Стіл чотирьохстороннього стругального верстата для центрування заготовок

Номер патенту: 20287

Опубліковано: 15.07.1997

Автори: Лукачук Ігор Миколайович, Камінь Петро Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Стіл чотирьохстороннього стругального верстату для центрування заготовок, який вклю­чає корпус із направляючою лінійкою з прижи­мами, який відрізняється тим, що в корпусі виго­товлений паз, в порожнині якого установлений центруючий ніж з упорною лінійкою, яка облад­нана двома ексцентриковими осями і двома за­жимами.

Текст

Винахід відноситься до деревообробної промисловості, зокрема до пристроїв для виготовлення паркетної планки. Відомий пристрій для центрування заготовок (А.с. №346106, кл. B27C1/12, 1972), який включає стіл і центруючі планки, з'єднані з допомогою рівноплечових ричагів із повзунами, кулачком ричагів і тягою, яка виконана в виді двох з'єднаних пружиною стержнів. Даний пристрій центрування заготовок не предназначений для обробки бокових поверхностей, тобто формування заданої ширини обробляємої деталі, а використання стола тільки із центруючими планками (без ричагової системи з повзунами) не забезпечує надійне центрування заготовок. Відомо також, що для обробки паркетних заготовок використовують чотирьохсторонні стругальні верстати моделі ПАРК-7, які забезпечують обробку деталі по довжині 170 - 420мм і по ширині 30 - 70мм (Руководство по эксплуатации ПАРК-7.ОО.ОО.РЭ. Боровичский завод деревообрабатывающих станков, ВПО "Союздревстанкопром", 1985). Задана ширина із формуванням паза і гребня на деталі (паркетній планці) забезпечується за рахунок стола, який включає корпус із направляючою лінійкою з прижимами. Разом з тим, на початку обробки і особливо короткомірних заготовок (довжиною 100 - 165мм) при проходженні ріжучих інструментів (між вертикальними фрезами), які обробляють бокові поверхні, утримуються тільки механізмом подачі, який підвішений над столом. При цьому, внаслідок асиметричного навантаження від зусилля, яке створюють ріжучі інструменти, обробляєма заготовка втрачає прямолінійне переміщення, а отже відповідно, бокові поверхні виходять криволінійними. Тобто, внаслідок відсутності центрування - відсутня паралельність кромок, Крім того, нерівномірність усушки і припуску заготовок зумовлює накопичення великої кількості виробу на повторну обробку. Задача винаходу - забезпечити випуск паркетних планок із короткомірних заготовок і виключення повторної обробки виробу. Суть запропонованого винаходу заключається в тому, що в корпусі (стола) виготовлений паз, в порожнині якого установлений центруючий ніж з упорною лінійкою, яка обладнана двома ексцентриковими осями і двома зажимами. Наявність суттєви х ознак в запропонованому пристрої забезпечує те хнічний результат, який виражений: - в забезпеченні прямолінійності руху заготовки підчас обробки ріжучими інструментами. Прямолінійність руху заготовки під час обробки ріжучими інструментами досягнуто за рахунок надійного центрування її, що забезпечено наявністю установленого в порожнині корпусу стола центруючого ножа, який утримує обробляєму деталь в горизонтальній площині по виставленій осі - незважаючи на асиметричне навантаження, яке виникає в процесі обробки (різання). Центрування ножем здійснюється внаслідок того, що до стиковки заготовки з ріжучими інструментами, ніж (лезо ножа) формує прорізь в обробляємій деталі, в якій він находиться і в процесі різання, що не допускає осьового зміщення деталі. Висота прорізі (углублення ножа в деталь) забезпечується установленням упорної лінійки, на якій знаходиться центруючий ніж, за допомогою ексцентрикових осей шляхом їх регулювання з подальшим зажимом (з подальшою фіксацією) упорної лінійки, а визначається висота прорізі, в залежності від твердості деревини, із якої виготовлена заготовка табличним методом. В залежності