоса.

3. Спосіб за пп. 1 та 2, який відрізняється тим, що нагнітальний пристрій автоматично включається після стабілізації обтікання тіла рідиною за допомогою пристрою, що включається, наприклад, таймера.

Текст

1. Спосіб збільшення швидкості руху тіла в рідині, що включає зменшення опору тертя тіла зовнішньої поверхні, що обтікається рідиною за рахунок покриття її проміжним шаром речовини з меншим опором тертя, який відрізняється тим, що на зовнішній поверхні тіла створюють шар 3 21004 4 обтікається рідиною, шару льоду із неї шляхом са 7 установлюють таким, щоб товщина шару льоохолодження її потоком охолоджувальної речовиду рідини, зовнішня поверхня якого постійно ни, яку циркулюють нагнітальним пристроєм, який повільно може танути у потоці рідини, температуавтоматично включають після стабілізації обтікаюра якої, як правило вища, ніж температура таненчого тіла потоку, у взаємодії з відомою суттєвою ня льоду, залишалась би по можливості постійознакою, що полягає у розділенні поверхні тіла і ною. При цьому завдяки тому, що шорсткість рідини, що його обтікає, проміжним шаром речольоду, яку можна прирівняти до шорсткості скла, вини з меншим опором тертя, збільшує швидкість складає 0,0015...0,010мм і в декілька раз менша та дальність руху торпед, ракет-торпед та підводшорсткості сталі, яка складає 0,015...0,060мм [3], них човнів без збільшення тягового зусилля їх руто опір тертя тіла з покритою шаром льоду повершіїв і відповідно - потужності їх силових установок. хнею буде в декілька раз меншим при русі його у На Фіг. схематично зображено тіло у вигляді воді і тому швидкість його руху буде значно більторпеди 1 із рушієм 2, яка має зовнішню 3 та внутшою. рішню 4 оболонки, що з’єднані між собою ребрами Таким чином наявність шару льоду на зовніш(на Фіг. не показані) і створюють щілину, передню ній поверхні таких тіл, як торпеда, ракета-торпеда та задню частини якої сполучають трубками 5 та 6, та підводний човен, значно покращує їх тактикоякі з’єднують з компресором або насосом 7. Утвотехнічні характеристики, особливо на форсувальрену таким чином замкнуту систему заповнюють них режимах руху, а також зменшує ймовірність їх речовиною, наприклад фреоном або рідкою вуглеураження супротивником. кислотою, які знижують свою температур у при руДжерела інформації: сі, як це відбувається в холодильниках. 1. Я.І. Войткунський. „Опір руху суден”. ВиданСпосіб здійснюють наступним чином. ня друге перероблене та доповнене. Ленінград. Після занурення тіла в рідину і стабілізації по„Суднобудування”, 1988. с.89, 90. току, що його обтікає при русі в ній, установлений 2. ФА. Шевелев. Таблицы для гидравлических на заданий термін часу таймер 8 включає насос чи расчётов стальных, чугунных, асбестоцементных, компресор 7, який створює циркуляцію речовини, пластмассовых и стеклянных водопроводных якою заповнена система, по щілині між зовніштруб. Издание пятое дополненное. Москва. Стройньою 3 та внутрішньою 4 оболонками тіла. Завдяиздат, 1973, с.3...10. ки цьому речовина, охолоджуючись сама, охоло3. В.А. Большаков и др. Справочник по гидраджує зовнішню оболонку 3. Через це її зовнішня влике, Киев, Головное издательство издательскоповерхня покривається тонким шаром льоду рідиго объединения „Вища школа», 1984, с.36. ни, яка обтікає її при русі тіла. Режим роботи насо Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for increase of movement speed of body in liquid

Автори англійською

Chornyi Anatolii Petrovych, Kolotilo Viktor Dmytrovych, Cazachevici Andrei Veaceslav, Cazacevici Alina Veaceslav

Назва патенту російською

Способ увеличения скорости движения тела в жидкости

Автори російською

Черный Анатолий Петрович, Чорный Анатолий Петрович, Колотило Виктор Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: B63J 2/00

Мітки: руху, спосіб, швидкості, тіла, рідини, збільшення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-21004-sposib-zbilshennya-shvidkosti-rukhu-tila-v-ridini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збільшення швидкості руху тіла в рідині</a>

Подібні патенти