Багатоконтактний механізм насоса нахиленої шайби

Номер патенту: 20373

Опубліковано: 15.07.1997

Автори: Воробйов Микола Степанович, Дутко Святослав Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Багатоконтактний механізм насоса нахиле­ної шайби, що складається з корпуса, ведучого ва­ла з жорстко закріпленими на ньому дисками зі скошеними торцями, диска з біговими доріжками, кульок та штопхача, який відрізняється тим, що ведучий вал виконаний у вигляді порожнинного циліндра з нерухомо закріпленими з обох сторін валиками, до якого з внутрішньої сторони жорстко приєднана парна кількість протилежно нахилених під одним кутом шайб, штовхач, виконаний у виг­ляді штанги, диски, кількість яких відповідає кількості нахилених шайб, мають односторонню бігову доріжку, кульки розташовані під кутом 180 градусів до сусідніх, між крайнім верхнім диском та валиком встановлено пружний елемент повер­нення.

Текст

Винахід відноситься до механізмів насосного обладнання а також може бути використаний в інших поршневих машинах. Відомі аксіальні насоси на базі механізмів нахиленої шайби (Прокофьев В.Н., Данилов Ю.А., Кондаков Л.А., Луганский А.С., Целин Ю.А. Аксиально-поршневой регулируемый гидропривод. - М.: Машиностроение, 1969. - С.16), недоліком яких є великі напруження і втрати на тертя в вищій кінематичній парі "нахилена шайба - вихідна ланка", незрівноваженість моменту від реакції сили корисного опору внаслідок одностороннього її прикладення до нахиленої шайби відносно осі обертання вхідної ланки. Також відомий механізм нахиленої шайби (Кожевников С.Н., Есипенко Я.И., Раскин Я.М. Ме ханизмы. - М.: Машиностроение, 1976. - С.545), в якому зменшення втрат на тертя у вищій кінематичній парі досягається за рахунок застосування пасивної ланки-кульки. Однак в названому механізмі контакт робочих поверхонь дисків зі скошеними торцями з кульками здійснюється в точках різновіддалених від осі обертання вхідної ланки, що є причиною перекочування кульок по бігових доріжках диска з різними швидкостями. Внаслідок цього кульки, що торкаються з протилежних сторін жорсткого диска, здійснюють різні переміщення вздовж осі обертання вхідної ланки. Тому до вказаних недоліків даного типу механізмів додається ще можливість самогальмування. Метою вина ходу є зменшення напружень елементів однієї вищої кінематичної пари, зрівноваження моменту від реакції сили корисного опору, уникнення самогальмування та підвищення довговічності механізму при тих же самих аксіальній силі та поперечних габаритах. Ця мета досягається за рахунок того, що до вхідної ланки жорстко кріпиться парна кількість протилежно нахилених під одним кутом шайб, штовхач виконується у вигляді штанги з нерухомо закріпленими на ній, перпендикулярно осі обертання, дисками, по біговій доріжці кожного з яких під дією нахиленої шайби перекочується кулька, що знаходиться під кутом 180 градусів до сусідньої, а для повернення штовхана в ви хідне положення на ньому встановлено пружний елемент повернення. Завдяки багаторазово повтореним вищим кінематичним парам досягається зменшення навантаження на одну пару при одинаковій зовнішній аксіальній силі і поперечних габаритах механізму, завдяки попарному розташуванню різнонахилених під одним кутом шайб та розташування кульок під кутом 180 градусів до сусідніх забезпечується самозрівноваження моментів від реакцій сили корисного опору внаслідок їх симетричного прикладення до жорстко закріплених на штанзі дисків, а виконання дисків з односторонніми біговими доріжками та встановлення пружного елемента повернення дозволяє уникнути самогальмування в механізмі. Це в кінцевому підсумку дає можливість збільшити довговічність механізму. На кресленні (фіг.) показаний запропонований багатоконтактний механізм насоса нахиленої шайби, повздовжній розріз. Ме ханізм складається а корпуса 1, який має форму порожнинного циліндра з нарізаними на двох кінцях з внутрішньої сторони різьбами для кріплення кришок 2 і 3, циліндра 4, з внутрішньої сторони якого жорстко закріплені протилежно нахилені під одним кутом шайби 5 і 6, валика 7 (з шліцевим отвором під вал електродвигуна) і валика 8 (з гладким отвором), які вкручуються в циліндр 4 і складають з ним єдиний вузол, що встановлюється в радіальних 9 та упорних 10 підшипниках кочення, штанги 11, виконаної у вигляді гладкого стержня, з однієї сторони якого нарізані шліци, що не дозволяють прокручуватись йому в кришці 3, а по довжині виконані кільцеві канавки під стопорні кільця 12 та канавки під шпонки 13, дисків 14, жорстко закріплених на штанзі 11, елементом кожного з яких є бігова доріжка для кульки 15, розташованої під кутом 180 градусів до сусідньої, пружного елемента повернення 16, до одного кінця якого жорстко приєднана шайба 17, втулок 18, 19, 20, що запресовані в центральних отворах нахилених шайб 5 і 6 та валиків 7 і 8, шпонок 21 та гвинтів 22, з допомогою яких кріпляться нахилені шайби 5 і 6 в циліндрі 4, фторопластової шайби 23, встановленої в виточці валика 8 для запобігання скручуванню пружного елемента 16, розпірних кілець 24. Внутрішня порожнина механізму заповнена маслом. Ме ханізм працює таким чином. Двигун обертає циліндр 4 з нахиленими шайбами 5 і 6. При цьому кульки 15 перекочуються по бігових доріжках дисків 14, спричиняючи тим самим їх осьове переміщення, яке передається через стопорні кільця 12 штанзі 11, що рухається поступально в втулках 18, 19, 20. В нижнє положення штанга повертається з допомогою пружного елемента повернення 16.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Multi-contact mechanism of swashplate pump

Автори англійською

Dutko Sviatoslav Vasyliovych, Vorobiov Mykola Stepanovych

Назва патенту російською

Многоконтактный механизм насоса наклонной шайбы

Автори російською

Дутко Святослав Васильевич, Воробьев Николай Степанович

МПК / Мітки

МПК: F04B 9/02

Мітки: багатоконтактний, нахиленої, шайби, насоса, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-20373-bagatokontaktnijj-mekhanizm-nasosa-nakhileno-shajjbi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатоконтактний механізм насоса нахиленої шайби</a>

Подібні патенти