від твердості породи деревини висота прорізі установлюється в інтервалі 0,15 - 0,35мм. При цьому, необхідно враховувати те, що прорізь на виробі (на паркетній планці) не потрібно ліквідовувати, бо вона не впливає на якість виробу, ні на його міцність (враховуючи мінімальну глибину углубления). Внаслідок наявності суттєви х ознак і такого причинно-наслідкового зв'язку забезпечується випуск паркетних планок із короткомірних заготовок (довжиною 100 - 165мм) і виключається повторна обробка виробу, тобто виконується технічна задача винаходу. На фіг.1 схематично зображено стіл чотирьохстороннього стругального верстату для центрування заготовок; на фіг.2 - те ж, вид звер ху; на фіг.3 - переріз А - А на фіг.1; на фіг.4 - переріз Б - Б на фіг.1. Пристрій складається із корпусу 1 з пазом 2, в порожнині якого установлено центруючий ніж 3 з упорною лінійкою 4, яка обладнана двома ексцентриковими осями 5 і 6 і зажимними болтами 7 і 8. Крім того, пристрій оснащено стопорними планками 9, болтами 10 і направляючою лінійкою 11 з прижимами (не показано). Стіл чотирьохстороннього строгального верстату для центрування паркетної заготовки працює слідуючим чином. В залежності від твердості породи деревини, з якої виготовлена заготовка, на визначену висоту проводять установку центруючого вузла (не показано). Для цього центруючий ніж 3 з упорною лінійкою 4 вставляється в паз 2 і кріпиться за допомогою зажимних болтів 7 і 8 до корпусу 1. Потім шляхом обертання ексцентрикових осей 5 і 6 проводять виставлення через упорну лінійку 4 центруючого ножа 3 (виставляється лезо ножа) на задану висоту, від верхньої горизонтальної площини корпусу 1 з подальшим зажимом за допомогою зажимних болтів 7 і 8. При цьому стопорні планки 9 запобігають довільному обертанню ексцентрикових осей 5 і 6. Пристрій готовий до роботи. При обробці заготовок (обробляється по існуючій те хнології - по прототипу) за допомогою механізму подачі укладається на верстаті, при цьому притискується до направляючої лінійки і поступає на корпус 1 стола. Після цього, по мірі переміщення заготовки по корпусу 1, знизу в тіло заготовки врізається центруючий ніж 3, який в процесі обробки деталі вертикальними фрезами утримує її від бокового зміщення. Тим самим, забезпечується центрування заготовки в горизонтальній площині по установленій вісі. Тобто, обробляємій деталі забезпечується прямолінійний рух на корпусі 1 стола в процесі різання. Згодом, після стругання бокових поверхностей і формування паза і гребня деталь по мірі переміщення поступає до направляючої лінійки 11 з прижимами, до якої притискається механізмом подачі, для дальшої обробки по існуючій технології. При зміні сорту заготовок (фризи), в залежності від твердості породи деревини, проводять установку центруючого ножа 3 на визначену висоту наступним чином: зупиняється верстат, звільняються (частково відкручуються) зажимні болти 7 і 8, проводять регулювання ексцентриковими осями 5 і 6 з подальшим зажимом болтів 7 і 8. Пристрій знову готовий до роботи. Далі обробка заготовки здійснюється по існуючій технології.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Table of four-sider straightening planer for centering billets

Автори англійською

Kamin Petro Ivanovych, Lukachuk Ihor Mykolaiovych

Назва патенту російською

Стол четырехстороннего строгального станка для центрирования заготовок

Автори російською

Каминь Петр Иванович, Лукачук Игорь Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B27C 1/00

Мітки: заготовок, центрування, чотирьохстороннього, стіл, стругального, верстата

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-20287-stil-chotirokhstoronnogo-strugalnogo-verstata-dlya-centruvannya-zagotovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стіл чотирьохстороннього стругального верстата для центрування заготовок</a>

Подібні патенти